Mikrobioloogilise saastuse võrdlus polümeer- ja paberrahal kasutades ATP tehnoloogiat. A comparison of the potential microbial contamination of polymer-based and cotton-based banknotes using ATP technology
Bassam, Khalil; Tint, Piia; Koppel, Tarmo  // 25.01.2019

Kasutajakogemuse disaini rakendamine tõhustamaks e-teenuste kasutust noorte seas. Redesigning experience to improve delivery of e-services to youngsters
Ruus, Marili; Pappel,Ingrid  // 23.01.2019

Proaktiivsete ärisündmusteenuste disainimine: juhtumiuuring Eesti Ettevõtjaportaali näitel. Designing proactive business event services: a case study of the Estonian Company Registration Portal
Kõrge, Helena; Sirendi, Regina  // 23.01.2019

Peer-to-peer kellade sünkroniseerimine WI-FI võrgus. Peer-to-peer clock synchronization using IEEE 802.11
Allkivi, Rene; Uleksin, Taaniel; Rähni, Andres  // 22.01.2019

R-teek ajaliste InSAR tulemuste järeltöötluseks tuvastamaks mitme muutujaga võõrväärtusi. R library for post-processing of multi-temporal InSAR results using multivariate outlier detection.
Oks, Kristiina; Ernits, Juhan-Peep; Kiik, Andreas  // 21.01.2019

SDMX tüübitekitaja programmeerimiskeelele F#. SDMX type provider for F#.
Nodia, Demur; Ernits, Juhan-Peep  // 21.01.2019

IoT Botneti rünnakute avastamine, klassifitseerimine ja seletamine süvaõppega võrguandmete põhjal. Detecting, classifying and explaining IoT Botnet attacks using deep learning methods based on network data
Tsimbalist, Sergei; Nõmm, Sven  // 17.01.2019

Akadeemilise kirjutise edukuse prognoosimise võimalikkusest teksti loetavuse analüüsi baasil. Viability of prognosing the success of academic writing through text readability analysis
Sammelsaar, Silva; Robal, Tarmo  // 15.01.2019

Bluetooth mesh tehnoloogia rakendamine arukates hoonetes. Development of Bluetooth mesh applications for amart buildings
Zacarias dos Santos, Paulo Alexandre; Rähni, Andres  // 15.01.2019

Mikroteenuste ja serverivaba arhitektuuri võrdlus backend teenuste jaoks. A Comparison of microservice and serverless architectures for backend services
Gür, Caner; Jürimägi, Lembit  // 15.01.2019

TalTechi isesõitva auto kontrollerite tarkvara uuendamine. Firmware upgrade solution for TalTech self-driving car controllers
Lass, Keijo; Leier, Mairo  // 15.01.2019

Üldistatud sünteesitav ujukomaüksus. Generic synthesizable floating-point unit
Chashurin, Tymofii; Ellervee, Peeter  // 15.01.2019

Eesti viipemaksekaartide turvatestimine. Security testing Estonian contactless bank cards.
Romulus, Mikk; Maennel, Olaf; Hallas, Tiit  // 14.01.2019

Krüpteeritud andmete identifitseerimine informatsiooni entroopia sõrmejäljestamise teel. Encrypted data identification by information entropy fingerprinting.
Tšikul, Pavel; Laptev, Pavel  // 14.01.2019

Praktilise ründe ja kaitse labori loomine ebaturvalise objekti otseviite haavatavusele. Implementation of a hands-on attack and defense lab on insecure direct object references.
Demesa, Ephrem Getachew; Ernits, Margus  // 14.01.2019

Varjatud taristu loomisest küberoperatsioonide tarbeks. Towards building a covert cyberspace operations infrastructure.
Saks, Silver; Blumbergs, Bernhards  // 14.01.2019

Hiire kasutuse modelleerimine visuaalse programmeerimiskeele õppimise jooksul. Mouse activity modelling during the learning of a visual programming language
Prikk, Imre Peeter; Nõmm, Sven  // 12.06.2018

Juhtimissüsteemi loomine TTÜ satelliidi maajaama paraboolantennile. Writing a steering system for the TTU satellite ground station parabolic antenna
Tomsen, Rasmus; Halling, Evelin  // 12.06.2018

Kiirendusanduri signaali edastamine ja töötlemine sammulugemise eesmärgil. The transmission and processing of accelerometer signal for step counting purposes
Tamsalu, Karmen; Allik, Ardo ; Kääramees, Marko  // 12.06.2018

Kõneliitumise voo arendamine mobiilioperaatorile. Development of a voice package subscription flow for a mobile operator
Lüübek, Frank; Luberg, Ago  // 12.06.2018

Metsamaa, põllumaa ning raieõiguse andmeid hankiv automatiseeritud veebirakendus. Forest land, farmland and harvesting rights data fetching automated web application
Popman, Joonas; Tammet, Tanel  // 12.06.2018

Multimeedia rakendus \"Klaver\" annetajate austamiseks ja kollektiivseks heliloominguks. Multimedia application \"Piano\" for honoring donators and collective composition
Ojamets, Martin; Henno, Jaak  // 12.06.2018

Pimedate Ööde Filmifestivali veebilehe sisuhaldussüsteem. Content administrative system for the Black Nights Film Festival website
Vool, Kristjan; Irve, Jaagup  // 12.06.2018

Tänavavalgustuse integratsioonisüsteemi kasutajaliides Tartu linnale ja Harku vallale. Integrated streetlight system user interface for Tartu and Harku
Saltsberg, Andreas; Tammet, Tanel  // 12.06.2018

Võrgustike analüüs ja visualiseerimine. Analysis and visualisation of networks
Sild, Rasmus; Tammet, Tanel  // 12.06.2018

AS Smart Kindlustusmaakler uue veebirakenduse arhitektuur ja prototüübi arendamine. Architecture and prototype development of the new web application for AS Smart Kindlustusmaakler
Ruukel, Raul; Luberg, Ago  // 11.06.2018

Baastabelite kitsenduste nimede ühtlustamiseks mõeldud PostgreSQL laienduse loomine. Creating a PostgreSQL extension for uniforming the names of base table constraints
Aibast, Katrin; Eessaar, Erki  // 11.06.2018

Keelteoskuse modelleerimine näoliikumiste põhjal. Language familiarity modeling on the basis of facial motions
Chubarov, Evgeny; Nõmm, Sven  // 11.06.2018

Nõrgal unifitseerimisel ja semantilisel võrgul põhinev inimene-masin dialoogisüsteem. Human-machine dialogue system based on weak unification and semantic network
Düüna, Siim; Vain, Jüri  // 11.06.2018

Olemasoleva plagiaadisüsteemi prototüübi ja kasutajaliidese realiseerimine Javas. Realization of the existing plagiarism system prototype and user interface in Java
Priis, Erik; Luberg, Ago  // 11.06.2018

Petify: hübriid-mobiilirakendus loomahoiu teenuse jaoks. Petify: hybrid mobile application for a pet sitting service
Aasma, Ahti-Andreas; Tammet, Tanel  // 11.06.2018

Protseduuriliselt genereeritud mängumaailm. Procedurally generated levels
Fomitšjov, Dmitri; Tepljakov, Aleksei  // 11.06.2018

Rakendus iOS platvormile Bluetooth ühendusega kitarri efektipedaali juhtimiseks. An iOS application for controlling a guitar effects unit over Bluetooth connection
Vatter, Villem Johan; Bogatkin, Jüri  // 11.06.2018

Testimisraamistike analüüs ning integratsioonitestide loomine laenutaotluse ja -lepingu automaatsele otsustusprotsessile Swedbank AS näitel. Analysis of testing frameworks and creation of integration tests for the loan application and loan contract automatic decision process on the example of Swedbank AS
Moorus, Brita; Luberg, Ago; Volas, Keir  // 11.06.2018

TTÜ linnaku mobiilse parkimise rakendus. TTÜ campus mobile parking application
Peetsalu, Emil Roland; Vain, Jüri  // 11.06.2018

Virtuaalreaalsusmängu arendus Unity mängumootoril. Virtual reality game development with Unity game engine
Koikov, Nikita; Irve, Jaagup  // 11.06.2018

Ühise programmeerimisülesannete kogu ning koodi kirjutamise harjutamisplatvormi arendamine. Creating aggregated collection of programming exercises and developing code practice platform
Potapenko, Deniss; Luberg, Ago  // 11.06.2018

2D platformeri läbimine A* algoritmi abil. 2D platformer solving using A* algorithm
Veeber, Alain; Martin Verrev  // 08.06.2018

Ajastatud õppimise algoritmi rakendamine relvaloa testimiskeskkonnale. Implementation of spaced learning algorithm on tests for acquiring firearms licence
Tagapere, Geir; Verrev, Martin  // 08.06.2018

Eesti Aerutamisföderatsiooni hooaja haldamise infosüsteem. Estonian Canoeing Federation season management information system
Tüür, Taaniel; Paluoja, Rein  // 08.06.2018

Esemete ja teenuste vahetamiseks veebirakenduse loomine. Developing a web application for bartering and swapping.
Zahharov, Andrei; Kumlander, Deniss  // 08.06.2018

Inteli CPU ja GPU jõudluse haldamine Linuxi-põhistel operatsioonisüsteemidel. Managing Intel CPU and GPU performance on Linux based operating systems
Õunapuu, Herman; Luberg, Ago  // 08.06.2018

Kaablitestri disain. Design of a cable tester
Pajupuu, Tõnu; Haldre, Eero  // 08.06.2018

Kasutatavuse testimine ja analüüs FoodDocs veebirakenduse näitel. Usability testing and analysis on the example of FoodDocs web application
Ojasaar, Kert; Taveter, Kuldar  // 08.06.2018

Kaugjuhitavate programmeeritavate kontrollerite võrguseadistuste taastamine. Recovery of remotely controlled PLC’s network configuration
Haavajõe, Kaspar; Paluoja, Rein ; Pihlak, Rene  // 08.06.2018

Kiiruse leidmine X-band liikumissensoriga. Speed detection with X-band motion sensor
Balõševa, Julia; Berdnikova, Julia  // 08.06.2018

Kõnnaku analüüs isiku tuvastamiseks. Gait analysis for human identification
Sumeri, Tiina; Nõmm, Sven  // 08.06.2018

Linnworks süsteemi staatuse seire . Linnworks System Status Monitoring
Potašenkov, Vladimir; Kumlander, Deniss  // 08.06.2018

MSP432 põhine bluetooth andmelogger android nutiseadmetele. MSP432 based bluetooth datalogger for android smart devices
Semjonov, Vladimir; Haldre, Eero  // 08.06.2018

Multirootori lennuinfo andmebaasi loomine ja analüüs ilmastiku tingimusi arvestavate autonoomsete lendude tarbeks. Database Creation and Analysis of Multi-rotor Flight Logs for Weather Dependant Autonomous Missions
Uibo, Karl; Märtens, Olev  // 08.06.2018

Mängu arendamine Mektory VR demoala jaoks. Development of a VR game for Mektory demo room
Trubin, Mihhail; Petlenkov Eduard ; Tepljakov Aleksei  // 08.06.2018

Osakaalude põhise portfellihalduse rakenduse kavandamine ja analüüs. Percentage based portfolio management application design and analysis
Drenkhan, Deivid; Õunapuu, Enn  // 08.06.2018

Pelletipõleti kontrolleri disainimine. Designing pellet burner controller
Tiivoja, Talis; Haldre, Eero  // 08.06.2018

Raadiosondi ja maajaama süsteem GNSS moodulite ja TTÜ100 satelliidi päikesesensori testimiseks suurtel kõrgustel. Radiosonde and ground-station system for testing GNSS modules and TTÜ100 satellite sun sensor at high altitude
Maljutin, Maksim; Gordon, Rauno  // 08.06.2018

Seniitkiirgusega side Eesti tingimustes (300 kHz – 30 MHz). Near Vertical Incidence Skywave in Estonian conditions (300 kHz – 30 MHz)
Kulu, Erko; Müürsepp, Ivo  // 08.06.2018

Tööaja jälgimise veebirakendus. Time Tracking Web Application
Popov, Valentin; Kumlander, Deniss  // 08.06.2018

Veebirakenduse loomine suurima kliki ja värvimise algoritmide tööjõudluse kontrollimiseks. Web base research tool for maximum clique and vertex coloring problems
Golovin, Nikita; Kumlander Deniss  // 08.06.2018

Vibratsioon inimkeha seisundi hindamiseks – tekitamine, mõõtmine. Vibration for the evaluation of human body – generation, measurement
Rask, Kristi; Koel, Ants  // 08.06.2018

Virtuaalse keha juhtimine Kinecti sensori ja Unity abil. Controlling virtual bodies using Kinect sensor and Unity
Luga, Ragnar; Nõmm, Sven ; Irve, Jaagup  // 08.06.2018

Arukate kodukomponentide võrgu kommunikatsiooni unifitseerimine, kasutades Node-RED-i. Unification of smart home components network communication using Node-RED
Novikov, German; Õunapuu, Enn  // 07.06.2018

Autonoomse sõiduki raja järgimine vabavaralise tarkvaraga Autoware. Autonomous Path Following on a Vehicle Using an Open Source Software Autoware
Trink, Priit; Ernits, Juhan-Peep  // 07.06.2018

Batch protsesside paralleliseerimine üle mitme Java virtuaalmasina RabbitMQ abil. Batch process parallelisation over multiple Java virtual machines using RabbitMQ
Peterson, Kristjan; Halling, Evelin  // 07.06.2018

Eesti keele hääldustreeningu rakendus. Computer aided pronunciation training tool for Estonian
Väljaots, Martin; Meister, Einar  // 07.06.2018

Isejuhtiva auto tarkvara mudelipõhine integratsioonitestimine Autoware näitel. Model-based integration testing of autonomous driving software: Autoware case study
Roomere, Lauri; Ernits, Juhan-Peep  // 07.06.2018

Javascripti Node.js ning Java Spring platvormil realiseeritud veebirakenduste analüüs ning võrdlus. The analysis and comparison of web applications developed on JavaScript Node.js and Java Spring platform
Paks, Rasmus; Tšukrejeva, Jekaterina  // 07.06.2018

Masinõppe abil huumori tuvastamine karikatuuride ja portreede näitel. Using machine learning to detect humor based on caricatures and portraits
Huobolainen, Caroly; Rebane, Martin  // 07.06.2018

Mitme lidari paigutuse valik isesõitvale autole tarkvaras Autoware. Evaluation of multiple lidar placement on a self-driving car in Autoware
Väli, Mihkel; Ernits, Juhan-Peep  // 07.06.2018

Moodul TTÜ100 tudengisatelliidi elektritoitesüsteemile uue tarkvara laadimiseks. Module for Updating TTU100 Student Satellite’s Electrical Power Supply Software
Sutt, Taavi; Halling, Evelin  // 07.06.2018

MS Dynamics AX rakenduse versiooniuuenduste juurutamise metoodika väljatöötamine telekommunikatsiooniettevõttes. Methodology for Implementing MS Dynamics AX Version Updates in a Telecommunications Company
Koppel, Riho; Maigre, Riina ; Gerndorf, Kristjan  // 07.06.2018

Mudeli-põhine testimine keskkonnaga TestIt: robotite operatsioonisüsteemi juhtumiuuring. Model-Based Testing with TestIt: the Robot Operating System case-study
Gummel, Artur; Vain, Jüri ; Kanter, Gert  // 07.06.2018

Multiseadme veebirakenduse disain, realiseerimine ja testimine. Multi-device web-application design, development and testing
Dmitrijeva, Valeria; Tšukrejeva, Jekaterina  // 07.06.2018

Näoilmete õppimine ja tuvastamine otsustuspuude abil. Learning and recognition of facial expressions with decision trees
Õim, Kristina; Vain, Jüri ; Nõmm, Sven  // 07.06.2018

Objektituvastuse töökindluse hindamine TTÜ "Iseauto" kontekstis. Estimating object detection reliability for TTÜ "Iseauto"
Vainola, Artur; Ernits, Juhan-Peep  // 07.06.2018

Parkinsoni tõve diagnoosimisel läbitud käekirjaliku lause testi parameetrite analüüs. Assessment of parameters from the handwritten sentence test used to diagnose Parkinson's disease
Toodo, Thomas-Bairam; Nõmm, Sven ; Medijainen, Kadri ; Toomela, Aaro  // 07.06.2018

Pilditöötlus tunnusvektori koostamine sensori andmetest. Image processing feature extraction from sensor data
Koppel, Karoliina; Rebane, Martin  // 07.06.2018

Reisi sihtkoha otsimise veebirakendus. Travel destination search web application
Räkk, Rene; Halling, Evelin  // 07.06.2018

SWI-Prologi automaattestimissüsteemi arendus. Development of An Automated Testing System for SWI-Prolog
Schnur, Silver; Halling, Evelin  // 07.06.2018

Tarkvara loomine maa kaugseireks TTÜ100 satelliidiprogrammis. Remote sensing software development for TTÜ100 satellite program
Keller, Jaanus; Halling, Evelin  // 07.06.2018

Temaatiliste mustrite kaevandamine seadusetekstidest. Topic patterns extraction from legal texts
Šikirjavõi, Vladislav; Lohk, Ahti  // 07.06.2018

TTÜ satelliidi kommunikatsiooniprotokolli implementeerimine. Implementing TTÜ satellite communication protocol
Trump, Ingmar; Halling, Evelin  // 07.06.2018

TTÜ satelliidiprogrammi maajaamade projekti tarkvaralahenduse loomine. The Establishment of a Software Implementation for the Ground Station Project of the TTU Satellite Program
Ots, Heleriin; Halling, Evelin  // 07.06.2018

Veebipoe toodete Soovitussüsteemi arendamine. Development of web shop product recommendation system
Kullamaa, Robert; Treier, Tarvo  // 07.06.2018

Veebipõhiste testidega seotud ründed ja tulemuste rikkumatuse tagamine TTÜ sisseastumistesti näitel. Attacks regarding online tests and ensuring the integrity of results based on the example of TTÜ admission test
Veitmaa, Eva Maria; Mäses, Sten  // 07.06.2018

Väsimuse tuvastamise modelleerimine. Fatigue recognition modelling
Senkiv, Olesja; Nõmm, Sven ; Toomela, Aaro  // 07.06.2018

XMCDA 2.2.2 standardi põhise AHP rakenduse loomine ja tulemuste tundlikkuse analüüs. The Development of an AHP Sensitivity Analysis Application based on the XMCDA 2.2.2 Standard
Oidekivi, Oliver; Veskioja, Tarmo  // 07.06.2018

Andmeanalüütika platvormide automatiseeritud paigaldamine Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuris. Automated provisioning of data analytics platforms in the Estonian Scientific Computing Infrastructure
Nazmutdinov, Stanislav; Ernits, Juhan-Peep ; Livenson, Ilja  // 06.06.2018

Arengumaade valitsuste võimaldamine koostööks üldsusega avalike projektide protsessis – juhtumipõhine väitekiri Nigeeriast. Enabling Government – Public Collaboration in Public Project Processes in Developing Economies – A Case Study of Nigeria
Abodei, Ebizimoh; Norta, Alexander  // 06.06.2018

E-teenuste süstemaatiline arendamine ja integreerimine arenguriikides. The Systematic Development and Integration of E-Services: in the case of Developing Countries
Abel, Oluwabunmi Christiana; Norta, Alexander  // 06.06.2018

Elektrijalgrataste mooduli ja analüütika veebirakenduse vahelise suhtluse implementeerimine. Implementation of Communication Between an Analytics Web Application and a Module for Electric Vehicles
Muru, Marten; Rebane, Martin  // 06.06.2018

Exoskeletoni rakendusteks projekteeritud pneumaatiline sammjuhtimise moodul. Prototyping a pneumatic stepper drive for exoskeleton applications
Behery, Mohamed Ibrahim Mohamed Ibrahim; Gordon, Rauno  // 06.06.2018

IT-valdkonnale orienteeritud veebipõhise hankekeskkonna MVP-funktsionaalsuse back end’i osa arendusprojekt. Development Project of the Back End Component of the MVP Functionality of the Web-Based IT-Oriented Procurement Environment
Valge, Juhan; Tammet, Tanel  // 06.06.2018

Komponentide põhiste progressiivsete web rakenduste ehitamise protsessi lihtsustamine arendades GUI töövahend Vue.js MVVM raamistiku jaoks. Simplifying a process of building component-based progressive web applications by developing a GUI toolchain for Vue.js MVVM framework
Malõšev, Sergei; Verrev, Martin  // 06.06.2018

Kontseptivõre lihtsustamine kontseptiahelate abil. Simplifying a concept lattice with concept chains
Mets, Marko; Torim, Ants  // 06.06.2018

Koolilaste peenmotoorika analüüs õppeedukuse ja harjumuste põhjal. Fine motor analysis for school success and habits modelling of schoolchildren
Rjadnev-Meristo, Rahel; Nõmm, Sven ; Toomela, Aaro ; Lorenz Birgy  // 06.06.2018

Kuupsatelliidi asendimääramine päikese- ja magnetvektoriga kasutades SVD meetodit. Cube satellite attitude determination with Sun and magnetic field vectors using SVD method
Sellik, Hendrig; Rebane, Martin ; Leibak, Alar  // 06.06.2018

Laserskänneriga kogutud 3D punktipilve töötlemine ja visualiseerimine. Point cloud processing and visualization based on 3D laser scanner data
Pindis, Jakob; Rebane, Martin  // 06.06.2018

Luria vaheldutavate seeriate tõlgendatavate anomaaliate ja kinemaatiliste parameetrite analüüs Parkinsoni tõve modelleerimisel. Analysis of Interpretable Anomalies and Kinematic Parameters in Luria's Alternating Series Tests for Parkinson's Disease Modeling
Bardõš, Konstantin; Nõmm, Sven ; Toomela, Aaro ; Medijainen, Kadri  // 06.06.2018

Lõpmatult genereeriva maailmaga iOS rakenduse loomine mängumootoris Unity3D. Infinitely generating world application development with Unity3D game engine for iOS platform
Klais, Karl Kevin; Irve, Jaagup  // 06.06.2018

