"Asjade Interneti" (IoT) rakendamine tööstuses: tehnilised, õiguslikud ja turvalisusega seotud aspektid. Implementation of “Internet of Things” (IoT) in Industry: Technical, Legal and Security Aspects
Kuznietsov, Nikita; Mahmood, Kashif  // 08.06.2017

Asjade interneti komplekti rakendusnäide paindtootmisliinile. Internet of things example for flexible manufacturing line
Puks, Rim; Sell, Raivo; Lehtla, Madis  // 05.06.2018

Jõuanduri arendus asjade interneti spordirakendustesse: sõudmisaeru jälgimine. Development of a Force Sensor for IoT Sports: The Rowing Paddle Application
Osigwe, Echezona Felix; Kuusik, Alar  // 07.06.2016

Tervishoiu teemalise asjade interneti projekti turbeanalüüs. Security Analysis on Healthcare IoT Project
Yano, Sho; Maennel, Olaf Manuel  // 06.06.2016

Traadita võrkude kasutamine koduautomaatika süsteemi ja asjade interneti jaoks. Wireless Network for Home Automation System and Internet of Things
Hoxha, Admir; Vu, Trieu Minh  // 07.06.2017