Lämmastiku analüsaatori gaasikuluregulaatorite kalibreerimisrakendus. Applicaton for calibrating the mass flow controllers of the nitrogen analyzer
Hera, Viljar; Irve, Jaagup  // 06.06.2018

Mobiilse iseteenindusplatvormi loomine. Mobile Based Self-service Platform
Truu, Kristo; Õunapuu, Enn  // 06.06.2018

Mobiilse iseteenindussüsteemi liidestuskomponentide disain, analüüs ja realisatsioon. Design, analyze and development of mobile based self-service integration components
Saarest, Hans-Toomas; Õunapuu, Enn  // 06.06.2018

Moldova haridussüsteemi analüüs ja e-kooli mobiilse prototüübi arendamine. Analyzing the Educational System in Moldova and Developing an E-School Mobile Application Prototype
Juc, Stanislav; Õunapuu, Enn  // 06.06.2018

Nõustamisteenuste pakkumine distantsilt – mudel õppenõustamiseks video vahendusel. Provision of counselling services from distance – a model for online video educational counselling
Labi, Nele; Sirendi, Regina  // 06.06.2018

Näotuvastusega turvasüsteem Raspberry Pi arvutil. Security system with face recognition on Raspberry Pi computer
Roopärg, Reimo; Õunapuu, Enn  // 06.06.2018

Pingviinide tuvastamine ja loendamine piltidel kasutades YOLO lähenemist. Detecting and Counting Penguins in Images with the YOLO Approach
Harjo, Liis; Luberg, Ago  // 06.06.2018

Reaktiivse programmeerimise rakendamine IoT baasil töökindla ristmikumonitooringu ehitamiseks. Applying Reactive Programming Approach in IoT Based Reliable Crossroad Traffic Monitoring
Lavrešin, Pavel; Rebane, Martin  // 06.06.2018

Ristmiku kinnisõitmise ennustamine fooritsükli optimeerimiseks. Predicting Congestions At An Intersection To Optimize The Traffic Light Cycle
Mauring, Epp; Rebane, Martin  // 06.06.2018

Robotkontrollisüsteem metallist torude profiilimiseks, mida kasutatakse nurkkeevitusliitmike keevislõike ettevalmistamiseks. Robotic control system for metal tubes profiling to be used in preparing welding gaps for angular welding joints
Šved, Vadim; Täks, Ermo ; Gadalov, Alexander  // 06.06.2018

Selenide Page Object klassi generaatori arendus. Development of Selenide Page Object class generator
Jürgenson, Karl; Markvardt, Maili  // 06.06.2018

Sensoorikaplaat tudengivormelile FEST18. Sensorics board for formula student racecar FEST18
Vesi, Stiven; Märtens, Olev  // 06.06.2018

Siseruumides positsioneerimise rakendus Tallinna Tehnikaülikooli näitel. Indoor positioning application case study at Tallinn University of Technology
Saarsen, Sander; Ernits, Juhan-Peep  // 06.06.2018

Sobiva süsteemi leidmine blockchain tehnoloogia adapteerimiseks tervishoiu informatsiooni süsteemidesse Nigeeria näitel. A Framework for the Adoption of Blockchain Technology in Healthcare Information Management System: A case Study of Nigeria
Azogu, Irene Nonyelum; Norta, Alexander  // 06.06.2018

Tarkvara keevitusroboti liikumise piirangute analüüsimiseks 2D geomeetriliste kujundite põhjal. Analysis software for analyzing the limitations of robot movement according to 2D geometrical shapes
Lillepruun, Morten; Gadalov, Alexander ; Täks, Ermo  // 06.06.2018

Täielikult närvivõrkudel põhinev kõnetuvastus eesti keelele. End-to-end speech recognition for Estonian
Talimets, Martin; Alumäe, Tanel  // 06.06.2018

Vedelkütuse hangete korraldamise veebirakendus. Web Applicaton For Buying Liquid Fuels
Kõiv, Sven; Irve, Jaagup  // 06.06.2018

VoLTE ja VoWi-Fi teenuste kasutuselevõtmine mobiilioperaatori näitel. The deployment of VoLTE and VoWi-Fi services on the example of a mobile operator
Elias, Karl; Kulmar, Marika ; Ots Avo  // 06.06.2018

Voxel-mängumootor Blender Game Engine abil. Voxel Game Engine Using Blender Game Engine
Kirsi, Fred-Eric; Irve, Jaagup  // 06.06.2018

Võrguliidese programmeerimine pärandrakendusele. Implementing Network Interface for Legacy Application
Land, Raul; Rebane, Martin  // 06.06.2018

Ülikoolide teadmiste juhtimise mudeli väljatöötamine. Designing Knowledge Management Model for Universities
Naim, Mohammad Rashidul Hassan; Norta, Alexander  // 06.06.2018

Andmekaitse õiguslikud ja tehnoloogilised aspektid riigi ja kodaniku perspektiivist (Gruusia näitel). Legal and Technological Aspects of Personal Data Protection from State and Citizen Perspectives (Case of Georgia)
Tsulukidze, Mariami; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 05.06.2018

Aruandekohustuse ja läbipaistvuse parendamine Ukraina avalikus valitsemises kasutades avatud andmebaase. Leveraging the potential of open data in Ukraine to enhance transparency and accountability of state governance
Popelyshyn, Olha; Draheim, Dirk ; Tsap, Valentyna  // 05.06.2018

Barjääride kaotamine piiriüleses e-kaubanduses läbi automatiseeritud käibemaksudeklaratsioonisüsteemi. Reducing Barriers in Cross-Border E-Commerce through an Automated VAT Declaration System
Kreos, Kai; Täks, Ermo  // 05.06.2018

E-valitsemine: erasektori roll juriidilisest perspektiivist. E-Government: the Private Sector's Role from a Legal Perspective
Lõhmus, Kaisa; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 05.06.2018

E-valitsusest Smart-valitsuseni: super-rakendused kui draiver e-valitsuse ümberkujundamiseks – juhtumiuuring. From eGov to sGov: Super-Applications as a Driver for eGov Transformation – a Case Study Research
Lemke, Florian; Taveter, Kuldar  // 05.06.2018

Ehituskonstruktsioonide andmete kaudse kogumise süsteem. Civil engineering remote data acquisition system
Kunstmann, Henri; Berdnikova, Julia ; Klauson, Aleksander  // 05.06.2018

FPGA-arhitektuuridel tihetajumise mootori energiatarbe hindamine. Energy Estimation of FPGA Architectures for a Compressed Sensing Engine
Hassan, Syed Muhammad Jawad; Le Moullec, Yannick  // 05.06.2018

Föderalismi üleminekuga seotud väljakutsed Nepali e-valitsus süsteemile. Challenges to the e-government system of Nepal due to the transition to federalism
Pokharel, Sharoj; Draheim, Dirk ; Pappel, Ingrid  // 05.06.2018

Internetihääletuse kiire kasutuselevõtu takistuste analüüs USA-s. Analysis of Obstacles in the Rapid Introduction of Internet Voting in the USA
Grygoriev, Andrii; Pappel, Ingrid ; Tsap, Valentyna  // 05.06.2018

Juhtkontrolleri arendus naftareostuse sensori jaoks. Host controller development for an oil spill sensor
Raldugin, Alexander; Märtens, Olev ; Jaanus, Martin ; Alekseev, Viktor  // 05.06.2018

Mobilitapp projekt: liikleja transpordikasutuse tuvastamine mobiilse seadme sensorite abil. Mobilitapp Project: User Transportation Activity Recognition via Mobile Device Sensors
Elbayoumy, Mahmoud Hany Mahmoud; Kuusik, Alar ; Igartua, Mónica Aguilar  // 05.06.2018

Optiline Suitsuandur. Optical Smoke Detector
Shi, Jiangyan; Märtens, Olev  // 05.06.2018

Reaalaja sardsüsteemil põhinev objekti detekteerimis- ja jälgimissüsteem. Object Detection and Tracking Based on a Real Time Embedded System
Tänav, Priit; Märtens, Olev  // 05.06.2018

Tarkvara baasil GNSS-R vastuvõtja arendus delay-Doppler map’i loomiseks. Development of a software-based GNSS-R receiver for delay-Doppler mag generation
Gähwiler, Reto; Le Moullec, Yannick ; Hobiger, Thomas  // 05.06.2018

Tudengivormeli kiirusradar. Formula Student Ground Speed Radar
Stennikov, Aleksandr; Müürsepp, Ivo  // 05.06.2018

Bluetooth LE sidet kasutav inertsiaalse liikumisanduri prototüüp. Inertial Motion Sensor Prototype with Bluetooth Low Energy Connectivity
Shivaramaiah, Shivalingaiah Venkataramanayya Palya; Kuusik, Alar  // 04.06.2018

LoRa süsteemil põhinev Põllumajandussüsteem. Lora Based Smart Agriculture System
Khan, Muhammad Faizan Aziz; Annus, Paul ; Ahmed Tauseef  // 04.06.2018

Rõhutundlike materjalide impedantsi testimine ja analüüs. Testing and Analysis of Pressure Fabric Sensors in Impedance Domain
Abbas, Khurram; Kuusik, Alar ; Land, Raul ; Kuusk, Kristi  // 04.06.2018

Tehisneuroni arendus mikrovedelik-kiibis. Development of an artificial neuron in a microfluidic chip
Jõemaa, Rauno; Pardy, Tamás  // 04.06.2018

Doosiandmete kogumine ja analüüs laste kompuutertomograafias. Collecting and analysing patient dose data in paediatric computed tomography
Borkvel, Anni; Kepler, Kalle  // 01.06.2018

Juhtmevaba side kasutamine biosignaalide monitooringul: laboritöö ettevalmistamine. Wireless Communication Platform for Biosignal Monitoring: Laboratory Work Preparation
Titov, Daniil; Fridolin, Ivo ; Karai, Deniss  // 01.06.2018

Lineaarkiirendi doosiprofiili sümmeetria kontroll sõltuvalt kanduri nurgast. Control of linac’s dose profile symmetry dependence on gantry’s angle
Koljazin, Aleksander; Kepler, Kalle ; Gerškevitš, Eduard  // 01.06.2018

Luuüdi siirdamisjärgse dermise ja skeletilihaste biomehaaniliste omaduste võrdlemine müomeetrilisel teel. Myometric Method to Compare Biomechanical Properties of Cutaneous Tissue and Muscle After Hematopoietic Stem Cell Transplant
Põldemaa, Mihkel; Vain, Arved ; Tkaczyk, Eric R  // 01.06.2018

Titaanist tandem-rõngasaplikaatorite kontrolli meetodid ja raviplaani korrektsioon emakakaelavähi lähiravis. Commissioning of Ring and Tandem Applicators and Treatment Plan Correction in Brachytherapy for Uterine Cervical Cancer
Saveljev, Nikolai; Kepler, Kalle ; Štšerbakov, Vladimir  // 01.06.2018

Disainmõtlemine kui innovatsiooni viis kliinilise seisundi halvenemise puhul. Applying Design Thinking to Identify Opportunities to Innovate in the Management of Clinical Deterioration
Gallardo Padgett, Daniela; Kasmel, Anu ; Parv, Liisa  // 31.05.2018

Eesti haiglate küberohu võimalikkus: Haiglates kasutusel olevate küberjulgeoleku standardite hindamine, tõkestamaks küberohte. Estonian Hospital Cyber Threat Vulnearbility: Evaluation of Cyber Security Standards Deployed at Hospitals to Deter Cyber Threats
Anywar, Michael; Parv, Liisa ; Walker, John  // 31.05.2018

Elanikkonna ja tervishoiutöötajate suhtumine südame-veresoonkonna haiguste ennetamisesse personaalmeditsiinist lähtuvalt. Population and Health Professionals Views About Cardiovascular Disease Prevention from the Personalised Medicine Point of View in Estonia
Maajärv, Kristiina; Viigimaa, Margus  // 31.05.2018

Inimeste vastuvõtlikkus digitaalsetele terviseteenustele Eestis - rakendusuuring. People´s Perception of Digital Health Services in Estonia - Applied Research
Lehtsalu, Urmo; Hallik, Riina  // 31.05.2018

Melanoomi ravikulutuste hindamine Haigekassa andmete põhjal - võimalused melanoomi kulude vähendamiseks, suurendades varajast avastamist teledermatoskoopia abil. Evaluating Melanoma Treatment Costs Based on Estonian Health Insurance Fund Database - Possibilities for Decreasing Costs With Early Detection Supported by Teledermoscopy
Neevits, Lisbeth; Kruus, Priit ; Hallik, Riina  // 31.05.2018

Muudatused Euroopa Liidu nõuetes meditsiiniseadmete kliinilise hindamise osas: protsessi kaardistamine loote südame löögisageduse seiretarkvara näitel. Update of the European Union Requirements for Clinical Evaluation of Medical Devices: Process Mapping on the Example of Fetal Heart Rate Monitoring Software
Kima, Sille; Daumer, Martin ; Ross, Peeter  // 31.05.2018

Perearstikeskuste hoiak ja ootused elektroonilise suhtluse osas patsientidega. The Perception and Expectations for Electronic Communication with Patients Among Family Physician Practices
Sobak, Kerttu; Ross, Peeter  // 31.05.2018

Ravimite koosmõju hoiatussüsteemi kasutuse ja rahulolu analüüs Eesti perearstide seas. Estonian Family Physicians Usage and Satisfaction With Drug-Drug Interaction alert System
Metsla, Kerli; Ross, Tanel ; Metsallik, Janek  // 31.05.2018

Sclerosis Multiplex´i bioloogilise ravi analüüs Eestis. Analysis of Biological treatments in Patients With Multiple Sclerosis in Estonia
Kruuspan, Kaidi; Gross-Paju, Katrin  // 31.05.2018

Veebipõhise personaalse terviseloo kasutatavuse hindamine kasutajakeskse disaini meetodiga. Usability Evaluation of a Personal Health Record Website Using Human-Centred Design Methods
Rahman, Adeel Ul; Ross, Peeter  // 31.05.2018

Ülevaade kommertsiaalselt mittemeditsiinilisi geeniteste pakkuvatest ettevõtetest, nende kvaliteedikriteeriumite täitmine ja hinnang. Market Research on Direct-to-Consumer Health, Wellness and Lifestyle Genetic Test Providing Companies, Their Compliance With Quality Indicators and Assessment
Tukia, Marilin; Ross, Peeter ; Esko, Tõnu  // 31.05.2018

Aserbaidžaani cyber-väljaõppeajapidamise ehituskava ettepanek. Proposing Action Plan in Cyber Security Capacity Building for Azerbaijan
Asadli, Javid; Tiia Sõmer ; Leyla Aliyeva  // 30.05.2018

Diabeetilise jalahaavandi dokumenteerimise kvaliteedi parandamise võimalused koduõdede perspektiivist lähtuvalt. Quality Improvement Opportunities For Diabetic Foot Ulcer Documentation: Home Nurses´Perspective
Maiste, Marelle; Kruus, Priit  // 30.05.2018

Georgia ravimiohutuse järelvalve olukorra analüüs. A Situational Analysis of Pharmacovigilance System in Georgia
Jibuti, Shota; Metsallik, Janek  // 30.05.2018

Intensiivravi digitaalse kontrollnimekirja rakendusprojekti tulemuste hindamine ning tuleviku hindamis- ning arendusvajaduste kaardistamine. Evaluation of the Results of an ICU Digital Checklist Implementation Project in Estonia – Mapping the Needs for Further Evaluation and Development
Taal, Hannalore; Kruus, Priit  // 30.05.2018

Keele ja huulte liikumise visualiseerimine. Visualization of tongue and lip movements
Hrushchak, Roman; Meister, Einar  // 30.05.2018

Kohtvõrgu virtuaalsegmendi hüpitusrünnete tuvastamine rakendades kommutaatori võimalusi. Detection of VLAN hopping attacks using switch's monitoring options
Baum, Hindrek; Priisalu, Jaan  // 30.05.2018

Kokkupuude töökeskkonna riskiteguritega ja kaitsemeetmete rakendamine lemmikloomade praksises. Prevalence of Occupational Exposures and Protective Measures in Companion Animal Veterinary Practice
Tsenter, Olga; Koppel, Tarmo  // 30.05.2018

Kontekstipõhine õppeedukuse monitoorimise mudel. Context Based Study Progress Monitoring Model
Ehala, Kristin; Ernits, Juhan-Peep ; Nõmm, Sven  // 30.05.2018

Kõnepõhine laste vanuse ja soo tuvastamine närvivõrkude abil. Speech-Based Identification of Children's Gender and Age with Neural Networks
Piel, Leo Kristopher; Alumäe, Tanel  // 30.05.2018

Kõnnitee kaardistamine konvolutsiooniliste närvivõrkudega. Pavement Mapping Using Convolutional Neural Networks
Soots, Liisi; Korjus, Kristjan ; Ernits, Juhan-Peep  // 30.05.2018

Kõrge riskitasemega tarbija krediidihindamine. Subprime Consumer Credit Scoring
Khrystian, Andrii; Nõmm, Sven ; Märka, Karl  // 30.05.2018

Küberkaitse teadmiste vajadused mitte-IT haridusega strateegiliste otsuste tegijate seas. Cybersecurity Knowledge Requirements for Non-IT Strategic Level Decision Makers
Garcia-Granados, Fernando; Bahsi, Hayretdin  // 30.05.2018

Küberturvalisuse baaskoolituste läbiviimine vabatahtlikus paramilitaarses organisatsioonis. Basic cyber security awareness training in a paramilitary organization
Laks, Sille; Mäses, Sten ; Liutkevičius, Markko  // 30.05.2018

Mastabeeritav kursus küberrünnete tuvastamisest. Scalable Course on Cyber Attack Detection
Elliku, Andres; Ernits, Margus  // 30.05.2018

Mudeliteisendused kahe olekumasina keele vahel - SDL ja Stateflow. Transformations Between Two State Machine Dialects - SDL and Stateflow
Uddin, Kazi Taher; Toom, Andres ; Näks, Tõnu  // 30.05.2018

Norra küberkindlustusturg: Empiiriline uurimusnõudlustest ja pakkumistest merenduse näitel. The Cyber-Insurance Market in Norway: An Empirical Study of the Supply-side and a Small Sample of the Maritime Demand-side
Friberg, Even Langfeldt; Bahşi, Hayretdin ; Franke, Ulrik  // 30.05.2018

Pakistani riikliku küberturvalisuse raamistiku võrdlus India ja Ühendkuningriikidega. Comparing the National Cyber Security Framework of Pakistan with India and United Kingdom
Tufail, Taimur; Bahsi, Hayretdin  // 30.05.2018

Raamprogramm peer-to-peer andmete jagamiseks veebibrauserite kaudu. Framework for Peer-to-peer Data Sharing over Web Browsers
Sharvadze, Ioane; Pattanaik, Vishwajeet ; Draheim, Dirk;  // 30.05.2018

Telekonsultatsiooniteenuse rakendamise vajadus, võimalused ja vastuvõtlikkus akne nahahaiguse käsitlemisel Eesti koolides. Needs, Opportunities and Susceptibility Towards Teledermatology for Managing Symptoms of Acne in Estonian Schools
Valdaru, Merili; Kruus, Priit ; Hallik, Riina  // 30.05.2018

TTÜ isesõitva auto juhtkontrolleri tarkvara testimine. TTÜ self driving car master controller embeded software testing
El-Sherbieny, Eslam; Leier, Mairo  // 30.05.2018

TTÜ Mektory nanosatelliidi tarkvara testide tõestatavalt korrektne arendus. Provably Correct Test Development for TUT Mektory Nanosatellite Software
Singh, Madhushree; Vain, Jüri  // 30.05.2018

Veebi ja arvutipõhiste CVD/T2DM-I sekkumiste tõhusus tervisekäitumisele: kirjanduse katusülevaade. Effectiveness of Web and Computer-Based CVD/T2DM Interventions on Health Behaviours: an Umbrella Review
Var, Hakkı Jankat; Mestallik, Janek  // 30.05.2018

Veebipõhine kõnekorpuste salvestus. Online recording of a speech corpora
Ribeiro, Thales Santos; Meister, Einar  // 30.05.2018

Veebipõhised tajueksperimendid. Online Perception Experiments
Amashukeli, Lasha; Meister, Einar  // 30.05.2018

Võrdlev analüüs privaatsuse ja turvalisuse murede kohta internetis generatsiooni Y ja Z vahel Põhja-Indias: Pilootuuring. Comparative Analysis of Oniline Privacy and Security Concerns between Generation Y and Generation Z in North India: A Pilot Study
Verma, Nishaant; Bahsi, Hayretdin ; Teichmann, Mare  // 30.05.2018

Ülevaade valitud emakakaelavähi sõeluuringu kvaliteedinäitajatest Eestis aastal 2016. Analysis of Selected Quality Indicators in the Estonian Cervical Cancer Screening Program in 2016
Anion, Evelin; Veerus, Piret ; Ross, Peeter  // 30.05.2018

Analüüs Euroopa andmekaitseseaduse eneseanalüüsi küsimustiku mõjust ettevõtjatele. Impact assessment of an EU GDPR self-assessment questionnaire on entrepreneurs
Koha, Aleks; Mäses, Sten ; Baum, Anu  // 29.05.2018

Automatiseeritud turvanõrkuste rakendamise raamistiku disain ja implementatsioon. The Design and Implementation of Automated Vulnerability Application Framework
Luik, Artur; Tetlov, Tanel  // 29.05.2018

Infoturbest küberturbe halduseni – lähenemine vastavalt standarditele ISO 27001 ja 27032. From Information Security to Cyber Security Management – ISO 27001 & 27032 Approach
Hurttila, Simo; Kull, Andro  // 29.05.2018

Isikuandmete töötlemise registri välja töötamine väike-ettevõtte näitel. Developing Records of Processing Activities in a Small Enterprise
Jääger, Mari; Raspel, Priit  // 29.05.2018

TED - The ELF Doctor. Konteineripõhine tööriist hindamaks turvariske ELF programmides. TED - The ELF Doctor. A container based tool to perform security risk assessment for ELF binaries
Mucci, Daniele; Blumbergs, Bernhards  // 29.05.2018

Isikuandmete kaitsega seotud Eesti avaliku sektori väljakutsed. Estonian government related challenges in protection of personal data
Saaliste, Romet; Maennel, Olaf Manuel  // 28.05.2018

Kasutajale orienteeritud privaatsuse parandused veebibrauserite jaoks. User-Oriented Privacy Enhancements for Web-Browsers
Rauschecker, Andres; Maennel, Olaf Manuel  // 28.05.2018

Kompromiteerimise indikaatorite kasutamine küberintsidentide triaaži automatiseerimiseks. Kontseptsiooni tõendus. Using indicators of compromise to automate incident triage. Proof of concept
Vahturov, Kim; Lepik, Toomas ; Palkmets, Lauri  // 28.05.2018

Nessuno: sõbralt-sõbrale anonüümne kommunikatsiooni protokoll. Nessuno: A Friend-to-Friend Anonymous Communication Protocol
Panarese, Stefano; Maennel, Olaf Manuel  // 28.05.2018

Steami internetimängu kohtuekspertiisiline analüüs. Forensic analysis of a Steam based online game
Tabuyo Benito, Raquel; Bahsi, Hayretdin  // 28.05.2018

Täieliku masinõppe töövoo rakendamine pahavara tuvastamiseks süsteemikutsete ja pääsuõiguste alusel. Application of full machine learning workflow for malware detection in Android on the basis of system calls and permissions
Guerra Manzanares, Alejandro; Bahsi, Hayretdin ; Nõmm, Sven  // 28.05.2018

Uuenduslik lähenemine HTML5 kliendipoolse andmebaasi (IndexedDB) turvalisuse tagamiseks. A novel approach for securing HTML5 client-side database, IndexedDB
Akbari, Amirhossein; Maennel, Olaf Manuel  // 28.05.2018

2D arvutimäng Unreal Engine 4 mängumootoril. A 2D computer game in Unreal Engine 4
Mäeorg, Carl Custav; Irve, Jaagup  // 25.01.2018

Adobe After Effectsi töökiiruse tõstmise lahendus. Solution for increasing workflow in Adobe After Effects
Tiismus, Joosep; Treier, Tarvo  // 25.01.2018

Automaattestimis raamistike võrdlus ja analüüs Profit Software OÜ põhjal. Test automation framework comparision and analysis based on Profit Software OÜ.
Tšekenjuk, Kristo; Kiviselg, Mart ; Kumlander, Deniss  // 25.01.2018

Füsioteraapia ettevõtte infosüsteemi patsientide ja visiitide haldamise allsüsteem veebirakenduse kujul. The development of the patient and visit management subsystem as a web application for a physiotherapy company’s information system
Tohver, Priit; Luberg, Ago  // 25.01.2018

Joomla veebilehtede turvalisuse tagamine. Ensuring the Security of Joomla Web Pages
Martinson, Raido; Antoi, Meelis  // 25.01.2018

Rakenduste uuendamise protsessi optimeerimine Muuseumide Infosüsteemi näitel. Optimizing the Process of Updating Applications by the Example of the Museum Information System
Liin, Frederick; Lepikult, Toomas ; Kaur, Roland  // 25.01.2018

Smart-ID integreerimine finantsteenuspakkuja infosüsteemi. Smart-ID integration to the financial service provider’s data system
Tšerpak, Jevgeni; Rebane, Martin  // 25.01.2018

Wordnet-tüüpi semantiliste hierarhiate uurimine graafi andmebaasiga NEO4J. Examining Wordnet-type semantic hierarchies with graph database NEO4J
Konno, Kristiina; Lohk, Ahti  // 25.01.2018

D2D sides osalevate seadmete avastusmeetodid 5G kommunikatsioonisüsteemides. Device Discovery Methods in D2D Communications for 5G Communications Systems
Osman, Essam Abdelsalam Mahmoud; Alam, Muhammad Mahtab ; Reggiani, Luca  // 24.01.2018

Turvalised juhtmevabad kehavõrgud ja IEEE802.15.6 sidestandardi omaduste hindamine. Body Area Networks and Performance Evaluation of the IEEE 802.15.6 Standard
Dayananthan, Sujeeth Kumar; Alam, Muhammad Mahtab  // 24.01.2018

Elektrooniline riigihange (Gruusia näide). Electronic Procurement System (Case of Georgia)
Sikharulidze, Nugzar; Draheim, Dirk  // 23.01.2018

Kohaliku omavalitsuse ja idufirmade koostöö avalike e-teenuste arendamisel: Indoneesia Jakarta provintsi näitel. Local Government and IT Startup Collaboration to Support Public e-Service Development: a Case Study of Jakarta Province, Indonesia
Edityanto, Brian Kustantoro; Pappel, Ingrid  // 23.01.2018

Kommunikatsiooni roll e-valitsemise rakendamises: Eesti e-teenuste juhtum. The Role of Communication in e-Government Implementation: The Case of Estonian Public e-Services
Vahtras, Liina; Sirendi, Regina ; Tampere, Päivi  // 23.01.2018

Amfetamiinide kiire määramine süljes portatiivse kapillaarelektroforeesi seadmega. Rapid Determinantion of Amphetamines in Saliva by Portable Capillary Electrophoresis
Brilla, Chelsa Ann; Mazina-Šinkar, Jekaterina  // 18.01.2018

Automatiseetitud silumise rakendamine vigade lokaliseerimiseks Java rakendustes. Application of the Delta Debugging algorithm to fine-grained automated localization of regression faults in Java programs
Nekrassova, Marina; Ernits, Juhan-Peep  // 18.01.2018

Eesti üliõpilaste peamised terviseprobleemid ja telemeditsiin. Major Health Challenges of Estonian Students and Telemedicine
Mehta, Suruchi Aanand; Ross, Peeter  // 18.01.2018

PS-InSAR protsessi realiseerimine kasutades vabavaralisi teeke. Implementation of PSInSAR process with freeware libraries
Ehrlich, Mihkel; Ernits, Juhan-Peep ; Kiik Andreas  // 18.01.2018

Suukaudsete antikoagulantide kasutamine virvendusarütmiaga patsientide raviks Eestis. Analysis of oral anticoagulant treatment in patients with non-valvular atrial fibrillation: a population-based study in Estonia
Laos, Marit; Gross-Paju, Katrin ; Kõrv, Janika  // 18.01.2018

Topoloogiat peitev klasterdatud SIP sessioonipiirikontroller kasutades avatud lähtekoodiga tehnoloogiaid. Clustered SIP session border controller with topology hiding using open-source technologies
Lind, Maksim; Spitšakova, Margarita ; Vakker, Tanel  // 18.01.2018

Õendus- ja arstiteadusõpilaste EMR süsteemi treeningüksuse väljatöötamine. Developing an EMR Training Unit for Nursing and Medical Students
Yin, Lingling; Ross, Peeter ; Bejan, Alexander  // 18.01.2018

Analüüs Electron’i põhistest rakendustest tuvastamaks XSS turvavea eskaleerumist koodikäivituseks. Analysis of Electron-based Applications to Identify XSS Flaws Escalating to Code Execution in Open-Source Applications
Väli, Silvia; Maennel, Olaf Manuel  // 09.01.2018

Eesti väikeettevõtete küberturvalisuse olukord, põhjused ja perspektiiv Cyber Essentialsi raamistiku kontekstis. The Status, Reasons and Perspective of Cyber Security of Estonian SME-s in the Context of the Cyber Essentials Scheme
Kaalep, Juhan; Kull, Andro  // 09.01.2018

Informatsiooni turvalisuse investeeringute kunst ja teadus väikeettevõtetele. The Art and Science of Information Security Investments for Small Enterprises
Mamers, Tiiu; Maennel, Olaf Manuel  // 09.01.2018

Võimalused Alzheimeri tõve skriiningu ja diagnostika parandamiseks Eestis: perearstide arusaamad. Improvement opportunities for Alzheimer´s disease screening and diagnostics in Estonia: Family physicians´perceptions
Kütt, Maarja-Liis; Gross-Paju, Katrin  // 14.09.2017

Automatiseeritud reisiplaneerimise veebirakendus. Automated Travel Planning Web Application
Sarv, Siret; Kerse, Roger  // 12.06.2017

Eesti keeles suhtlev sotsiaalse käitumisega robot. Estonian Speaking Robot with Social Competence
Nurmsaar, Martin; Halling, Evelin  // 12.06.2017

JOOP aine läbivuse ennustamine läbikukkumise vähendamiseks. Predicting success to prevent failure in JOOP
Kukk, Henry; Rebane, Martin  // 12.06.2017

Koorma koostamise veebirakendus. Cargo packing web application
Põldsalu, Risto; Kääramees, Marko  // 12.06.2017

Laiendatava arhitektuuriga hindamiskeskkond programmeerimisainetele. Grading Tool with an Extensible Architecture for Programming Subjects
Kert, Maria; Rebane, Martin  // 12.06.2017

Maastikumänge toetav Mobiilirakendus. Mobile Application to Support Treasure Hunts
Lahe, Hans Joosep; Tammet, Tanel  // 12.06.2017

Panga e-arve süsteemi arendus. The Development of E-invoice System for Banks
Rebane, Siim; Tammet, Tanel  // 12.06.2017

Populaarsemate PHP mikroraamistike võrdlus ja nende kasutamine tudengi õppetöös. The Comparison of the Most Popular PHP Microframeworks and Their Usage in Students Schoolwork
Schneider, Genet; Treier, Tarvo  // 12.06.2017

Raspberry Pi 3 Model B Wi-Fi seadistamisprotsessi lihtsustamine. Simplification of Wi-Fi Setup Process for Raspberry Pi 3 Model B
Randalainen, Valeri; Kerse, Roger  // 12.06.2017

Sõidukite tuvastuse meetodid ja nende võrdlus Tallinna liikluskaamerate näitel. Vehicle Detection Methods and Their Comparison in the Context of Tallinn’s Traffic Surveillance Videos
Liik, Hannes; Petlenkov, Eduard  // 12.06.2017

Tööriist andmete masskogumiseks geoinfoga rikastatud pildipankadest. Collecting Worldwide Crowdsourced Location Data
Väljako, Sten; Tammet, Tanel  // 12.06.2017

Uudisteportaali modaalidel põhineva kasutajaliidese väljatöötamine. The Realisation of a News Site Interface Based on Modals
Rüis, Kalli; Treier, Tarvo  // 12.06.2017

Globaalsel satelliitnavigatsioonisüsteemil baseeruv spordikompuuter. Sports computer based on Global Navigation Satellite System
Lainemär, Rauno; Reeder, Reeno  // 10.06.2017

Elektroonilise huvikoolide päeviku veebiteenuse analüüs ja prototüüp. The analysis and prototype of a web service for an electronic journal for hobby education
Puntso, Sander; Treier, Tarvo  // 09.06.2017

Graafide esitamine SQL-andmebaasides. Representing Graphs in SQL Databases
Mikk, Sarah Marion; Eessaar, Erki  // 09.06.2017

Graafikaprotsessori põhine arvutuste kiirendamine läbi. NET LINQ liidese. Graphics Processor Based Compute Acceleration Through. NET LINQ
Varus, Jaanus; Torim, Ants  // 09.06.2017

Kassasüsteemi testide automatiseerimine kasutades Seleniumi ning edaspidine analüüs automatiseerimise kasumist. Point of Sale System's Test Automation Using Selenium and a Following Analysis of Automation Benefits
Radionov, Roman; Kumlander, Deniss  // 09.06.2017

Kaugklientide registreerimine finantsorganisatsioonis. Remote registration of clients in financial organization
Lazarev, Vladimir; Pokrovski, Maxim ; Piho, Gunnar  // 09.06.2017

Kliendi lahkumise ennustamine Starman AS näitel. Predicting customer churn on the example of Starman PLC
Jalakas, Anete; Torim, Ants  // 09.06.2017

Kõrgusinfo muutuste visualiseerimine veebipõhises kaardirakenduses. Visualization of height data changes using web-based map application
Gromov, Maxim; Ernits, Juhan-Peep ; Kiik, Andreas  // 09.06.2017

Liitumise protsessi analüüs Elektrilevi OÜ näitel. Analysis of Connection Process on the Example of Elektrilevi OÜ
Beljassova, Darja; Roost, Mart  // 09.06.2017

Magento e-kaubandusplatvormil tellimisnupuga automaatse tellimuse loomise süsteem. System for Placing an Automatic Order with an Order Button on the Magento E-commerce Platform
Oosalu, Toomas; Treier, Tarvo  // 09.06.2017

Maleturniiride haldussüsteemi mittefunktsionaasete testide läbiviimine ja kvaliteedi hindamine vastavalt ISO/IEC 25010:2011 kvaliteedimudelile. Implementing non-functional quality control for the System of the Administration of Chess Tournaments (SACT) based on ISO/IEC 25010:2011 quality model.
Muhhamedjanova, Elina; Markvardt, Maili  // 09.06.2017

Massisõnumite saatmise veebirakenduse arendamine Elisa Eesti AS-ile. Development of a Bulk SMS Sender Web Application for Elisa Eesti AS
Saul, Silver; Luberg, Ago  // 09.06.2017

Mõned mitmekeelsete SQL-andmebaaside disainimustrid. Some Design Patterns for Keeping Multilingual Data in SQL Databases
Hövel, Eliis; Eessaar, Erki  // 09.06.2017

Nullfaktorivabade reeglite algoritm: klassifitseerimisvõime uuring. Zero Factors Free Rules Algorithm: The Study of Classification Function
Ševtšenko, Fjodor; Lind, Grete ; Kuusik, Rein  // 09.06.2017

OBD-II näitudel põhinev reiside infosüsteem ja mobiilirakendus. OBD-II Data Based Infosystem and Mobile App for Trip Logging
Verrev, Vootele; Kerse, Roger  // 09.06.2017

Ostutšekkide digitaliseerimine. Digitalizing paper receipts
Volas, Keir; Täks, Ermo  // 09.06.2017

Puunottide tuvastuse täpsustus pildil. Refinement of Detected Wood Logs in Images
Sirp, Tanel; Torim, Ants  // 09.06.2017

Raamistik peenmotoorika uurimiseks virtuaalreaalsuse keskkonnas. Virtual Reality Aided Framework for Modeling Changes in Finger Motion and Orientation During Learning New Fine Motor Activity
Kulikov, Jaroslav; Nõmm, Sven ; Toomela, Aaro  // 09.06.2017

Seisuaja teavitussüsteemi automatiseerimine ja integreerimine. Automation and Integration of a Downtime Notification System
Gulova, Ksenia; Kumlander, Deniss  // 09.06.2017

Swedbanki uue arendusprotsessi analüüs. Analysis of the new Swedbank software development process
Toose, Ain-Joonas; Piho, Gunnar ; Trummal, Sofia  // 09.06.2017

Tartarose probleemi lahendamine geneetiliste algoritmidega. Solving the Tartarus Problem by Means of Genetic Algorithms
Zakharenkov, Vladislav; Spitšakova, Margarita  // 09.06.2017

Testihaldusvahendi valik ASA Quality Services OÜ näitel. The Selection of Test Management Tool on The Example of ASA Quality Services OÜ
Lõhmus, Reelika; Markvardt, Maili  // 09.06.2017

Tööportaali serveri osa arendamine kasutades Express.js ja MongoDB. Development of a Freelance Marketplace Server-side Using Express.js and MongoDB
Dorofejev, Anton; Repnau, Veronika ; Piho, Gunnar  // 09.06.2017

Unikaalse disainiga WordPressi malli loomine, kasutades kaasaegseid UI/UX disainimisprintsiipe ettevõtte Novotrade Invest AS jaoks. Creating WordPress Template with Unique Design Using Modern UI/UX Principles for the Company Novotrade Invest AS
Majerovits, Viktoria; Murtazin, Kristina  // 09.06.2017

Väitlusmeistrivõistluste mobiilirakenduse loomine Ionic raamistikus koos seda administreeriva veebiliidesega. Development of a Mobile Application for Debating Championships in Ionic Framework with a Web Interface for Administrators
Mäe, Karl; Kerse, Roger  // 09.06.2017

Äri- ja tehnilise analüüsi dokumenteerimise lahenduse väljatöötamine ning rakendamine Registrite ja Infosüsteemide Keskuse näitel. The elaboration and implementation of business and technical analysis documenting solution for Centre of Registers and Information Systems
Oruste, Asko; Markvardt, Maili  // 09.06.2017

Aegridade põhine kadude tuvastamine tarkade arvestite võrgus kasutades wavelet teisendusi. Time series based fraud detection in smart meter grid using wavelet transforms
Tsõganov, Aleksandr; Treier, Tarvo ; Kuhi, Kristjan  // 08.06.2017

Agendipõhine isiksuste modelleerimine ja simulatsioon kasutades viie faktori isiksusemudelit. Agent-Based Modelling and Simulation of Personalities based on the Five Factor Personality Model
Lind, Uku-Rasmus; Taveter, Kuldar  // 08.06.2017

Alalisvooluga juhitava ventilaatori suurendatud tööulatusega juhtskeemi arendamine. Development of controller with extended working range for direct current fan
Salmus, Edward; Pärnamets, Kaiser  // 08.06.2017

Andmelao koostamine laboriettevõttele. Data warehouse development for a laboratory company
Raud, Maarja; Ševtšenko, Eduard  // 08.06.2017

Arvete andmete tuvastamise protsesside optimeerimine. Optimization of Invoice Data Recognition Processes
Trofimova, Aljona; Õunapuu, Enn  // 08.06.2017

AS Salutaguse Pärmitehase toote analüüsi tulemuste andmehaldussüsteemi parendamine. Improvement of laboratory analysis recording process of Salutaguse Pärmitehas
Valk, Lenar; Roost, Mart  // 08.06.2017

Automaatse pildiedastussignaali (APT) vastuvõtt kvadrofilaarse heeliksantenniga (QHA) ning pildiks konverteerimine. Automatic Picture Transmission (APT) Reception with a Quadrifilar Helix Antenna (QHA) and Converting it to an Image
Koppel, Kaarel; Müürsepp, Ivo  // 08.06.2017

Automaattestide juurutamine Oracle Content Management süsteemi näitel. Automating Tests on Example of the Oracle Content Management System
Juhanson, Johann; Markvardt, Maili ; Astrova, Irina  // 08.06.2017

Automatiseeritud testide töökindlise suurendamine Python Robot frameworki näitel. Increasing Reliability of Automated Tests with Python Robot Framework
Šipovski, Eljus; Markvardt, Maili  // 08.06.2017

C-keele kompilaatori realiseerimise analüüs mikrokontrollerile PISKE. Analysis of implementing a C-language compiler for PISKE MCU
Murumets, Jaan Hendrik; Haldre, Eero ; Ellervee, Peeter  // 08.06.2017

DevOps juurutamine suurettevõttes. Implementing DevOps in large organizations
Vene, Siim; Ringkjob, Truls ; Rebane, Rain  // 08.06.2017

Disainiprintsiipide mõju mobiilirakenduse kasutajakogemusele. Usability Implications of Mobile Interface Design Principles
Suuder, Birgit; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

Discgolf iOS rakendus: analüüs, disain ja arendus. Disc golf iOS app: analysis, design and development
Talvar, Roland; Õunapuu, Enn  // 08.06.2017

Dockeri põhise infrastruktuuri kasutamine Java rakenduste toodangus käivitamiseks ja orkestreermiseks Swedbank AS näitel. Deploying and orchestrating Docker infrastructure based Java applications in production by the example of Swedbank AS
Orav, Oliver; Kanter, Gert ; Karolin, Ahto  // 08.06.2017

Eesti Airsofti kommuuni infosüsteem. Information System for Estonian Airsoft Community
Tosso, Mario; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

Elektrilise impedantsi mõõtmise simulatsioon 3D inimese käe mudelil. Simulation of electric impedance measurement on a 3D human arm model
Krotov, Andrei; Gordon, Rauno  // 08.06.2017

ERP juurutusprojekti edutegurite analüüs ettevõtte X näitel. Analysis of ERP Implementation Success Factors on Example of Company X
Tibar, Kai; Õunapuu, Enn  // 08.06.2017

Facebook Messenger roboti funktsionaalsuse analüüs LHV Panga näitel. Analysis of Facebook Messenger Bot Functionality for LHV Bank
Õunväärt, Annabell; Rava, Karin  // 08.06.2017

Generatiivne muusika Unity 3D abil. Generative Music Using Unity 3D
Dunaiski, Tanel; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

Harku valla tüüpiliste sotsiaalteenuste taotluste menetlemise automatiseerimine DocLogix vahendi abil. Automation of the processing of applications of typical social services of the Harku parish with DocLogix
Veges, Priit; Veskioja, Tarmo  // 08.06.2017

Helisüntesaator roboti väljatöötamine. Development of sound generaator robot
Vandler, Kaarel; Ruberg, Priit  // 08.06.2017

Iluteeninduse platvormi ärianalüüs. Business Analysis of the Platform for the Industry of Beauty Services
Vene, Helen; Õunapuu, Enn  // 08.06.2017

Juriidilise informatsiooni tsentraalsusmõõtudel ja tekstilisel relevantsusel põhinev otsingumootor. Legal information search engine based on centrality measures and textual relevance
Põldme, Tarmo; Liiv, Innar  // 08.06.2017

Kasutajaliidese raamistik juhtsüsteemidele. User Interface Framework for Control Systems
Kuurberg, Karmo; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

Kella joonistamise testi digitaliseerimine, implementatsioon ja analüüs. Digital Clock Drawing Test Implementation and Analysis
Mašarov, Ilja; Nõmm, Sven ; Toomela, Aaro  // 08.06.2017

Laevade Automaatse Identifitseerimise Süsteemi (AIS) rakendus tarkvaralise raadioga. Software defined radio implementation of marine Automatic Identification System (AIS)
Fjodorov, Aleksei; Berdnikova, Julia  // 08.06.2017

LED laualambi püsivooluga juhtskeemi väljatöötamine. Development of constant current LED driver for desk lamp
Kannel, Miina; Pärnamets, Kaiser  // 08.06.2017

Legacy ERP tarkvara kasutava ettevõtte äriprotsesside kaardistamine, optimeerimine ja automatiseerimine. Mapping, optimizing and automating business processes of a company using Legacy ERP software
Kunman, Erol; Veskioja, Tarmo  // 08.06.2017

Lennukite ADS-B signaalide vastuvõtt ja dekodeerimine tarkvaralise raadioga. Capturing and decoding aircraft ADS-B messages using Software-Defined Radio
Mikkov, Sander; Müürsepp, Ivo ; Berdnikova, Julia  // 08.06.2017

Mahtuvuslikul meetodil maamulla suhtelist niiskustaset mõõtva seadme analüüsimine ja optimeerimine. Analysis and optimization of relative capacitance soil moisture sensing device
Tozen, Kristjan; Mihhailov, Juri  // 08.06.2017

Makseteadete meeldetuletuste automatiseerimine Investly Holding OÜ näitel. Automation of collection notifications in Investly Holing OÜ
Varris, Vahur; Täks, Ermo  // 08.06.2017

Masinaõpe ning andmete otsimine pettuste avastamiseks. Data Mining and Machine Learning for Fraud Detection
Anohhin, Igor; Võhandu, Leo  // 08.06.2017

Mikroteenustel tarkvara arhitektuuri loomine nutikassa äriprotsesside näitel. Software Architecture with Micro-services in Imart-cashier Business Processes
Ruul, Sander; Veskioja, Tarmo  // 08.06.2017

Paralleliseerimise mõju kaasaegsele suurima kliki leidmise algoritmile, mis sisaldab heuristilisi värvimise tehnikaid. Investigating Effects of Applying Parallel Heuristic Coloring Techniques on Modern Maximum Clique Algorithm
Pikkaro, Helen; Kumlander, Deniss  // 08.06.2017

Projektijuhtimise tarkvara valimine ettevõttele Aedes Web Solutions OÜ. Choosing Project Management Software for Aedes Web Solutions OÜ
Tamm, Viktoria; Rava, Karin ; Kallas, Silver  // 08.06.2017

Pöörisvoolu mähisega vere pulsatsiooni mõõtmise simulatsioon inimese pindmistes kudedes. Simulating measurements of blood pulsations in human superficial tissues using eddy currents
Isop, Carmen; Gordnon, Rauno  // 08.06.2017

Rahvatantsuansambli laohaldustarkvara. Warehouse Management Software For Folk Dance Ensemble
Jürimäe, Andreas; Kanter, Gert  // 08.06.2017

Reguleeritava heledusega leedvalgusti. LED Luminaire with Controllable Dimming Function
Popov, Anton; Mihhailov, Juri  // 08.06.2017

SAATY AHP, ANP ja otsustuspuu tüüpmudelite võrdlus äriprotsessi SWOT analüüsi näitel. Comparison of Saaty AHP, ANP and a decision tree reference models based on the SWOT analyses of a business process
Ruul, Riti; Veskioja, Tarmo  // 08.06.2017

Silmade treeningu rakenduse loomine ja analüüs kasutades silmajälgimistehnoloogiat UNITYLE. Development and Analysis of An Eye Gymnastics Application Using Eye Tracing for UNITY
Lebedev, Ilja; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2017

Sisuhalduslahenduse valimise metoodika. Methodology for Choosing The Most Suitable Content Management System
Somma, Siim; Õunapuu, Enn  // 08.06.2017

Sobiva andmeaida lahenduse väljapakkumine ettevõttele HANZA Mechanics Tartu. Finding Proper Data Warehouse Solution for Company HANZA Mechanics Tartu
Puu, Luise; Veskioja, Tarmo  // 08.06.2017

Sohivastaste meetodite implementeerimine võrdõigusvõrkudel põhinevates võrgumängudes. Implementing Methods for Preventing Cheating in Peer to Peer Online Games
Tammet, Uku Markus; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

Statistiliste andmete kasutamine ratsionaalsete rünnete teostuvuse analüüsimises. Usage of Statistical Data in Rational Attack Feasibility Analysis
Dedegkajev, Žuljen; Lenin, Aleksandr  // 08.06.2017

Tallinn.ee avalike ürituste veebilehe prototüüpimine, testimine ja kasutatavuse analüüs. Prototyping, testing nad usability analysis of public events webpage in tallinn.ee
Võlma, Ane; Švartsman, Inna  // 08.06.2017

Targa kodu lahendus kasutades IEEE 802.11 raadiokohtvõrgu standardit. A Smart Home Solution Using the IEEE 802.11 Wireless Local Area Network Standard
Vink, Rain; Müürsepp, Ivo  // 08.06.2017

Teenuse kasutamist toetavate protsesside keskne analüüs ja prototüüpimine ettevõttele Carcops OÜ. The Analysis and Prototyping of Service Usage Supporting Processes for Carcops OÜ
Õunas, Tanel; Veskioja, Tarmo ; Rava, Karin  // 08.06.2017

Telia TV soovitusmootori valik ja kasutuselevõtt. Telia TV Recommendation Engine Choice and Implementation
Tamre, Jaak; Tepandi, Jaak  // 08.06.2017

Testimine 3D printimissüsteemi näitel. Testing on Example of 3D Printing System
Lavrentjeva, Marina; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2017

Testimiskoormuse optimeerimine tootmisprotsessi testimise süsteemi uuendamisel. Verification effort minimization when updating existing manufacturing Test System
Pikk, Kertu; Pikkov, Mihhail ; Kazlauskas, Vygantas  // 08.06.2017

Titanicu reisijate pääsemist ennustava mudeli loomine. Creation of predictive model for the survival of Titanic passengers
Aun, Taavi; Torim, Ants  // 08.06.2017

Täisühenduspartnervõrguga veebirakendus Cards Against Humanity lauamängu baasil. A Full Mesh Peer Network in a Web Application Based on Cards Against Humanity
Truu, Marten; Kerse, Roger  // 08.06.2017

UAV Raspberry Pi 3 ja Navio 2 baasil. UAV based on Raspberry Pi 3 and Navio 2
Kroon, Maria; Gordon, Rauno  // 08.06.2017

Veebipõhise üheleherakendusena toimiva sõidupiletite kassamüügitarkvara prototüüpimine. Prototyping Single Page Application for Public Transport Ticket Sales
Roos, Ingmar; Umbleja, Kadri  // 08.06.2017

Veebirakendus kütteväärtuste analüüsiks. Web Application for Fuel Analysis
Raadi, Richard; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

Veebirakendus muusikalise kuulmise arendamiseks. Wep application for improving musical ear
Pihlak, Sten-Hendrik; Irve, Jaagup  // 08.06.2017

X-diapasooni ringpolariseeritud planaarantenn. Circularly Polarized Patch Antenna for X-band
Pärnamäe, Ragnar; Müürsepp, Ivo  // 08.06.2017

Aktsiaportfelli tehnilise analüüsi tarkvara loomine. Development of Technical Analysis Software for Stock Portfolios
Püüding, Kaspar; Rebane, Martin  // 07.06.2017

Andmeaida laadimiste planeerimise tööriista valik finantsettevõttes. Data Warehouse Loading Planning Tool Selection in a Financial Services Company
Pihlak, Rauno; Ševtšenko, Eduard  // 07.06.2017

Angular 2 ja ReactJs kliendipoolsete raamistikkude analüüs ja võrdlus väiksemate üheleheveebirakenduste korral. The analysis and comparison of Angular 2 and ReactJs front-end frameworks in smaller single-page web applications
Salin, Siim; Švartsman, Inna  // 07.06.2017

Arvete menetlemise protsessi analüüs AS Salutaguse Pärmitehase näitel. Analysis of invoice management process based on the example of AS Salutaguse Pärmitehas
Soom, Kerttu; Roost, Mart  // 07.06.2017

Augmenteeritud reaalsus hariduse tulevikuna, MoleQL`i juhtumiuuring - haridusalane augmenteeritud reaalsuse nutirakendus. Augmented reality as a future of the education: Case study of MoleQL – educational augmented reality application
Sliusar, Roksolana; Norta, Alexander  // 07.06.2017

Augmenteeritud reaalsus hariduse tulevikuna. MoleQL`i juhtumiuuring - haridusalane augmenteeritud reaalsuse nutirakendus. Augmented Reality as a Future of the Education. Case study of MoleQL – Educational Augmented Reality Application
Sliusar, Roksolana; Norta, Alexander  // 07.06.2017

Autokool Rool veebilehe moderniseerimine kasutatavuse testide ja analüüsi baasil. Modernisation of Rool Driving School Website Based on Usability Testing and Analysis
Siimson, Diana; Murtazin, Kristina  // 07.06.2017

Avatud valitsuse partnerluse platvorm, et toetada ja rakendada e-osalemist Gruusias. Open government partnership as a platform to support and implement the development of e-participation in Georgia
Khutsishvili, Natia; Õunapuu, Enn  // 07.06.2017

Avatud valitsuse partnerluse platvorm, et toetada ja rakendada e-osalemist Gruusias. Open Government Partnership as a Platform to Support and Implement the Development of e-Participation in Georgia
Khutsishvili, Natia; Õunapuu, Enn  // 07.06.2017

E-valitsemise koostalitlusvõime raamistiku väljapakkumine Namiibiale. Proposing an E-governance Interoperability Framework for Namibia
Ipinge, Protasius; Mahunnah, Msury  // 07.06.2017

E-valitsemise koostalitlusvõime raamistiku väljapakkumine Namiibiale. Proposing an E-Governance Interoperability Framework for Namibia
Ipinge, Protasius; Mahunnah, Msury Rogasian  // 07.06.2017

Elektrilevi liitumisvormide ärianalüüsi tehniline lahendus. Technical implementation for business analysis of Elektrilevi application forms
Sepp, Sander; Markvardt, Maili  // 07.06.2017

Elektroonilise personalijuhtimise strateegiline integreerimine. Strategic Integration of Electronic Human Resource Management
Khomeriki, Nina; Norta, Alexander  // 07.06.2017

Energia ja keskkonna monitor emonPi - Emoncms võrguühenduste tarkvaramoodul. Energy and environment monitor emonPi - Emoncms network connections software module
Siht, Ergo; Õunapuu, Enn  // 07.06.2017

Erinevate veebiteenuste jõudluse võrdlus kasutades töökoormuse ühtlustamist. Performance Comparison of Different Web Services Using Load Balancing
Sokk, Alvar; Veskioja, Tarmo  // 07.06.2017

Euroopa liidu Infosüsteemide infoturbe tagamine olukorras, kus puudub ühine infoturbe standard. Implementation of Information Security in EU Information Systems without Unified Security Standard
Järvsoo, Maris; Norta, Alexander  // 07.06.2017

Helitaluvusel põhinev mängumehaanika ja seda realiseeriv prototüüp. Noise Tolerance Based Game Mechanic and Its Prototype
Eensalu, Kaspar; Luberg, Ago  // 07.06.2017

Interneti privaatsuse kaitsmise meetodite ja privaatse sirvimise režiimi analüüs. Analysis of Internet Privacy Protection Methods and Private Browsing Mode
Sedneva, Alla; Rava, Karin  // 07.06.2017

Iseseisva õppe töövahendi loomine veebirakendusena. Creating a Tool for Self-studying as a Web Application
Bender, Tõnis; Murtazin, Kristina  // 07.06.2017

Juhtumiuuring tehnilisest võlast Eesti IKT sektori ettevõtetes. Case study: technical debt in Estonian IT companies
Paide, Ragnar; Kumlander, Deniss  // 07.06.2017

Jõudluse analüüs ning veebirakenduse loomise keerukus Couchbase ja JSONB tüübiga PostgreSQL põhjal. Analysis of Performance and Complexity of Building a Web Application Based on Couchbase and PostgreSQL with JSONB Type
Shpychka, Valeriia; Eessaar, Erki  // 07.06.2017

Kasutajaliides kategoriseeritud projektide vaatamiseks: analüüs ja arendus. User Interface for Presenting Categorized Projects: Analysis and Development
Helü, Maarja-Liis; Luberg, Ago  // 07.06.2017

Kasutatavuse testimine ja analüüs Postimehe veebilehe näitel. Usability Testing and Analysis on the Example of Postimees Web Page
Ploovits, Piia; Martõnjak, Liina ; Piho, Gunnar  // 07.06.2017

Kaudse Juhendamisega Kõnelejatuvastuse Mudelite Treenimine. Weakly Supervised Training of Speaker Identification Models
Karu, Martin; Alumäe, Tanel  // 07.06.2017

Kodanike rahulolu Eesti elektroonilise ID kasutajatoega. Citizen’s Customer Satisfaction with the Estonian Electronic ID User Support
Muldme, Anne; Draheim, Dirk  // 07.06.2017

Kodanike rahulolu Eesti elektroonilise ID kasutajatoega. Citizens’ Customer Satisfaction with the Estonian Electronic ID User Support
Muldme, Anne; Draheim, Dirk  // 07.06.2017

Kopsu noodulite avastamine ja klassfitseerimine kompuutertomograafia kujutistelt. Detection and Classification of Lung Nodules in Computer Tomography Images
Erol, Cihan; Le Moullec, Yannick ; Gupta, Anindya  // 07.06.2017

Lego Mindstorms roboti simulatsioon Gazebos. Lego Mindstorms Robot's Simulation in Gazebo
Iila, Rasmus; Kanter, Gert  // 07.06.2017

Lume paksuse IOT andur sõiduteede ohutuseks. Snow Depth IOT Sensor For Road Safety
Chigbogu, Chukwuebuka Ikemefuna; Kuusik, Alar  // 07.06.2017

Lviv'i linna online-kodanikuportaali kasutatavuse analüüs ning areng. Usability Analysis and Improvement of the User Interface of the “Online Portal of Lviv Citizen”
Shyshla, Volodymyr; Täks, Ermo ; Sarapuu, Hegle  // 07.06.2017

Lviv'i linna online-kodanikuportaali kasutatavuse analüüs ning areng. Usability Analysis and Improvement of the User Interface of the “Online Portal of Lviv Citizen”
Shyshla, Volodymyr; Täks, Ermo  // 07.06.2017

Maksumärkide infosüsteemi analüüs. Analysis of Electronic System for Revenue Stamps
Salmistu, Aksel; Piho, Gunnar ; Ansper, Arne  // 07.06.2017

Mastaapsuse, marsruutimisprotokollide, koodeksite ja mobiilsuse mõju internetitelefoni teenusekvaliteedile traadita Mesh võrkudes. Impact of Scalability, Routing Protocols, Codecs, and Mobility on the Quality of Service of VoIP in Wireless Mesh Networks
Michael, Ubong Camilus; Le Moullec, Yannick  // 07.06.2017

Materjalide haldus ja lisamine kompetentsi põhises e-õppe keskkonnas. Management of learning materials in competence based learning environment
Sildoja, Uku; Umbleja, Kadri  // 07.06.2017

Organisatsioonikultuuri ja IKT lahenduse omaksvõtu protsessi vastastikused seosed DreamApply näitel. Interdependencies Between Organisational Culture and Adoption of an ICT Solution Study of DreamApply
Tartes, Triin; Draheim, Dirk ; Säär, Anni  // 07.06.2017

Proaktiivsed teenused Eesti kohalikes omavalitsustes. Implementing proactive services in Estonian local governments
Kroonmäe, Krõõt; Liiv, Innar  // 07.06.2017

Proaktiivsed teenused Eesti kohalikes omavalitsustes. Implementing Proactive Services in Estonian Local Governments
Kroonmäe, Krõõt; Liiv, Innar  // 07.06.2017

Programmeerimisülesannete automaattestimissüsteemi liidestus Moodle’i keskkonnaga ja mugav kasutajaliides tudengite hindamiseks. Interfacing automated testing system with Moodle and convenient user interface for grading students
Alviste, Joosep Franz Moorits; Luberg, Ago  // 07.06.2017

Programmeerimisülesannete kogumike tulemuste integreerimise pistikprogramm Moodle'i õpikeskkonnale. Moodle Plugin for Integrating Programming Problem Collections Results
Jaakson, Kenn; Luberg, Ago  // 07.06.2017

Reisijaemüügi süsteemianalüüs AS Tallink Duty Free näitel. Travel Retail System Analysis by the Example of AS Tallink Duty Free
Veinberg, Keili; Rava, Karin  // 07.06.2017

Robotite liikumise hindamine, salvestamine ja taasesitus veebikeskkonnas. Assessment, recording and replay of robots' movement in a web environment
Vilur, Raigo; Kanter, Gert  // 07.06.2017

Serveri- ja kliendipoolne veebisüsteemide arendus Javascripti raamistikega Kift.place näitel. Full-stack web development using Javascript frameworks by the example of Kift.place
Salumets, Kethmar; Kerse, Roger  // 07.06.2017

Simulatsiooni abil kontrollitud BPMN standardi protsessimustrid õppenäidetena. Simulation tested BPMN Process Patterns as Learning Examples
Ojava, Ron; Veskioja, Tarmo  // 07.06.2017

Sindhi hariduse haldamise infosüsteemi analüüs. Analysis of Sindh Education Management Information System
Shah, Syed Naweed; Õunapuu, Enn  // 07.06.2017

Teekonna leidmine kasutades potentsiaalset välja. Potential Field Pathfinding
Volostnõh, Pjotr; Luberg, Ago  // 07.06.2017

Tehnilise võla prioritiseerimine SQALE meetodiga ettevõtte näitel. Prioritising technical debt based on company x using SQALE methology
Medijainen, Siim; Kumlander, Deniss  // 07.06.2017

TTÜ Moodle’i kasutajaliides: analüüs ja arendus. User Interface of TUT Moodle: Analysis and Development
Laas, Hendrik; Luberg, Ago  // 07.06.2017

TTÜ tudengite väljalangemise ennustamine: tõenäosuse arvutamine masinõppe meetodite abil ning tulemuste kuvamine veebirakenduses. Predicting Dropouts Among TUT Students: Calculating Probabilities Using Machine Learning and Displaying Results in a Web Application
Uga, Brenda; Luberg, Ago  // 07.06.2017

TTÜ õppekeskkonna ained.ttu.ee logide visualiseerimine ja analüüs. TTU Learning System "ained.ttu.ee" Logs Visualization and Analysis
Doilova, Varvara; Luberg, Ago  // 07.06.2017

Ukraina avalike e-teenuste pakkumise ja tarbimise uurimine e-valitsemise kontekstis. Investigation of Ukrainian Public e-Services Provision and Consumption in the Context of e-Governance
Dudko, Anastasiia; Pappel, Ingrid  // 07.06.2017

Ukraina eID: selle rakendamise aspektid ja kodanike teadlikkus. Ukrainian eID: Its Aspects and Citizens’ Awareness Towards It
Tsap, Valentyna; Pappel, Ingrid  // 07.06.2017

Ukraina eID: selle rakendamise aspektid ja kodanike teadlikkus. Ukrainian eID: Its Aspects and Citizens’ Awareness Towards It
Tsap, Valentyna; Pappel, Ingrid  // 07.06.2017

Vabavaraliste IoT pilveplatvormide võrdlus ja valitud platvormi rakendamine. Comparison of IoT cloud platforms and application of a chosen platform
Lelumees, Rasmus; Ruberg, Priit ; Leier, Mairo  // 07.06.2017

Veebirakenduse arendamine Quake 3 mootoril põhinevate mänguserverite majutamiseks Linux serveritel. Development of a Web Application for Hosting Gameservers Based on Quake 3 Engine on Linux Servers
Esko, Janno; Kanter, Gert  // 07.06.2017

Äriprotsesside automatiseerimise efektiivsus. Business Process Automation Efficiency
Pappel, Tanel; Norta, Alex  // 07.06.2017

X-tee platvormi kriitiliste kesksete teenuste testimine. Testing of critical central services of the X-Road
Mironova, Liis; Piho, Gunnar ; Vainsalu, Heiko  // 07.06.2017

Aeropoonikal põhinev täppis taimekasvatussüsteem. Hight Precision Farming System Based on Aeroponics
Karu, Taavi; Reeder, Reeno  // 06.06.2017

Agiilsete arendusmetoodikate kasutamise probleemid Eesti avalikus sektoris. Problems of Using Agile Software Development Methods in Estonian Public Sector
Lazartšuk, Jevgeni; Švartsman, Inna  // 06.06.2017

Agiilsete arendusmetoodikate rakendamise analüüs logistika lahendusi pakkuva firma näitel. Analysis of the Implementation of Agile Software Development Methodologies by the Example of a Logistics Solutions Provider
Švedova, Julia; Rava, Karin  // 06.06.2017

Alternatiivne meetod Parkinsoni patsientide kõnnaku analüüsimiseks. An Alternative Approach for Gait Analysis of Parkinson’s Disease Patients
Krajuškina, Anna; Nõmm, Sven  // 06.06.2017

Augmenteeritud reaalsuse positiivsed omadused hariduses: MoleQL-i näitel - mobiilirakendus keemia õppimiseks. Affordances of Augmented Reality for Education: Case study of MoleQL - Mobile Application for Learning Chemistry
Prokopenko, Anhelina; Täks, Ermo  // 06.06.2017

E-demokraatia mõistmine: kodanike osaluse edendamine kaasava eelarvestamise projektides. Understanding e-Democracy: Key Features to Increase Citizen Participation in e-Participatory Budgeting Projects
Røsten, Anders; Norta, Alexander ; Pappel, Ingrid  // 06.06.2017

e-Palestiina: digitaalse riigi mõjuvõimu maandatud arengu võimalus. e-Palestine: Digital State Empowerment as Grounded Development Opportunity
da Silva Boski, Maria Inês; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 06.06.2017

E-residentsus kui rahvuslik kaubamärk. E-residency as a Nation Branding Case
Kimmo, Margarita; Pappel, Ingrid  // 06.06.2017

E-riigi lahenduste juurutamine Nepalis. The Challenges of E-governance Implementation in Nepal
Shakya, Shobhit; Sirendi, Regina ; Taveter Kuldar  // 06.06.2017

Eesti keelekeskkonna agendipõhine simulatsioon programmeerimisvahendiga NetLogo. Agent-based simulation of the language environment in Estonia with the programming tool NetLogo
Kalvi, Greta; Taveter, Kuldar  // 06.06.2017

Eesti X-tee kui vahend avaliku ja erasektori koostöö korraldamiseks. Analysing Estonian X-Road as a Collaboration Tool for Public-Private Partnerships
Paide, Karoline; Pappel, Ingrid ; Vainsalu, Heiko  // 06.06.2017

Eksperimentaalne analüüs - kvoodi mõju manipulatsiooni efektiivsusele kaalutud hääletustega mängudes. Experimental Analysis of the Effects of a Quota on Manipulations in Weighted Voting Game
Morozov, Nikita; Vedešin, Anton ; Norta, Alexander  // 06.06.2017

Embeddabl: veebilehte süstitav koodi jooksutamise platvorm. Embeddabl: A Platform That Enables Code Execution on Websites
Kadak, Sven; Rebane, Martin  // 06.06.2017

ETL vahendite võrdlus Hadoopi raamistikul telekommunikatsiooniettevõtte näitel. Comparison of ETL Tools in the Hadoop Framework on the Example of a Telecommunications Company
Randorg, Kaarel; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia rakendamise mõju, „1000 EURO“ käibemaksureformi puhul. Impact of the implementation of information and communications technologies into the reform of the value added tax administration "EURO 1000"
Rozov, Janek; Kotka, Taavi  // 06.06.2017

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia roll Targa Linna arengus Hiina näitel. The Role of Information and Communication Technology for Smart City Development in China
Zhang, Sihou; Pappel, Ingrid  // 06.06.2017

Inimkeha mudeli korrektsuse valideerimine. Correctness Analysis of Captured Skeleton Model
Aabrams, Kris-Gerhard; Nõmm, Sven  // 06.06.2017

Interpretaator TTÜ nanosatelliidil eksperimentaalsete skriptide käivitamiseks. Scripting Engine for Execution of Experimental Scripts on TTÜ Nanosatellite
Aasaväli, Sander; Rebane, Martin ; Org, Peeter  // 06.06.2017

Java-spetsiifiline plagiaadituvastus baitkoodi põhjal. Java-specific Plagiarism Detection Using Bytecode
Kaar, Kevin; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Juhtumiuuring Google Material Design’i kasutamisest avalikel veebilehtedel. Case study: use of Google Material Design in public websites
Pikkar, Sigrit; Kumlander, Deniss  // 06.06.2017

Järelturu elektriline diferentsiaalilukk auto ABS põhjal. Aftermarket electronic differential lock based on existing ABS
Kudrjavtsev, Ilja; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Kinemaatika otsese ülesande, pöördülesande ja käelaba singulaarsuse lahendus tööstusrobot Fanuc ArcMate 120ib näitel. Forward Kinematics, Inverse Kinematics and Wrist singularity solution on the Basis of Industrial Robot Fanuc ArcMate 120iB
Päts, Kalmer; Ermo, Täks ; Alexander Gadalov  // 06.06.2017

Kontekstipõhine inimliigutuste registreerimine ja analüüs. Context Based Registration and Analysis of Human Motions
Bernstein, Jan-Joonas; Nõmm, Sven  // 06.06.2017

Kopsude 3D visualiseerimine ja segmenteerimine ITK/VTK/Qt raamistikus. 3D Visualization and Segmentation of Lungs Using ITK/VTK/Qt Framework
Gombe, Shuaibu Ali; Märtens, Olev  // 06.06.2017

Kuubik-satelliidi asendi määramine päikesesensoritega. Attitude Determination of a Cube Satellite Using Sun Sensors
Pillet, Kristi; Rebane, Martin ; Leibak, Alar  // 06.06.2017

Liitreaalsuse kasutajaliidese prototüüpimise meetodid haridusrakendustes. The methods of prototyping User Interfaces in educational applications with Augmented Reality technology
Rusakova, Valeriia; Vassiljeva, Kristina ; Tšukrejeva, Jekaterina  // 06.06.2017

Meditsiinilise andmestiku korrastamine ja mustrite leidmine. Preprocessing and Pattern Mining from Medical Dataset
Kurvet, Siim; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Multimeedia elementide mõju analüüs reklaami näitajatele uudisteportaalis postimees.ee. Impact analysis of multimedia elements on advertising metrics on an example of postimees.ee
Prokofjeva, Anna; Tšukrejeva, Jekaterina  // 06.06.2017

Nutifonil baseeruv goniomeetriline lahendus treeningu ohutuse jälgimiseks. Smartphone based goniometric solution for training safety monitoring
Dabak, Ali Tunahan; Kuusik, Alar  // 06.06.2017

Nähtava valguse kommunikatsiooni süsteemi disain ja rakendamine. Design and Implementation of Visible Light Communication System
Sharma, Shivank; Annus, Paul  // 06.06.2017

Personaliseeritud konteksti-teadlik kasutaja identifitseerimise süsteem statsionaarsetele seadmetele kasutades näoidentifitseerimise tehnoloogiat ning Raspberry Pi-d. Personalized Context-Aware User Identification System for Stationary Devices Using Face Recognition, Based on Raspberry Pi
Andrejeva, Olga; Kumlander, Deniss  // 06.06.2017

Pidev integreerimine ja tarne Windowsi ja .NET põhises hajussüsteemis. Continuous Integration and Delivery Based on .NET Distributed Systems in Windows
Karask, Hannes; Tepandi, Jaak  // 06.06.2017

Printsiibid proaktiivse ja personaalse one-stop-shop teenuse disainimiseks vähenenud töövõimega inimestele Eestis. Principles for Designing a Proactive and Personalised One-Stop-Shop Service for People with Reduced Work Ability in Estonia
Männik, Maarja; Taveter, Kuldar  // 06.06.2017

Progressiivne veebirakendus kui alternatiiv mobiilirakenduste arendamiseks. Progressive web application as an alternative for the development of mobile applications
Lõhmus, Ilmar; Švartsman, Inna  // 06.06.2017

Puudumismehhanismi tuvastamine lünklikes andmestikes ja selle rakendamine imputeerimisel. Detecting Missing Data Mechanism for Incomplete Datasets and its Applications for Imputation
Salk, Margus; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Päringu filtri predikaadi automaatne lihtsustamine kahe SQL-andmebaasisüsteemi näitel. Automatic Simplification of Query Filter Predicate in the Example of Two SQL Database Management Systems
Raja, Kätlin; Eessaar, Erki  // 06.06.2017

Riigi integreeritud informatiseerimise programm Poolas: ühine portaal ja piiriülene lähenemine. State Integrated Informatization Program in Poland: Single-entry-point Portal and Trans-boundary Concept
Denysenko, Iaroslav; Nyman-Metcalf, Katrin  // 06.06.2017

Riiklike elektrooniliste ID-kaartide roll avalike teenuste efektiviseerimisel: Nigeeria näide. The Role of National Electronic Identity Cards in Enhancing Public Service Effectiveness: The Nigerian Case
Olaniyi, Elizabeth Oluwatosin; Nyman-Metcalf, Katrin Merike ; Mahunnah, Msury Rogasian  // 06.06.2017

Riskide maandamine SEPA väljamaksesüsteemis ennetava testimise abil. Mitigating Risks in SEPA Outpayment System by Using Defensive Testing
Kruglova, Tatjana; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Satelliitside vastuvõtja tarkvaralise raadio baasil. Satellite communication receiver based on software defined radio
Nugis, Marianne; Berdnikova, Julia ; Müürsepp, Ivo  // 06.06.2017

SiC Schottky dioodi taastumisaja sõltuvus barjääri mahtuvusest ja takistusest. The dependence of reverse recovery time on barrier capacitance and series-on resistance in SiC Schottky diodes
Veher, Oleksandr; Sleptšuk, Natalja ; Toompuu, Jana  // 06.06.2017

Sisuhaldussüsteemide analüüs ning e-poe realisatsioon. Analysis of content management systems and the realization of an online-shop
Pajula, Andris; Roost, Mart  // 06.06.2017

Sisupõhist pildiotsingut kasutav loomade E-varjupaik. An Animal Shelter Application Using Content-Based Image Retrieval
Luhila, Pärlin; Rebane, Martin  // 06.06.2017

Suunised tagamaks veebi sisu juurdepääsetavust puutetundlikel mobiilseadmetel. Web content accessibility guidelines for touchscreen mobile devices
Mets, Mari-Ell; Piho, Gunnar ; Martõnjak, Liina  // 06.06.2017

Süsteemi- ja ärianalüüsi läbiviimine kasutades agiilseid metoodikaid toidulisandite otsimisinfosüsteemi näitel. Systems and business analysis of a food supplement search engine system using agile methodologies
Mirošnikov, Savva; Tšukrejeva, Jekaterina  // 06.06.2017

Tarkvaraline modem. Software modem
Niinepuu, Marten; Müürsepp, Ivo  // 06.06.2017

Tarnimise äriprotsessi analüüs ja parendamine ettevõtte Bikest OÜ näitel. Analysis and improvement of the supplying business process on the example of Bikest OÜ
Lüiste, Andres; Roost, Mart  // 06.06.2017

Traadita kohtvõrgu laboritöö edasiarendus. Development of wireless local area network laboratory assignment
Kukumägi, Priit; Kulmar, Marika  // 06.06.2017

TTÜ Robotiklubi projektihaldussüsteemi loomine Androidi rakendusena. Development of Project Management Tool for TTÜ Robotics Club as Android Application
Pralla, Kirke; Luberg, Ago  // 06.06.2017

UI testide implementeerimine MS Dynamics CRMi näitel. UI tests implementation based on MS Dynamics CRM
Malõšev, Sergei; Luczkowski, Teodor  // 06.06.2017

USA ja Tallinna börsi ettevõtete aktsiate sulgemishindade ennustamine ennustusmudeliga. USA and Tallinn stock exchange companies stocks closing price prediction with prediction model
Ülper, Lauri; Lohk, Ahti  // 06.06.2017

Valitsus kui platvorm: avaliku sektori avaandmete kasutamine avalike teenuste koosloomeks. Government as a Platform: Exploiting Open Government Data to Drive Public Service Co-creation
McBride, Keegan David Braun; Krimmer, Robert ; Toots, Maarja  // 06.06.2017

Virtuaalse identiteediga seotud ründed ja kaitse TTÜ virtuaalsete õpikeskkondade näitel. Virtual identity related attacks and defence on the example of TUT online learning environments
Parmas, Heiko; Mäses, Sten  // 06.06.2017

Ärilt ärile ja ärilt tarbijale tarkvara kui teenus idufirma kliendi pardale võtmine Hopitude näitel. B2B and B2C SaaS startup customer onboarding on the example of Hopitude
Rüga, Reili; Õunapuu, Enn  // 06.06.2017

Analoogkorrutil põhinev impedantsianalüsaator. Analog multiplier based impedance analyzer
Pino, Jüri; Märtens, Olev  // 05.06.2017

Autoelektroonika õppeseadmete kaasajastamine TTK-s. Upgrading Automotive Electronics Study Equipment at TTK UAS
Vennikas, Henri; Reeder, Reeno  // 05.06.2017

Digitaalne valgusefektisüsteem. Digital effect lighting system
Raudik, Hendrik; Haldre, Eero  // 05.06.2017

Disainitrendide kasutatavuse analüüs ning rakendamissoovitused brutalismi ja eksperimentaalse paigutuse näitel. Analysis of the usability of design trends and suggestions for their application based on the examples of brutalism and experimental layout
Lai, Aap-Eerik; Piho, Gunnar ; Martõnjak, Liina  // 05.06.2017

Google Analyticsi omistamismudelite sobivus e-kaubandusega tegeleva Eesti ettevõtte näitel. The suitability of Google Analytics attribution models based on the example of an Estonian e-commerce company
Meiesaar, Marek; Tšukrejeva, Jekaterina  // 05.06.2017

Hääle kvaliteedi hindamine läbi IP läbi mesh võrgustiku. Evaluation of the Quality of Service of Voice Over IP in Mesh Networks
Ibrahim, Abdalla Samir Mahmoud; Le Moullec, Yannick ; Meeran, Mohammad Tariq  // 05.06.2017

Indie mängu loomise efektiivseima teekonna analüüs. Analysis of the most effective practices creating indie games
Kama, Karl Taivo; Švartsman, Inna  // 05.06.2017

Kahe väljundiga, universaalse vahemikuga võrgusisendiga toiteseade. Dual output, universal input off-line power supply
Aron, Denry; Mihhailov, Juri  // 05.06.2017

Komponendipõhine tarkvaraarendusraamistik kui avaliku sektori tarkvaraplatvorm. Component-based software development framework as a public sector software platform
Hanni, Margus; Torim, Ants  // 05.06.2017

Lõpptesti juurutamine DAF šassii elektroonilise kontrollmooduli jaoks. EOL Tester Development for DAF Chassis ECU Module.
Kleinberg, Marko; Milatškov, Milko ; Pikkov, Mihhail  // 05.06.2017

Lähtekoodi halbade lõhnade üldistamine süsteemianalüüsi mudelitele. Generalizing Code Smells to System Analysis Models
Käosaar, Ege; Eessaar, Erki  // 05.06.2017

Masinõppe meetoditel põhinevate pangakaartide tehingute pettuste tuvastamise algoritmide välja töötamine ja testimine. Developing and testing of machine learning algorithms for detecting bank card transaction fraud
Arandi, Indrek; Liiv, Innar  // 05.06.2017

Mehitamata õhusõidukite juhtimiseks kasutatavate hajaspekter sidesüsteemide segamine. Jamming of Spread Spectrum Communications Used in UAV Remote Control Systems
Pärlin, Karel; Alam, Muhammad Mahtab ; Yannick, Le Moullec  // 05.06.2017

Mudelipõhine PLC Tööstustarkvara Testimine. Model based testing of PLC Factory Automation Software
Cizmecioglu, Eren; Kuusik, Alar ; Vain, Jüri  // 05.06.2017

Mõõtmiste sünkroniseerimine ja andmeedastus 6LoWPAN võrgus. Synchronization of Measurement and Data Transfer in 6LoWPAN Network
Ivanov, Dmitri; Haldre, Eero  // 05.06.2017

Nutihelkuri kontsept ja analüüs - intelligentse transpordisüsteemi arendamine kergliikleja ohutuse tõstmiseks. The concept and analysis of Nutihelkur - developing intelligent transportation system to improve pedestrians' safety
Pügi, Rauno; Rebane, Martin  // 05.06.2017

Ohtlike kemikaalide infosüsteemi analüüs. Analysis of Hazardous Chemicals' Information System
Lootus, Sander; Rava, Karin  // 05.06.2017

Pooljuhtseadiste parameetrite määramine arvutisimulatsioonide abil. Characterization of semiconductor devices by means of numerical simulations
Sahakyan, Armen; Koel, Ants  // 05.06.2017

Pythonil põninev objektorienteeritud riistvarakirjelduskeel. Pyha - Object-Oriented Hardware Description Language based on Python
Karm, Gaspar; Alam, Muhammad Mahtab ; Le Moullec, Yannick  // 05.06.2017

Reklaamiblokeerijate tõketamine veebilehtedel. Preventing advertisement blockers on websites
Limmart, Raiko; Tammet, Tanel  // 05.06.2017

Riikliku ID-tarkvara töölauarakenduse kasutajaliidese kasutajakeskne kavandamine. User-Centered Design of Estonian ID-Software Desktop Application User Interface
Kluge, Annika; Raspel, Priit  // 05.06.2017

Riistvaralise kiirendusega kasutajaliidese loomise teek. Hardware accelerated user interface creation library
Peterson, Magnus Mihkel; Rebane, Martin  // 05.06.2017

SPICE algoritmidel põhinev mittelineaarne elektrikitarri eelvõimendi. Nonlinear Electric Guitar Preamplifier Based on SPICE Algorithms
Sinijärv, Sander Kaleva; Annus, Paul ; Sabolotny, Rein  // 05.06.2017

Targa kodu tervise allsüsteemi integratsiooni analüüs ja kavandamine. Analysis and Planning of Smart Home Health Subsystem Integration
Keerd, Getter; Õunapuu, Enn  // 05.06.2017

Tarkvara kvaliteedi metoodika ja tegevuste valik suurettevõtte tarkvara arendusprotsessis. Selection of software quality methods and activities for large enterprise software development process
Laanep, Lars; Kangilaski, Taivo  // 05.06.2017

Tehislike ning looduslike komponentide leidmine hüdroakustilises müras. Distinguishing of anthropogenic and natural hydroacoustic noise
Tommingas, Mihkel; Berdnikova, Julia ; Mustonen, Mirko  // 05.06.2017

Valgusdioodide evalveerimine valgussensorina. Evaluation of Led as Light Sensor
Nikolajev, Aleksandr; Annus, Paul  // 05.06.2017

Veebirakenduse kasutatavuse automaatne hindamine Eesti e-riigi portaalide näitel. Web Applications´ Usability Automatic Evaluation of Estonian e-Government Portals
Alamaa, Arvi; Kalja, Ahto  // 05.06.2017

Värkvõrgu seadmete automaatse konfigureerimise lahendus. Automatic configuring solution for Internet of Things applications
Koodi, Aivar; Leier, Mairo ; Märtens, Olev  // 05.06.2017

Äriprotsessi analüüs ja täiustamine läbi töövoogude visualiseerimise ja simuleerimise. Business Process Analysis and Improvement using Process Visualization and Simulation
Kitvel, Eve; Kangilaski, Taivo  // 05.06.2017

Üldkoosolekuteenuse ärianalüüs eCSD Expert näitel. Business Analysis for General Meeting Service of eCSD Expert
Uustalu, Hedi; Rava, Karin  // 05.06.2017

Ürituste leidmiseks ning sellega kaasneva süsteemi haldamiseks mõeldud Androidi rakendused Kift platvormi näitel. Android applications for discovering events and managing the system behind it - Kift
Kompus, Eerik; Kerse, Roger  // 05.06.2017

Android mobiilirakenduste automaat-testimise tööriistade uuring ja valikumetoodika väljatöötamine. Research of test automation tools for Android applications and creating selection methodology
Vellemaa, Aleksandra-Salome; Markvardt, Maili  // 02.06.2017

AS SEB Pank pangasüsteemi NBSF kasutajaliidese automaattestimissüsteemi väljatöötamine. Development of automated test system for testing the user interface of the banking system NBSF of AS SEB Pank
Vällik, Annely; Leis, Paul  // 02.06.2017

Autonoomse roboti kõrgjuhtimine. Mission control for autonomous robots
Lepp, Elgar; Kanter, Gert  // 02.06.2017

CUDA raamistiku kasutamine mäluandmebaaside töö kiirendamiseks graafikaprotsessori abil. Using CUDA for Speeding up In-Memory Databases with the Help of Graphics Coprocessors
Orehhov, Andrei; Tammet, Tanel  // 02.06.2017

Dialüüsi reaalajas monitooringuseadme optilise mooduli töö optimeerimine: optiliste komponentide ning andmehõive tsükli valik. Optimization of optical module performance for real time dialysis monitoring device: choice of sensor optical components and data acquisition sequence
Eigi, Kaspar; Fridolin, Ivo ; Pilt, Kristjan  // 02.06.2017

Digitaalsete viipemakse annetuse punktide analüüs ja prototüüp. Digital Contactless Payment Donation Points Analysis and Prorotype
Alasoo, Rein-Oliver; Švartsman, Inna  // 02.06.2017

Domeeniteadmiseta andmeanalüüsi meetodi arendamine hõreda kliinilise andmestiku põhjal. Developing Data Analysis Baseline for Sparse Clinical Dataset without Domain Knowledge
Menšenin, Jevgeni; Rebane, Martin  // 02.06.2017

Eesti riiklike tolliinfosüsteemide liidestamine Euroopa Liidu lubade infosüsteemiga. Interfacing Estonian National Customs Information Systems with the Customs Decisions Information System of the European Union
Hollas, Anett; Freudenthal, Piret ; Buldas, Ahto  // 02.06.2017

Efektianalüüsidel põhinevate programmiteisenduste sertifitseerimine. Certification of effect-analysis based program transformations
Talvik, Tõnn; Uustalu, Tarmo  // 02.06.2017

EKG-sünkroniseeritud ilma kontrastaineta magnetresonantsangiograafia viiteaegade määramise meetodi kohandamine perifeersete arterite visualiseerimiseks kõrge pulsisagedusega patsientidel. Adaptation of ECG-gated non-contrast enhanced MR angiography trigger delay technique for patients with high heart rate
Aasna, Alvar; Kepler, Kalle ; Nigul, Mait  // 02.06.2017

Emotsionaalsete piltide vaatamisel mõõdetud südame löögisageduse ja elektroentsefalograafilise spektraalse asümmeetria indeksi vahelise korrelatsiooni uurimine. The Study of Correlation Between Heart Rate and Electroencephalographic Spectral Asymmetry Index Measured During Viewing of Affective Pictures
Savi, Silver; Orgo, Laura ; Bachmann, Maie  // 02.06.2017

Hingamisega kohandatud kiiritusravi rinna- ja kopsuvähi näitel. Respiratory gated radiation therapy: examples for breast and lung cancer
Tiigi, Kätlin; Gerškevitš, Eduard ; Lass, Jaanus  // 02.06.2017

Huvipakkuvate regioonide leidmine geosildistatud fotodelt. Finding Regions of Interest from Geo-tagged Photos
Tall, Marten; Järv, Priit  // 02.06.2017

Infoportaali erivajadus.eu analüüs. Analysis of Web Portal erivajadus.eu
Karašk, Inga; Rava, Karin  // 02.06.2017

Kasutajaliidese testimise automatiseerimine ja selle otstarbekuse analüüs Maksu- ja Tolliameti rakenduse „Madalapalgaliste toetus" näitel. Automation of User Interface Testing and its Expediency Analysis Based on Tax and Customs Board's "Support to Low-wage Employees" Application
Chmil, Oleksandra; Švartsman, Inna  // 02.06.2017

Koduautomaatika tarkvara arendamine teenusepõhisest ärimudelist tulenevaid nõudeid järgides. Developing home automation software based on requirements by service-based business model
Allemann, Kaarel; Õunapuu, Enn  // 02.06.2017

Kompuutertomograafide rekonstrueerimisalgoritmide võrdlus Catphan fantoomiga. Comparison of CT reconstruction algorithms with Catphan phantom
Turgeneva, Olga; Pilt, Kristjan ; Ruuge, Priit  // 02.06.2017

Kuupsateliidi missioonijuhtimistarkvara arhitektuur. Architecture of CubeSat Mission Control System
Romanov, Siim; Halling, Evelin  // 02.06.2017

Mobiilirakenduse prototüüp Tallinna Tehnikaülikooli sööklate näitel. Mobile application prototype by the example of the Tallinn University of Technology cafeterias
Furmanets, Valeria; Švartsman, Inna  // 02.06.2017

Muudatusnõuete analüüs Swedbank infrastructure and operation projektide näitel. Analysis of Change Requests by Example of Swedbank Infrastructure and Operation Projects
Vainküla, Betti; Rava, Karin  // 02.06.2017

Neeruasendusravi optilise monitori kalibreerimismetoodika väljatöötamine. Development of calibration method for optical monitor of kidney replacement therapy
Tälli, Viktor; Arund, Jürgen  // 02.06.2017

Osalise Fourier’ kuvamise kasutamine magnetresonantstomograafias. Partial Fourier acquisition in magnetic resonance imaging
Käpp, Rait; Kepler, Kalle ; Nigul, Mait  // 02.06.2017

Pentosidiini analüüsimeetodi juurutamine TTÜ Tervisetehnoloogiate instituudi kromatograafialaboris. Pentosidine Analysis Method Implemetation in Chromatography Laboratory of TUT Department of Health Tehchnologies
Adler, Mart; Tanner, Risto ; Fridolin, Ivo  // 02.06.2017

Piiriülese meretranspordi formaalsuste andmevahetussüsteemi esialgne analüüs. Preliminary analysis of cross-border data exchange system for maritime transport formalities
Altnurme, Hendrik Ekke; Tepandi, Jaak  // 02.06.2017

PostgreSQL andmebaasisüsteemi laiendamine andmete maskimise võimalustega. Extending PostgreSQL Database Management System to Add Support of Data Masking
Volkov, Igor; Eessaar, Erki  // 02.06.2017

Pulsilaine saabumisaja mõõtmine polüsomnograafiliste signaalide põhjal. Pulse arrival time measurement in polysomnographic recordings
Riik, Hele-Tea; Kaik, Jüri ; Viigimäe, Moonika  // 02.06.2017

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toodetud radiofarmatseutikumi 68Ga-HA-DOTATATE kvaliteedikontroll. Quality control of the radiopharmaceutical 68Ga-HA-DOTATATE produced at North Estonia Medical Centre
Pihl, Talvi; Fridolin, Ivo ; Paats, Andrus  // 02.06.2017

Pärnu Linnavalitsuse detailplaneeringu koostamise protsessi analüüs ja parendamine. Analysis and Improvement of Pärnu City Government’s Land-Use Planning Process
Avingu, Annika; Taveter, Kuldar  // 02.06.2017

Soojusarvestite andmete visualiseerimine ettevõtte AS Utilitas Eesti iseteeninduse näitel. Visualization of heat meters data on the example of AS Utilitas Eesti self-service
Griffel, Osvald; Torim, Ants  // 02.06.2017

Targa kodu tervise allsüsteemi arhitektuuri ja andmebaasi väljatöötamine. Developing Architecture and Database for Smart Home Health Subsystem
Aitsam, Heleri; Õunapuu, Enn  // 02.06.2017

Tarkvara varahalduse parimad praktikad ja küpsustaseme hindamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse näitel. Best Practices of Software Asset Management and Maturity Assessment on the Example of IT and Development Centre of the Ministry of the Interior
Miilits, Airi; Markvardt, Maili  // 02.06.2017

Teekatte tingimuste andmepõhine hindamine ning visualiseerimine. Toolset for data-based evaluation and visualisation of road surface conditions
Potter, Eerik; Rebane, Martin  // 02.06.2017

TTÜ Mektory nanosatelliidi asendimääramise algoritmi sobivusanalüüs ja simulatsioonid. The Suitability Analysis and Simulations of The State Estimation Algorithm for The TTÜ Mektory Nanosatellite
Laantee, Caroliina; Rebane, Martin  // 02.06.2017

TTÜ nanosatelliidi kommunikatsiooniprotokolli implementeerimine kasutades TASTE tööriistakomplekti. Implementing TTÜ Nanosatellite Communication Protocol Using TASTE Toolset
Rodionov, Dan; Halling, Evelin  // 02.06.2017

Vahendusjaama IP ühenduse toote uuendamine Telia Eesti AS näitel. Updating IP-enabled PBX Connection Product on the Example of Telia Eesti AS
Lepassar, Mariana; Roost, Mart ; Hartikainen, Marko  // 02.06.2017

Vee tarbimise analüüs kaugloetavatest veemõõtjatest. Usage analysis from remote water sensors
Kasepuu, Mihkel; Kääramees Marko ; Ilison Lauri  // 02.06.2017

Veebikeskkondade WCAG 2.0 nõuetele vastavuse ning kasutatavuse hindamine nägemispuudega inimeste vaatenurgast. Evaluation of Web Compliance with WCAG 2.0 and Usability Guidelines for the Visually Impaired
Kivisikk, Kärolin; Piho, Gunnar ; Martõnjak, Liina  // 02.06.2017

Versiooniuuenduse testimise protsessi optimeerimine dokumendihaldussüsteemi Delta näitel. Optimizing the process of testing version upgrade in the example of Document Management System Delta
Anton, Hanna; Markvardt, Maili  // 02.06.2017

Veebipõhise kognitiivse käitumisteraapia rakendamist võimaldavad tegurid ja rakendamise takistused Eestis. Facilitators and barriers of internet-delivered cognitive behavioural therapy (iCBT) implementation in Estonia
Anifowoshe, Sodiq Olusegun; Sogomonjan, Melita ; Ross, Peeter  // 01.06.2017

Ravisoostumus hüpertensiooni patsientidel Sinu Arst perearstikeskuses. Treatment Compliance of Patients with Hypertension in the Family Physician Office "Sinu Arst perearstikeskus"
Talviste, Grete; Margus Viigimaa ; Anneli Talvik  // 31.05.2017

Analüütiline võrdne analüüs küber-rahapesust ja võimalikud lahendused. Analytical Comprehensive Approach to Cyber Laundering and its Solutions
Awan, Zaghum Wahab; Sõmer, Tiia  // 30.05.2017

Anomaaliate tuvastamine Locked Shields'i logide abil. Anomaly Detection Using Locked Shields Logs
Çelik, Neslişah; Maennel, Olaf Manuel  // 30.05.2017

Ettepanek küberkaitse magistriõppe ainekavaks Georgiale. Proposal for a Cyber Security Master's Programme Curriculum for Georgia
Sakhokia, Sophio; Sõmer, Tiia  // 30.05.2017

Euro 2.0 digitaalse valuuta prototüübi turvalisusanalüüs. Security Analysis of the Euro 2.0 Digital Currency Prototype
Raastad, Christopher David; Norta, Alexander Horst  // 30.05.2017

Mobiilirakenduste mudelipõhine testimine moodle’ mobiilirakenduse näitel. Model based testing mobile applications: a case study of moodle mobile application
Kolawole, Gabriel; Ernits, Juhan-Peep  // 30.05.2017

Musta kasti turvatõestuste klassifikatsioon ja oraakliga eraldamise meetodid. Classification of Black-Box Security Reductions and Oracle Separation Techniques
Wang, Chengxiang; Buldas, Ahto  // 30.05.2017

Näo animeerimise tööriist. Facial animation tool
Nadrshin, Rustam; Meister, Einar  // 30.05.2017

Odav meetod kõnnaku registreerimiseks pööramisliigutuse jooksul. Low cost gait capture during turning motion
Abdelhady, Ahmed; Nõmm, Sven  // 30.05.2017

Põisadru automaatne tuvastamine vee all salvestatud videostriimis. Automatic Detection of Bladderwrack in Underwater Video Stream
Mahmud, MD Ashek; Ernits, Juhan-Peep  // 30.05.2017

RFID autentimist kasutav iseteeninduslik kassaterminal. A self service POS system using RFID authentication
Akbarov, Khasanboy; Ernits, Peep-Juhan  // 30.05.2017

Tervishoiusüsteemide IoT ja küberterrorismi tööstusliku SCADA IoT võrdlev analüüs. A Comparative Analysis of Healthcare System IoT and Industrial Scada IoT for Cyberterrorism
Balogun, Mobolarinwa Taofeek; Bahsi, Hayretdin  // 30.05.2017

Wordpressi pistikprogrammide hallatavuse parandamine. Improving the Maintainability of Wordpress Plug-ins
Kutsyna, Daniil; Ernits, Juhan-Peep  // 30.05.2017

Analüütiline käsitlus, kuidas eristada sihipäraseid ja juhuslikke rünnakuid kriitilise infrastruktuuri meepoti pihta. An Analytical Approach to Characterization of Targeted and Untargeted Attacks in Critical Infrastructure Honeypot
Ladokun, Bolaji Ayoola; Bahsi, Hayretdin  // 29.05.2017

Eestis kasutatavate kliendikaartide turvalisus. Security of Loyalty Cards Used in Estonia
Morgan, Danielle; Ottis, Rain ; Paršovs, Arnis  // 29.05.2017

IT tudengi turvateadlikkuse tõstmine läbi praktiliste ülesannete. Cyber Security Awarness for IT-Students Through Practical Assignments
Oja, Kristjan; Mäses, Sten  // 29.05.2017

Logide usaldusväärse edastamise ja tervikluse tagamine. Providing Reliable Log Delivery and Integrity of Logs
Arnus, Sander; Vaarandi, Risto  // 29.05.2017

Ludroid: Android platvormi pahavara tuvastamistehnikate ülevaade ning pahavara esmase kaitse lahenduse arendamine. Ludroid: Evaluation of Android Malware Detection Techniques and Development of a First Line Defense Solution
Bondar, Iryna; Caliskan, Emin  // 29.05.2017

Parimate praktikate kaardistamine mitmetasandiliste küberõppuste korraldamiseks Eestis. Mapping the Best Practices for Designing Multi-Level Cyber Security Exercises in Estonia
Kukk, Katrin; Ottis, Rain ; Luht, Lauri  // 29.05.2017

Pimenavigatsiooni kasutamine mini UAV-del eesmärgiga leevendada GNSS signaali segajaid. Dead Reckoning Implementation on Mini UAV to Mitigate GNSS Signal Spoofing-Jamming Attacks
Tarazan, Safak; Ringkjob, Truls Ringkjob  // 29.05.2017

SYNful Knock rünnaku rakendamine Cisco ruuterites ja tulemüürides. An Implementation of SYNful Knock Attack in Cisco Router and Firewall Devices
Akbari, Seifollah; Ringkjob, Truls Tuxen  // 29.05.2017

JavaScript teekide jõudluse võrdlus. Perfomance comparison of JavaScript libraries
Nassonenko, Kristina; Luczkowski, Teodor  // 20.01.2017

Kalkulatsiooni API arendamine Profit Software OÜ näitel. Calculation API development on the example of Profit Software OÜ
Kruusimaa, Heigo; Rebane, Martin  // 20.01.2017

Mängu 2048 lahendamisstrateegiad. Solution Strategies for a Game 2048
Frolov, Stanislav; Kääramees, Marko  // 20.01.2017

Sissetungi avastamise andmekogumi klasterdamine kasutades k-keskmiste meetodit. Intrusion detection data set clustering using k-means method
Uduste, Sten; Rebane, Martin  // 20.01.2017

ABB Welcome telefonisüsteemi optimeerimine korrusmajas. Optimisation of ABB Welcome Phone System in Multi-storey Buildings
Aus, Taivo; Reeder, Reeno  // 19.01.2017

FPGA arhitektuuride võimsustarbe hindamine hõredal seirel põhineva südamelöögisageduse juhtmevaba seiresüsteemi jaoks. Power estimation of FPGA architectures for a wireless heart-rate monitoring system based on compressed sensing
Rimal, Arbind Kumar; Le Moullec, Yannick  // 19.01.2017

Lõppkasutaja arhitektuuri väljatöötamine ning kasutus veebirakenduste kontekstis Dinkory näitel. Developing and Using an End-User Architecture in the Context of Web Applications by the Example of Dinkory
Rosenberg, Kristof Mikael; Roost, Mart  // 19.01.2017

Robotplatvorm loomuliku keele dialoogsüsteemidele. Robot Platform for Natural Language Dialogue Systems
Kalmend, Oliver; Vain, Jüri  // 19.01.2017

Tarkvara automaattestimise rakendamine ja võimalused Omniva siserakenduse näitel. Comparison and implementation of manual and automated testing at Omniva
Peterson, Erko; Robal, Tarmo  // 19.01.2017

Turismiobjektide külastavuse ennustamine kasutades piiratud ligipääsuga andmeallikat. Point of interest attendance prediction with limited data access
Batõrjev, Dmitri; Luberg, Ago  // 19.01.2017

Unity-s loodud programmide mudelipõhine testimine VR Quizi näitel. Model-Based Testing of Unity Applications: VR Quiz Case Study
Taimre, Madis; Ernits, Juhan-Peep  // 19.01.2017

Riigi elektrooniliste teenuste üleviimine pilvetehnoloogiale Eesti kinnistusraamatu näitel. Migration of state electronic services to the cloud: an example of Estonian Land Register
Mölder, Hallar; Liiv, Innar  // 18.01.2017

SAP ERP süsteemi moodulile tehtava arenduse haldamine avaliku sektori projekti näitel. Development Management for SAP ERP System Module Based on a Public Sector Project
Maisto, Mario; Rava, Karin  // 18.01.2017

T2S platvormile üleminek rahvusvahelises finantsettevõttes. T2S Platform Integration in an International Financial Company
Rätsep, Mirjam; Piho, Gunnar  // 18.01.2017

Ühisloome meetodi kasutamine isiklike finantskulude haldamisel. Crowdsourcing as a Method for Managing Personal Expenditures
Labunets, Julia; Piho, Gunnar ; Kosk, Martin  // 18.01.2017

E-poe tellimuse allsüsteemi androidi-põhine prototüüp ja selle reaktsiooniaja optimeerimine. Android-Based Prototype of e-Shop Order Subsystem and its Response Time Optimization
Gorodnjov, Eduard; Veskioja, Tarmo  // 17.01.2017

Failihoidlale sobivaima andmebaasihalduri valimine kasutades Saaty hierarhilise analüüsi meetodit. Choosing the best database management system for a file repository using Saaty's analytic hierarchy process
East, Reenika; Roost, Mart ; Läll, Gunnar  // 17.01.2017

Investly faktooringutarkvara andmebaasiskeemi loomine ja andmete migreerimine pärandsüsteemist. Implementation of database schema for Investly factoring software, and data migration from legacy system
Poljuhovitš, Julia; Rebane, Martin  // 17.01.2017

IT teenuste halduse ja protsesside analüüs ja täiustamine suures organisatsioonis Kuehne+Nagel International AG näite põhjal. Analysis and Improvement of it Service Operations and Processes in Large-scale Organization Based on Example of Kuehne+Nagel International AG
Dranov, Roman; Švartsman, Inna  // 17.01.2017

Kaitseliidu operatiivinfo infosüsteemi „Staabiveeb“ analüüs. Analysis of Estonian Defence League’s information system for operational information
Hallik, Viljar; Rava, Karin  // 17.01.2017

Kasutajakeskse disaini metodoloogia rakendamine Ida-Viru Keskhaigla digiregistratuuri uue prototüübi arendamisel. Application of User-Centered Design Methodology in the Development of a New Prototype of the Ida-Viru Central Hospital Online Patient Registration System. Применение методологии дизайна, ориентированного на пользователя, для разработки нового прототипа дигирегистратуры Ида-Вируской центральной больницы
Shchipacheva, Alina; Tšukrejeva, Jekaterina  // 17.01.2017

Kasutatavuse heuristikate välja töötamine Elisa Eesti AS-i näitel. Development of usability heuristics based on Elisa Eesti AS
Tõnts, Sandra; Piho, Gunnar ; Martõnjak, Liina  // 17.01.2017

Lokaliseerimise ja testimise vahendite analüüs ja kasutamine. Analysis and usage of localization and testing tools. Анализ и применение инструментов для локализации и тестирования
Andrejev, Maksim; Švartsman, Inna  // 17.01.2017

Rahvastikuregistri x-tee teenuste testimine arenduskeskkonnas soapUI ja JMeter näitel. Testing of population register X-Road services in development environment based on an example of soapUI and JMeter
Strom, Miina; Švartsman, Inna  // 17.01.2017

Satelliidi toorandmete simulatsiooni tarkvara analüüs, projekteerimine ja prototüüpimine. Analysis, Design and Prototyping of Satellite Raw Data Simulation Software
Fisun, Dmitry; Švartsman, Inna ; Rikka, Sander  // 17.01.2017

Tallina Tehnikaülikooli Äriinfotehnoloogia õppekava võrdlus valitud Euroopa tehnikasuunitlusega tippülikoolide Äriinfotehnoloogiale vastavate või lähedaste õppekavadega. Tallinn University of Technology Business Information Technology study program comparison with study programs matching or close to Business Information Technology of selected top European technology-oriented universities
Sumeri, Gert Juhan; Piho, Gunnar  // 17.01.2017

Tallinn.ee spordiürituste veebikeskkonna kasutatavuse analüüsimine, parendamine ja testimine. Usability analysis, improvement and testing of sportsevents in tallinn.ee website
Jõgeva, Kristi; Švartsman, Inna  // 17.01.2017

Digitaalarvete käitlemise küpsusmudeli analüüs. Increasing a Digital Invoice Handling Maturity Model
Nezdemovska, Iana; Norta, Alexander  // 16.01.2017

Digitaalkaitse ohtude analüüs lennundussektori näitel. Analysis of Digital Security Threats in Aviation Sector
Udokwu, Chibuzor Joseph; Norta, Alexander ; Matulevicius, Raimundas  // 16.01.2017

E-valitsemise oskuste teadmussiirde parandamine Eesti näitel. Improving Knowledge Transfer Processes of e-Governance Competence Example of Estonia
Välba, Kedi; Tepandi, Jaak ; Ott, Arvo  // 16.01.2017

Eesti e-riigi infrastruktuuri potentsiaal toetamaks riikliku hädaolukorra puhul ümberasustatud Eesti residente. The Potential of the Estonian e-Governance Infrastructure in Supporting Displaced Estonian Residents in National Emergencies
Thurnay, Lőrinc; Draheim, Dirk ; Klasche, Benjamin  // 16.01.2017

Living Lab'ide panus territoriaalsesse arengusse ja innovatsiooni. Contribution of Living Labs for Territorial Development and Innovation
Abeysinghe, Yasith Navoda; Sirendi, Regina  // 16.01.2017

Ontoloogia prototüübi loomine X-tee süsteemi jaoks. Creating Ontology Prototype Based on X-Road System
Tsanava, David; Norta, Alexander ; Chochia, Archil  // 16.01.2017

RFID mikrokiipimise rakendamine e-hääletamise näitel. The Introduction of RFID Microchipping, Lessons from e-Voting
Gobejishvili, Achiko; Norta, Alexander  // 16.01.2017

Teenuse protsessi parandamise mõju avaliku ja erasektori koostöö keskkonnas. Impact of Service Process Improvement in a Public-Private Organizational Environment
Ajayi, Thomas Olusola; Sirendi, Regina  // 16.01.2017

Usaldus digitaalajastul. Building Trust in Digital Age
Rogava, Beka; Õunapuu, Enn  // 16.01.2017

Töötajate küberturbe teadlikkuse mõõdistamine kalastustesti kaudu. Measuring Personnel Cyber Security Awareness Level Through Phishing Assessment
Prei, Kaspar; Maennel, Olaf Manuel ; Bernhards Blumbergs  // 10.01.2017

Asutuse töötajate küberturbe teadlikkuse mõõtmine kalastusründe abil. Measuring personnel cyber security awareness level through phishing assessment
Prei, Kasper; Maennel, Olaf Manuel ; Blumbergs, Bernhards  // 09.01.2017

ICMPv6 kasutamine stsenaariumipõhistes eksperimentides arvutivõrkudest märkamatult väljuvates ja sisenevates operatsioonides. Use of ICMPv6 in a scenario-based experiment for computer network exfiltration and infiltration operations
Ponti, Christian; Blumbergs, Bernhards  // 09.01.2017

Kaugsalvestuse andmete omandi lahenduste võrdlus. Evaluation of data ownership solutions in remote storage
Grigolia, Gvantsa; Buldas, Ahto  // 09.01.2017

Kohtuekspertiisi-tööriista arendus programmeerimiskeeles Rust. Forensic-Tool Development with Rust
Getreu, Jens; Maennel, Olaf Manuel  // 09.01.2017

Küberturbe-alase teavitusprogrammi kavandamine mitte-IT esmakursuslastele. Design of cyber security awareness program for the first year non-it students
Mahno, Dineta; Ringkjob, Truls  // 09.01.2017

Ründevektori keerukus — ründeskeemil põhinevad turvalisuse näitajad. Attack Path Difficulty – An Attack Graph-Based Security Metric
Mézešová, Terezia; Bahsi, Hayretdin  // 09.01.2017

Majandustarkvara Abacus kasutusplatvormi analüüs. User Platform Analysis for Business Software Abacus
Järvpõld, Kaur; Luczkowski, Teodor ; Järvpõld, Valdek  // 09.09.2016

Testide genereerimine juhuslike arvude meetodil digitaalskeemide rikete diagnoosiks. Random Diagnostic Test Generation for Digital Circuits
Osimiry, Emmanuel Ovie; Ubar, Raimund-Johannes  // 08.09.2016

Mehitamata lennuk Raspberry Pi ja Navio baasil - autopiloot ja sensorid. Unmanned plane using Raspberry Pi and Navio - autopilot and sensors
Raldugin, Alexander; Gordon, Rauno  // 06.07.2016

AS SEB Panga internetipanga maksevormi testide automatiseerimine. Test Automation for AS SEB Bank Internet Bank Payment Form
Johannson, Gregor; Rebane, Martin  // 13.06.2016

Diiselmootoriga sõiduauto eelsoojenduse automatiseerimine. Automation of a Diesel Car’s Preheating System
Trink, Priit; Õunapuu, Enn  // 13.06.2016

Elektroonika kontrollüksus tudengivormelile FEST16. Electronics Control Unit for Formula Student Car FEST16
Stepanov, Mario; Ellervee, Peeter  // 13.06.2016

Elu- ja pensionikindlustuse iseteeninduse arendamine Liferay platvormil. Life and Pension Insurance Self-Service Development for Liferay Platform
Sobolev, Vjatšeslav; Tšukrejeva, Jekaterina  // 13.06.2016

HTML 5 tehnoloogia eelised ja puudused mobiilirakenduste arendamisel Adobe PhoneGap’i näitel. Benefits and Drawbacks of Using HTML5 in Mobile App Development by Adobe PhoneGap Example
Käsper, Argo; Ernits, Juhan-Peep ; Kallas, Silver  // 13.06.2016

Internet Accessible Reference System for Background LCA Data
Krishnegowda, Kowshik; Viies, Vladimir ; Düpmeier, Clemens ; Valdlo, Taavi  // 13.06.2016

Kalmani filtri efektiivsuse uurimine satelliidi asendi määramise ja juhtimise juures. A Study on the Efficiency of the Kalman Filter for Attitude Determination and Control System of a Satellite
Romanenkov, Annaliisa; Rebane, Martin  // 13.06.2016

Kinnisvara hindamise automatiseerimise vajadused, võimalused ja takistused. The Needs, Possibilities and Hurdles in Automating Real Estate Valuation.
Triebstok, Kaspar; Treier, Tarvo  // 13.06.2016

Liferay portaalile veebiteenuse ja sellele Androidi kliendi arendamine. Development of a Web Service and its Android Client for Liferay Portal
Maarand, Martin Andreas; Anier, Aivo  // 13.06.2016

Medicency – meditsiiniline abimees Sinu nutiseadmes. Medicency – medical help in your smart device
Härsing, Berta; Kerse, Roger  // 13.06.2016

Muusikalise seadme „Mash Machine“ seadistamise veebirakenduse kasutajaliidese uuendamine. Renewal of the Web Application User Interface of Musical Device "Mash Machine"
Kaasik, Siim-Martin; Irve, Jaagup  // 13.06.2016

Mõned disainilahendused isikunimede hoidmiseks SQL-andmebaasides. Some Design Patterns for Keeping Personal Names in SQL Databases
Jõgi, Mairi; Eessaar, Erki  // 13.06.2016

Relatsiooniliste andmebaaside pideva sünkroniseerimise rakenduse platvorm. Application Platform for Continuous Synchronization of Relational Databases
Ellip, Rein-Sander; Luberg, Ago  // 13.06.2016

Sõltuvuste sisestamise raamistik Javas. Dependency Injection Framework in Java
Pletnjov, Igor; Luberg, Ago  // 13.06.2016

Tarkvaraarenduse kulu hindamise metoodikad Eestis: teooria ja tegelikkus. Software Development Cost Estimation Methodologies in Estonia: Theory and Reality
Utt, Ann-Claire; Kusmin, Kadri-Liis  // 13.06.2016

Tarnijamärgete haldus – analüüs Eesti Energia AS näitel. Supplier Notification Management - Analysis Based on Example of Eesti Energia Ltd
Lausmaa, Martin; Rava, Karin  // 13.06.2016

Tekstituvastusega mobiilirakendus Eesti Loto piletite kontrolliks. Mobile OCR solution for Estonian Lottery tickets
Kitsemägi, Martin; Irve, Jaagup  // 13.06.2016

Tudengite koodi automaattestimissüsteemi arendus. The Development of Automatic Testing System for Students' Code
Antonen, Andres; Luberg, Ago  // 13.06.2016

Bonfire kiipvõrgu jõudlus analüüs. Performance analysis of Bonfire Network on Chip
Dida, Martin; Raik, Jaan ; Azad, Siavoosh Payandeh ; Niazmand, Behrad  // 10.06.2016

Digilent Nexys 4 platvormi rakendamine ujupunktarvude tehete realiseerimiseks Xilinx Vivado keskkonnas. Implementing Floating-Point Operation Algorithms On Digilent Nexys 4 Development Board Using Xilinx Vivado
Kõiv, Romet; Ruberg, Priit  // 10.06.2016

Eksperimentaalse mehitamata õhusõiduki trajektoori planeerimine. Trajectory Planning for Experimental Unmanned Aerial Vehicle
Kurs, Lauri; Janson, Karl ; Reinsalu, Uljana ; Hollstein, Thomas  // 10.06.2016

Pitsakulleri mobiilirakenduse infosüsteemi analüüs ja kasutajaliidese prototüüp. System Analysis and GUI prototype for Pitsakuller Mobile Application
Veek, Guido; Robal, Tarmo  // 10.06.2016

Sessioonipõhise ja uuriva testimise testihaldusvahendite analüüs. Analysis of Session Based and Exploratory Test Management Tools
Viisitamm, Laine; Markvardt, Maili  // 10.06.2016

Suuremahulise äriettevõtte hajusa arvutisüsteemi infrastruktuuri seadistamise ja haldamise arhitektuur. Large Scale Distributed Enterprise Computing System Infrastructure Setup and Management Automation Architecture
Mubarakšin, Eduard; Kõusaar, Jaak ; Ubar, Raimund-Johannes  // 10.06.2016

Testimise erinevad võimalused tarkvara manuaaltestimise näitel. Different possibilities of testing based on an example of manual testing
Rebase, Kaarel; Aarna, Margit  // 10.06.2016

Tüüritav kolmefaasiline sagedusmuundur modelleerimiskeskkonnas LT-SPICE IV. A Controlled Three-Phase Frequency Converter in a Modelling Environment LT-SPICE IV. Управляемый трехфазный преобразователь частоты в среде моделирования LT-SPICE IV
Bogomol, Gleb; Pikkov, Mihhail  // 10.06.2016

Tüüritav sünkroonne alaldi. Controlled synchronous rectifier
Jõemaa, Rauno; Pikkov, Mihhail  // 10.06.2016

Automaattestimise raamistike analüüs ja võrdlus Telia Eesti AS näitel. Analysis and comparison of automated testing frameworks of Telia Eesti AS
Annuste, Tanel; Švartsman, Inna  // 09.06.2016

Automaattestimise raamistike analüüs ja võrdlus Telia Eesti AS näitel. Analysis and comparison of automated testing frameworks of Telia Eesti AS
Annuste, Tanel; Švartsman, Inna  // 09.06.2016

Blogija ja reklaamiomaniku vahel kommunikatsiooni lihtsustamiseks veebirakenduse analüüs ja prototüübi arendamine. Analysis and Prototype of Web Application Which Simplifies Communication Between Blogger and Advertisement Owner
Sentjureva, Natalja; Tšukrejeva, Jekaterina  // 09.06.2016

E-riigi teenuste usaldus. Trust towards services of E-government
Mõtlik, Anna; Taveter, Kuldar ; Täks, Ermo ; Täks, Viire  // 09.06.2016

E-valitsemise arengute perspektiivikus Ukrainas. Perspectives of Local e-Governance Development in Ukraine
Kelichavyi, Bogdan; Nyman-Metcalf, Katrin  // 09.06.2016

Gruusia küberkaitse üksus. Georgian Cyber Defence Unit – Cyber Reserve
Tabagari, Tamar; Norta, Alexander  // 09.06.2016

Hääleõiguslike noorte kaasamine interneti teel hääletamisele Eestis. Engaging youth voter participation with Internet voting in Estonia
Cushing La Grone, Chrystal; Norta, Alexander ; Krimmer, Robert ; Vassil, Kristjan  // 09.06.2016

Iluvõimlemise kavade raskust kirjeldavate vormide täitmise veebirakendus. Web Application for Filling Rhythmic Gymnastics Difficulty Forms
Voronina, Marjana; Irve, Jaagup  // 09.06.2016

Infosüsteemi kaebus.ee protsesside analüüs. Infosystem kaebus.ee process analyzes
Kummits, Janis; Rava, Karin  // 09.06.2016

Inventuuride protsessi optimeerimine OÜ Baltman näitel. Optimizing Stocktaking Process on the Example of OÜ Baltman
Välja, Karl; Õunapuu, Enn  // 09.06.2016

Kasutajaliidese automaatne regressioontestimine agiilse tarkvaraarenduse põhimõtetel. User Interface Test Automation Framework Based on the Example of HireRight Estonia AS
Varendi, Lauri; Kumlander, Deniss  // 09.06.2016

Kodanikukeskse e-tervise infosüsteemi mudel Türgile. Citizen Centric e-Health Information System Model for Turkey
Unur, Onur Alper; Õunapuu, Enn  // 09.06.2016

Küberturvalisuse võimekuse hindamine. Cyber security capability assessment
Hansen, Risto; Pappel, Ingrid ; Krimmer, Robert  // 09.06.2016

LibreRVAC: Robottolmuimejate vaba püsivara. LibreRVAC: Free Firmware for Robotic Vacuum Cleaners
Jakimenko-Aleksejev, Aleks-Daniel; Kanter, Gert  // 09.06.2016

Majandustarkvara Abacus kasutusplatvormi analüüs. User Platform Analysis for Business Software Abacus
Järvepõld, Kaur; Luczkowski, Teodor ; Järvpõld, Valdek  // 09.06.2016

Markdown’il põhinevate sisuhaldussüsteemide jõudluse võrdlus madala voolutarbimisega arvutitel. Markdown-based flat-file CMS performance comparison on low-power computers
Tsarajev, Artjom; Tšukrejeva, Jekaterina  // 09.06.2016

MOOC magistriõppekursus Blockchain-tehnoloogia õpetamiseks. A MOOC for Teaching a MSc-Level Blockchain-Tech Course
Avaliani, Beqa; Norta, Alexander  // 09.06.2016

Parima Java raamistiku leidmine mikroteenuste arendamiseks Telia Eesti AS näitel. Finding the Best Java Framework for Developing Microservices Based on the Example of Telia Eesti AS
Roben, Raido; Švartsman, Inna ; Kulbas, Haimar  // 09.06.2016

Riiklike diplomaatiliste süsteemide digitaliseerimine: väikeste jõudude dimensioon. Digitalization of the National Diplomatic Systems: Small Powers Dimension
Dudchenko, Artem; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 09.06.2016

Sise- ja välisarenduse võrdlus riigi infosüsteemide näitel. Comparing In- and Outsourcing by Example of National Information Systems
Malve, Ivo; Õunapuu, Enn  // 09.06.2016

Soovitusalgoritmide ja neid rakendavate tööristade kasutusmugavuse analüüs. Analysis of algorithms used in recommender systems and usability of tools implementing them
Studenikin, Ivan; Luberg, Ago  // 09.06.2016

Spordiennustustega tegeleva ettevõtte tööprotsessi automatiseerimise võimalused. Possibilities to automate the workflow in sports-betting company
Lepamets, Andreas; Õunapuu, Enn  // 09.06.2016

Telekommunikatsiooniettevõtte Elisa Eesti AS rikketeavitussüsteemi protsessi analüüs. Fault notification system process analysis for telecommunications company Elisa Eesti AS
Arula, Keidy; Õunapuu, Enn  // 09.06.2016

Telekommunikatsiooniettevõtte Elisa Eesti AS rikketeavitussüsteemi protsessi analüüs. Fault notification system process analysis for telecommunications company Elisa Eesti AS
Arula, Keidy; Õunapuu, Enn  // 09.06.2016

TimeFlow süteemi testimine ja analüüs ning põhikriteeriumite valimine arvutiprogrammi uuendamiseks. TimeFlow Program Analysis and Testing, Definition of Critearia for Program Update. Анализ и тестирования системы TimeFlow и определения критериев по улучшению программы
Goidina, Maria; Murtazin, Kristina  // 09.06.2016

TimeFlow süteemi testimine ja analüüs ning põhikriteeriumite valimine arvutiprogrammi uuendamiseks. TimeFlow Program Analysis and Testing, Definition of Critearia for Program Update. Анализ и тестирования системы TimeFlow, определения критериев по улучшению программы
Goidina, Maria; Murtazin, Kristina  // 09.06.2016

Agiilsete arendusmetoodikate rakendamine ettevõtte kontkestis. Agile Development Methodology Implementation in
Räis, Reedik; Rava, Karin  // 08.06.2016

Andmeridade analüüsi keskkond. Environment for data row processing
Nish D, Bello Tahir; Viies, Vladimir  // 08.06.2016

Andmetüüpide valiku mõjust PostgreSQL andmebaaside kasutamisele. On the Influence of the Selection of Data Types to the Use of PostgreSQL Databases
Kristal, Kristiina; Eessaar, Erki  // 08.06.2016

Aritmeetika-loogikaseadme isetestimine. Self testing of arithmetic logic unit
Väljaots, Martin; Ubar, Raimund-Johannes  // 08.06.2016

Autentimine läbi Microsoft OAuth2 teenuse, Microsoft Outlook API ja realiseeritud raamistik. Authentication with Microsoft OAuth2 Service, Microsoft Outlook API and Implemented Framework
Krjutškov, Ilja; Luberg, Ago  // 08.06.2016

Automaattestimise platvormi arendus Taxify mobiilirakendusele. Automated Testing Platform Development for Taxify Mobile Application
Valdek, Gert; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2016

Avaliku sektori kulude tõhustamine läbi e-teenuste kasutuselevõtu ning turundustegevuse. Maanteeameti näitel. Decreasing Public Sector Spending through the Increment of E-Service Usage by Implementing Marketing in E-Governance. Example of the Road Administration
Pütsep, maarja; Sirendi, Regina ; Andla, Martin  // 08.06.2016

Denormaliseerimise praktika uurimine ühe SQL-andmebaasi näitel. Investigating the Denormalization Practice in the Example of a SQL Database
Peek, Susanna; Eessaar, Erki  // 08.06.2016

Digitaalsüsteemi funktsionaalse isetestimise võimekuse uurimine. Study on the capability of functional self-testing of a digital system
Rosenfeld, Andreas; Ubar, Raimund-Johannes  // 08.06.2016

E-teenuse keskkonna arendamine kohaliku omavalitsuse tasandil (Gruusia juhtumianaüüs). Development of E-Service Environment in Public Sector at the Local Government (Case of Georgia)
Gaprindashvili, Mzia; Pappel, Ingrid ; Õunapuu, Enn  // 08.06.2016

Eesti ID-kaardi ja Mobiil-ID toimingute teavitamisrakendus Android platvormil. Estonian ID-Card and Mobile-ID usage notifier application for Android
Tomilin, Tristan; Leis, Paul ; Degtjarjov, Stanislav  // 08.06.2016

Eesti Töötukassa iseteenindusprotsessi parendamine. The improvement of a self-service process of employment mediation in Estonian Unemployment Insurance Fund
Leinberg, Jaanika; Sirendi, Regina  // 08.06.2016

Efektiivse OAI‐PMH standardil töötava metaandmete kogumise kliendi loomine. The Creation of an Effective OAI-PMH Protocol Metadata Harvester
Laus, Mart; Kääramees, Marko  // 08.06.2016

EHL raviga seotud dokumendihalduse süsteemi kasutatavuse testimine meditsiiniõde kasutaja näitel. Usability Testing of EHL Document Management System Using Nurse User Interface
Pjasta, Anna; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2016

EHL raviga seotud dokumendihalduse süsteemi kasutatavuse testimine meditsiiniõde kasutaja näitel. Usability Testing of EHL Document Management System Using Nurse User Interface
Pjasta, Anna; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2016

Eksimiskindel eetri kaudu tehtav püsivara uuendus sardsüsteemidele. Fail-proof over the air firmware upgrade for embedded systems
Mehta, Kumar Amit; Leier, Mairo  // 08.06.2016

Enisef - elektrooniline energiahaldur. Enisef - Electronic Energy Manager
Erisalu, Jaak; Irve, Jaagup ; Toompere, Katrina  // 08.06.2016

Faktorid, mis mõjutavad e-õppe kasutamist koolis kriisi aladel: Süüria õpetajate perspektiiv. Factors influencing the use of e-learning in schools in crisis areas: Syrian teachers’ perspectives
Albasayna, Khaled H. M; Pappel, Ingrid  // 08.06.2016

Gruusia ID-kaart ja selle seos e-valitsemise ja kodanikuteadlikkusega. Georgian ID card and its relation to the e-governance and citizen awareness
Maglakelidze, Tamar; Õunapuu, Enn ; Pappel, Ingrid  // 08.06.2016

Inforikaste reeglisüsteemide leidmine binaarandmestike jaoks. Mining Information Rich Pattern Systems from Binary Matrices
Kivi, Hendrik; Rebane, Martin  // 08.06.2016

Informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiad veemajanduse juhtimises ning veemajanduse osanike vahelise koostöö parendamine Palestiinas. ICT in water governance and stakeholders enhancement in Palestine
Kullab, Wasim A.; Pappel, Ingrid  // 08.06.2016

Iseteeninduse kassade efektiivsuse analüüs, puuduste leidmine ja nende kõrvaldamine. Analysis of the effectiveness of self-checkout, finding out disadvantages and the way to eliminate them
Skorohhodova, Julia; Tsukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2016

JavaScripti testimisraamistike Jasmine, Mocha ja QUniti kasutamise võrdlus veebiraamistiku AngularJS rakenduses. Comparison of JavaScript Unit Testing Frameworks Jasmine, Mocha and QUnit in an AngularJS Project
Väli, Mihkel; Kumlander, Deniss  // 08.06.2016

Kaasaskantav intertsiaalsetel sensoritel põhinev liikumise jälgimise süsteem. Inertial sensors based wearable motion monitoring system
Güneyli, Yakup; Kuusik, Alar  // 08.06.2016

Kaitseliidu õppe- ja koolituste infosüsteemi analüüs. Analysis of the Information System of Training and Events in the Defence League
Morell, Meelis; Rava, Karin  // 08.06.2016

Kasutajapöördumiste kategoriseerimise alused, juurutamine ja analüüs Eesti Energia AS näitel. Categorization of user requests, implementation and analysis on the example of Eesti Energia AS
Eapost, Kristina; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2016

Kasutajapöördumiste kategoriseerimise alused, juurutamine ja analüüs Eesti Energia AS näitel. Categorization of user requests, implementation and analysis on the example of Eesti Energia AS
Eapost, Kristina; Tšukrejeva, Jekaterina  // 08.06.2016

Kasutajasõbraliku liidese analüüs ja väljatöötamine targa maja lahendusele. Analysis and Development of User Friendly Interface for Smart Home Solution
Talimets, Martin; Õunapuu, Enn  // 08.06.2016

Käežesti tuvastus Bezier' kõverat ja K-lähima naabri meetodit kasutades. Recognition of Hand Gestures Using Bezier Curve and K-nearest Neighbors Method
Kirme, Siim; Nõmm, Sven  // 08.06.2016

LIDARI-põhine ümbruskonna tajumise süsteem eksperimentaalsele mehitamata õhusõidukile. A LIDAR-based Environmental Perception System for an Experimental Unmanned Aerial Vehicle
Udod, Evgenia; Janson, Karl ; Reinsalu, Uljana ; Hollstein, Thomas  // 08.06.2016

Meelelahutusettevõtte tellimuse esitamise protsessi analüüs Funball OÜ näitel. The Analysis of Order Placement Process based on an Example of Funball OÜ
Salumaa, Siim Silver; Õunapuu, Enn  // 08.06.2016

Närvivõrgu realiseerimine väliprogrammeeritaval loogikal. Implementing Neural Networks on Field Programmable Gate Array
Kinks, Hannes; Ellervee, Peeter ; Azad, Siavoosh Payandeh  // 08.06.2016

ORM-i kasutamise praktilise otstarbekuse hindamine tarkvaraprojektis. Evaluation of Practical Feasibility of Using ORM in a Software Project
Šved, Aleksandr; Rebane, Martin  // 08.06.2016

Proaktiivse teenuse disainimine erivajadustega lapse vanematele. Designing a proactive service to disabled child’s parents
Koplimaa, Mariane; Sirendi, Regina  // 08.06.2016

ROS-il põhinevate robotite telemeetria ja kaugjuhtimine Androidi rakendusega. Telemetry and Control of ROS Based Robots with an Android Application
Hindo, Erki; Kanter, Gert  // 08.06.2016

Scrumbani rakendamine väikse tarkvaraarendusettevõtte näitel. Implementation of Scrumban in a small software development company
Šikirjavõi, Vladislav; Kumlander, Deniss  // 08.06.2016

Sissejuhatus e-õppe disaini Gruusia kooliõpetajatele. The introduction to e-learning design to school teachers in Georgia
Goguadze, Valerian; Norta, Alexander  // 08.06.2016

Soodne ja täpne 3D orientatsiooni määramise seade. Low Cost High Precision Device for 3D Orientation
Bogatkin, Jüri; Kuusik, Alar ; Märtens, Olev  // 08.06.2016

Spring raamistikult Spring Booti peale ülemineku automatiseerimine ja protsessi kirjeldamine. Automating the transition from Spring Framework to Spring Boot and description of the process
Allorg, Rannar; Luberg, Ago  // 08.06.2016

Süsteemianalüüs LHV kaardimaksete vastuvõtmise süsteemile testandmete genereerimise vahendi loomiseks. System Analysis of Test Data Generation Tool for LHV Acquiring System
Ohov, Gertrud; Rebane, Martin  // 08.06.2016

Targa maja universaalne platvormi häälestussüsteemi arendamine. The Development of Interface for Smart Home Universal Platform.
Mazurtšak, Eduard; Õunapuu, Enn  // 08.06.2016

Targa maja universaalse platvormi häälestussüsteemi arendamine. The Development of Interface for Smart Home Universal Platform
Mazurtšak, Eduard; Õunapuu, Enn  // 08.06.2016

Tööaja arvestuse automatiseerimise analüüs kalla mööbel OÜ näitel. The Analysis of Working Hours Calculation Automation on the Example of Kalla Mööbel OÜ
Pajussaar, Carmen; Roost, Mart  // 08.06.2016

Uute e-teenuste disainimine e-Residentsuse projekti jaoks: Virtuaalse inkubatsiooni näide. How New e-Services for e-Residency Project Can Be Designed: The Case of Virtual Incubation Service
Bilyk, Ievgen; Täks, Ermo  // 08.06.2016

UX/UI disain nutitelefoni mängudes. UX/UI Design in Smartphone Games
Leppik, Toomas; Lohk, Ahti  // 08.06.2016

WebRTC tarkvara kasutav klienditeeninduse veebirakendus. WebRTC Based Customer Service Web Application
Põder, Gerda; Liiv, Innar ; Stern, Janno  // 08.06.2016

3D võrgumängu arendus Unity mängumootoril. 3D Multiplayer Game Development with Unity Game Engine
Saarsen, Sander; Irve, Jaagup  // 07.06.2016

Analüütikale tuginev funktsionaalsuse rakendusse juurutamine. Web Analytics Based Approach for Feature Introduction in Web Applications
Orlova, Olga; Irve, Jaagup  // 07.06.2016

Andmeaida arenduse ressursside optimeerimine mälupõhise andmebaasi kasutuselevõtuga Ergo Insurance SE näitel. The Optimization of Data Warehouse Development Resources by the Use of In Memory Database in ERGO Insurance SE
Nurk, Joonas; Treier, Tarvo  // 07.06.2016

Andmeaida arenduse ressursside optimeerimine mälupõhise andmebaasi kasutuselevõtuga ERGO Insurance SE näitel. The Optimization of Data Warehouse Development Resources by the Use of In Memory Database in ERGO Insurance SE
Nurk, Joonas; Treier, Tarvo  // 07.06.2016

Andmekvaliteedi probleemide lahendamine andmeaidas. Solving Data Quality Problems in Data Warehouse
Kavak, Enelin; Tšukrejeva, Jekaterina ; Saar, Silver  // 07.06.2016

Animatsioonid CAP teoreemi kohta hajusate SQL-andmebaaside näitel. Animations About the CAP Theorem in the Example of Distributed SQL Databases
Siniorg, Sander; Eessaar, Erki  // 07.06.2016

Automaatika rakendamine tarkvaraarenduse elutsüklis Dockeri abil. Implementing Automation in the Software Development Lifecycle Using Docker
Uustalu, Siim Kaspar; Kääramees, Marko  // 07.06.2016

E-kviitungi liidestamine Omniva pakiautomaaditeenuse näitel. Interfacing the e-receipt solution on the example of Omniva’s parcel machine service
Raun, Tanel; Õunapuu, Enn  // 07.06.2016

Eestis kasutusel olevate taksotellimise teenust pakkuvate mobiilirakenduste võrdlus ja analüüs. A comparison and analysis of Estonian taxi ordering mobile applications
Rätsep, Kaspar; Õunapuu, Enn  // 07.06.2016

Eraldiseisev iseteeninduslik paroolide vahetamise veebitarkvara olemasolevate rakenduste jaoks. A Standalone Self Service Web Application for Changing Passwords in Existing Applications
Mägi, Eerik; Eessaar, Erki  // 07.06.2016

Firmade koosolekuruumide kasutuse optimeerimise tarkvara. Software to Optimize the Usage of Companies’ Meeting Rooms
Kaar, Marko; Torim, Ants  // 07.06.2016

GIS lahenduste võrdlus ja integreerimine Tallinna avalike ürituste mobiilirakendustes. GIS Solutions Comparison and Integration in Tallinn Public Events Mobile Applications
Gummel, Artur; Švartsman, Inna  // 07.06.2016

GPS-ist sõltumatu välipositsioneerimissüsteem. GPS-Independent Out-door Positioning System
Selçuk, Levent; Kuusik, Alar  // 07.06.2016

Hajussüsteemide mudelipõhine testimine Tallinna tänavavalgustuse süsteemi näitel. Model-Based Testing of Distributed Systems: Tallinn Streetlight System Case-Study
Kruusamägi, Age; Vain, Jüri  // 07.06.2016

Idufirma idee analüüs ja valideerimine. Startup idea analysis and validation
Vantsi, Keiro; Roost, Mart  // 07.06.2016

Infosüsteem aineprojektide teemade pakkumiseks ja kaaslaste leidmiseks. Information system for offering topics and finding partners for projects of course subjects
Vellemaa, Reimo; Veskioja, Tarmo  // 07.06.2016

Infoturbe koolituse hindamismeetod. Evaluation Method for Cyber Awareness Course
Sumin, Andres; Mäses, Sten ; Randmann, Liina  // 07.06.2016

Inimese liikumise hindamine inertsiaalsete ja multilateratsiooni mõõtmiste baasil. Human movement estimation based on inertial and multilateration measurements
Aydog, Yigit; Kuusik, Alar  // 07.06.2016

Jõuanduri arendus asjade interneti spordirakendustesse: sõudmisaeru jälgimine. Development of a Force Sensor for IoT Sports: The Rowing Paddle Application
Osigwe, Echezona Felix; Kuusik, Alar  // 07.06.2016

Kaitse tehnosotsiaalse sahkerdamise vastu. Contributions of Understanding And Defending Against Social Engineering Attacks
Lwakatare, Kevin; Vedeshin, Anton  // 07.06.2016

Kasutajaliideste mudelipõhine arendamine EMF Forms abil. Model-Based Development of User Interfaces with EMF Forms
Oidekivi, Oliver; Roost, Mart  // 07.06.2016

Kasutajaliideste mudelipõhine arendamine EMF Forms abil. Model-based development of user interfaces with EMF Forms
Oidekivi, Oliver; Roost, Mart  // 07.06.2016

Klassifitseerimise algoritmi abil e-õppe süsteemis tudengite väljalangemise ennetamine informaatika aine näitel. Predicting students dropout by using classification algorithm on the example of informatics in the e-learning system
Liblik, Oskar; Tšukrejeva, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 07.06.2016

Klassiruumi robotparve raadioside moodul. Radio communication module for a classroom robot swarm
Ellermaa, Rain; Kuusik, Alar  // 07.06.2016

Kliimakontrolleri „Zone Module MP“ disain. HVAC Controller design “Zone Module MP”
Tust, Lauri; Haldre, Eero  // 07.06.2016

Kollisioonide vältimise modelleerimine CSMA/CA-põhistes kontaktivabades kehavõrkudes (ban). Modeling of carrier sense multiple access with collision avoidance in the context of wireless body area networks
Jademi, Abraham Anasere Olayemi; Le Moullec, Yannick ; Ahmed, Tauseef  // 07.06.2016

Koormustestimise protsessi väljatöötamine ja läbiviimine Maakleri rakenduse näitel. Compilation and Execution of Software Performance Testing with Maakler Application
Purde, Kaarel; Markvardt, Maili  // 07.06.2016

Kotlini võimalused Androidile arendamiseks reaalajas märulimängu näitel. Kotlin Opportunities for Android Development in the Example of Realtime Action Game
Suislepp, Andres; Kerse, Roger  // 07.06.2016

Lauamängu soovitamine gruppidele – prototüüp ja hindamisriist. Recommending board games to groups – prototype and evaluation tool
Kazjulja, Juri; Luberg, Ago  // 07.06.2016

Liikluskindlustuse klientide riskitaseme hindamine tehisnärvivõrkude ja sügava õppimise abil. Motor Insurance Clients Risk Level Evaluation using Artificial Neural Networks and Deep Learning
Netšajev, Eduard; Petlenkov, Eduard ; Tepljakov, Aleksei ; Vassiljeva, Kristina  // 07.06.2016

Linnworksi infopaneel. Linnworks Information Dashboard
Essen, Akim; Kumlander, Deniss  // 07.06.2016

Logide monitooring ja sündmuste korrelatsioon Microsoft® Windows™ platvormil SEC korrelatsioonimootori abil. Log Monitoring and Event Correlation on Microsoft® Windows™ Using Simple Event Correlator
Gerges, Mina; Vaarandi, Risto  // 07.06.2016

Lunavara tuvastamine Windows operatsioonisüsteemides. Detection of Ransomware on Windows Operating Systems
Vahtre, Jaan; Priisalu, Jaan  // 07.06.2016

Madal- ja kõrginteraktiivsete meepurkide kasutamine küberrünnakute ja pahavara kompleksanalüüsiks. Comprehensive Analysis of Cyber Attacks and Malware Using Low- and High-Interaction Honeypot
Korkmaz, Onur Aydin; Ringkjob, Truls Tuxen  // 07.06.2016

Massandmete päringu töötlemise automatiseerimine. Automating the Process of Mass Data Querying
Kulla, Rauno; Henno, Jaak  // 07.06.2016

Metodoloogia tuumade juht- ja andmeosa rikete avastamiseks töörežiimis: juhtumiuuring Bonfire kiipvõrgul. Online Fault Detection Methodology for Control and Data Path of IP Cores: A Case Study on Bonfire Network on Chip.
Kaur, Apneet; Paul, Annus  // 07.06.2016

Mikro- ja väikeettevõtetele suunatud arvete koostamise veebisüsteemi loomine. Software for billings directed to micro- and small enterprises
Truu, Kristo; Rebane, Martin  // 07.06.2016

Mitme väite ühe andmeväärtusena esitamise eelised ja puudused SQL-andmebaasides. Advantages and Disadvantages of Representing Multiple Propositions as a Data Value in SQL Databases
Ossipova, Maria; Eessaar, Erki  // 07.06.2016

Moodle õpikeskkonna single-page rakendus hinneteraporti jaoks. Moodle single-page application for grader report.
Morozov, Arsenti; Luberg, Ago  // 07.06.2016

Mustrituvastus EEG signaalist kasutades tehisnärvirakkude võrku. EEG Signal Pattern Recognition Using an Artificial Neural Network
Knuut, Silvestr; Koel, Ants  // 07.06.2016

Pahatahtlike kasutajate tuvastamine masinõppega, arvestades IP aadresside vahetusi. Finding fraudulent users through IP address changes using machine learning
Soots, Liisi; Liiv, Innar ; Koobas, Lauri  // 07.06.2016

Pankade omandistruktuuri uurimine võrgustike teooriaga Bankscope andmebaasiga 2003−2013. Investigating Ownership Structure of Banks with Network Theory Using Bankscope Database 2003−2013.
Verhovtsov, Mihhail; Liiv, Innar  // 07.06.2016

Paralleel- ja hajusarvutuste kasutamine tuletislepingute hindamisel. Parallel and Distributed Computing Approach for Financial Derivatives Pricing
Školin, Roman; Grigorenko, Pavel  // 07.06.2016

Pettesüsteemi meetodi kasutamine keerukate küberrünnakute varajasel tuvastamisel. A Deceptive Methodology Towards Early Detection of Advanced Cyber Threats
Farár, Alexandria Elaine; Bahsi, Hayretdin ; Blumbergs, Bernhards  // 07.06.2016

Piccolo ja Tiva mikrokontrollerite sisemise ADM evalveerimine. Evaluation of the Internal ADC of Piccolo and Tiva Microcontrollers
Sekyanzi, Badru; Märtens, Olev  // 07.06.2016

Puhkuste haldamise infosüsteemi analüüs Ridango AS näitel. Vacation Management Information System Analysis by Example of Ridango AS
Nakus, Ragnar; Rava, Karin  // 07.06.2016

Puhkuste haldamise infosüsteemi analüüs Ridango AS näitel. Vacation Management Information System Analysis by Example of Ridango AS
Nakus, Ragnar; Rava, Karin  // 07.06.2016

Päringu laiendamiseks sobivate terminite otsimine, kasutades WordNet sõnastikul põhinevaid semantilisi sarnasusi . Finding Suitable Terms for Query Expansion Using WordNet Dictionary Based Semantic Similarities
Ehala, Kristin; Piho, Gunnar ; Lohk, Ahti  // 07.06.2016

Päringu laiendamiseks sobivate terminite otsimine, kasutades WordNet sõnastikul põhinevaid semantilisi sarnasusi. Finding Suitable Terms for Query Expansion Using WordNet Dictionary Based Semantic Similarities
Ehala, Kristin; Piho, Gunnar ; Lohk, Ahti  // 07.06.2016

Raamistik Java rakenduse jõudluse probleemide lahendamiseks empiirilise lähenemisega. A Framework for Empirical Evaluation of Java Application Performance
Reinok, Viktor; Ernits, Juhan-Peep  // 07.06.2016

Riistvara arendamine gaasi tarne- ja jaotusvõrgu torude oleku seiresüsteemile. Hardware development of Transition Measurement Solution for transmission and distribution pipeline health monitoring
Pärnamets, Kaiser; Jaanus, Martin ; Pikkov Mihhail  // 07.06.2016

Rinnavähiregistri infosüsteemi analüüs. Breast Cancer Registry System Analysis
Kütner, Kristen; Torim, Ants ; Kilk, Marko  // 07.06.2016

Räsifunktsiooni juurutamine kaasaskantav käivitatava failil struktuurse informatsiooni baasil. Implementation of a hash function for portable executable based on structural information
Panov, Vjatšeslav; Ringkob, Truls Tuxen  // 07.06.2016

Siseveebi ja selle realiseerimise tarkvarade analüüs Eesti Haigekassa näitel. The Analysis of Intranet and Its Software Implementation on the Example of Estonian Health Insurance Fund
Lepp, Triinu; Roost, Mart  // 07.06.2016

Siseveebi ja selle realiseerimise tarkvarade analüüs Eesti Haigekassa näitel. The Analysis of Intranet and Its Software Implementation on the Example of Estonian Health Insurance Fund
Lepp, Triinu; Roost, Mart  // 07.06.2016

Tallinna liikluskorralduse aplikatstiooni realisatsioon. Realization of Tallinn Traffic Regulation Application
Leetberg, Anete Merilin; Tšukrejeva, Jekaterina  // 07.06.2016

Tarkvaraliselt määratletud võrgu rakenduskihi turvalisuse tugevused ja nõrkused. Application Layer of Software Defined Networking: Pros and Cons in Terms of Security
Fakoorrad, Morteza; Manuel Maennel, Olaf  // 07.06.2016

Toitlusus- ja majutusettevõtte Hostel Caravani paindliku veebilehe arendamine www.caravan.ee näitel. Catering and accommodation establishment Hostel Caravan's responsive website development by example of www.caravan.ee
Uusväli, Gregor; Õunapuu, Enn  // 07.06.2016

Tööaja arvestuse automatiseerimise analüüs Kalla Mööbel OÜ näitel. The Analysis of Working Hours Calculation Automation on the Example of Kalla Mööbel OÜ
Pajussaar, Carmen; Roost, Mart  // 07.06.2016

Tööde monitoorimise süsteemi analüüs OÜ Laserstants näitel. Analysis of Work Order Monitoring System Based on OÜ Laserstants
Üksti, Tauri-Sten; Rava, Karin  // 07.06.2016

Ultrakondensaatori mooduli eluea hindamine. Ultracapacitor module lifetime estimation
Lužkov, Kristjan; Annuk, Silver ; Land, Raul  // 07.06.2016

Varude juhtimise optimeerimine tootmisettevõtetes. Inventory Management Optimization in Manufacturing Companies
Mägi, Kerli; Õunapuu, Enn ; Pugi, Kristen  // 07.06.2016

Varude juhtimise optimeerimine tootmisettevõtetes. Inventory Management Optimization in Manufacturing Companies
Mägi, Kerli; Õunapuu, Enn ; Pugi, Kristen  // 07.06.2016

Veebirakenduse analüüs ja realisatsioon StudentTour OÜ näitel. Analysis and Realisation of a Web Application based on StudentTour Ltd
Voolar, Kristiina; Rava, Karin  // 07.06.2016

Võrdvõrkude andmevahetuse rakendamine küberkaitseõppuse robotvõrgus. Implementation of Peer-to-Peer Network Data Interchange in the Botnet of Cyber Defence Exercise
Soom, Oliver; Ernits, Margus  // 07.06.2016

Analooginterfeisi moodul mõõtekontrolleritele. Analog front-end for measurement microcontroller modules
Kuslap, Kaarel; Haldre, Eero  // 06.06.2016

Analoogmudelraudtee toiteallikas. Analog Model Railway Power Supply
Katkova-Veršinina, Sofia-Elizaveta; Pikkov, Mihhail  // 06.06.2016

Andmete elutsükli jälgimisprotsessi parendamine finantsettevõtte andmeaidas. Data Lineage Tracing Process Improvement in Financial Institution’s Data Warehouse
Tšornenkaja, Alla; Ševtšenko, Eduard ; Artemtšuk, Igor  // 06.06.2016

Andmete elutsükli jälgimisprotsessi parendamine finantsettevõtte andmeaidas. Data lineage tracing process improvement in financial institution’s data warehouse
Tšornenkaja, Alla; Ševtšenko, Eduard ; Artemtšuk, Igor  // 06.06.2016

ARM põhine mõõtemoodul hajutatud andmehõiveks. ARM based measurement module for distributed data acquisition
Raja, Margo; Haldre, Eero  // 06.06.2016

Automatiseeritud integratsiooni testimise juurutamine kasutades RESTful API-t Saffron Digital LTD näitel. Implementation of Automated Integration Testing Using RESTful API on the Example of Saffron Digital LTD
Salnikova, Jana; Torim, Ants  // 06.06.2016

Automatiseeritud testide arendus tarbimislaenu infosüsteemi näitel. Development of automated tests for consumer loan system
Umov, Ilja; Tšukrejeva, Jekaterina  // 06.06.2016

Avatud lähtekoodiga tarkvara skeemi ja andmete migreerimiseks kahe PostgreSQL andmebaasi vahel. Open-Source Solution for Schema and Data Migration Between Two PostgreSQL Databases
Lapuškin, Aleksandr; Rebane, Martin  // 06.06.2016

Diagnostikaseadme loomine kolbmootorile Saito FG-57T. Designing a Diagnostics Device for Saito FG-57T Piston Engine.
Kruusaauk, Karolin; Reeder, Reeno ; Parv Madis  // 06.06.2016

Eesti e-Riigi kesksete komponentide moderniseerimise uuring. Estonian e-Government Central Components Modernisation Study
Raidmaa, Kärt; Õunapuu, Enn ; Kalja, Ahto  // 06.06.2016

Ehituskontrolli valdkonna broneerimiskeskkonna analüüs, disain ja realiseerimine. Analysis, Design and Realization of the Reservation Environment for the Construction Control Field
Senkiv, Olesja; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Eksperimentaalne andmesalvestusega nahkhiiredetektor mikroprotsessori ATSAMD21G18 baasil. Experimental Bat Detector with Data Logging Based on ATSAMD21G18 Microprocessor
Hiiekivi, Ingel-Marie; Reeder, Reeno ; Sinivee, Veljo  // 06.06.2016

Geneetilised lähendused veavabade turvamängude jaoks. Genetic Approximations for the Failure-Free Security Games
Charnamord, Anton; Lenin, Aleksandr  // 06.06.2016

Hajutatud andmehõivesüsteemi juhtkontroller Raspberry Pi baasil. Distributed Data Acquisition System's Control Module Based on Raspberry Pi
Schasmin, Karl; Haldre, Eero  // 06.06.2016

Helisignaali spektri analüsaator. Sound signal spectrum analyzer
Jablokov, Pavel; Pikkov, Mihhail  // 06.06.2016

Heuristilise värvimise erinevate tehnoloogiate rakendamise mõju kaasaegsete suurima kliki leidmise algoritmidele. Investigating Effects of Applying Different Heuristic Coloring Techniques on Modern Maximum Clique Algorithms
Kulitškov, Aleksei; Kumlander, Deniss  // 06.06.2016

Häirekeskuse häireedastusplatvormi veebi- ning mobiilirakendus. Web Application and Android Application for the Emergency Center Signalling Platform
Miidu, Karl-Martin; Kerse, Roger  // 06.06.2016

Hübriid- ja platvormipõhiste mobiilirakenduste jõudluse analüüs. Hybrid and Native Mobile Application Performance Analysis
Kuldmäe, Oliver; Kumlander, Deniss  // 06.06.2016

Informatsiooni jagamise tähtsus küberturbe õppustel. Tehniliste küberõppuste analüüs ja info jagamise printsiipide ülevaade. Does Cyber Security Exercise Information Sharing Work? Review and Analysis of Technical Cyber Security Exercises and Their Information Sharing
Szalai, Ferenc; Maennel, Olaf Manuel  // 06.06.2016

IT arenduse juhtimisprotsesside analüüs Nakkushaiguste infosüsteemi näitel. Analysis of IT Management Process by Example of Communicable Disease Information System
Soolepp, Kristel; Rava, Karin  // 06.06.2016

Kasutaja simuleerimise meeskonna töövoo parandamine küberkaitse õppuse kontekstis. Improving User Simulation Team Workflow in the Context of Cyber Defense Exercise
Sonets, Taavi; Lang, Elar ; Ottis, Rain  // 06.06.2016

Kaubamärkide reproduktsioonide kontentanalüüs. Content Analysis of Trademarks Reproductions
Oras, Keili; Veskioja, Tarmo  // 06.06.2016

Kaugjuhitavad mänguautod õppemängudeks. Remote control toy cars for educational games
Kaarmäe, Annika; Haldre, Eero  // 06.06.2016

Kiirsuhtlusrakendus mikroteenus-arhitektuuri baasil. Micro-service-based instant messaging application
Kivistik, Kaarel; Kumlander, Deniss  // 06.06.2016

Kinemaatiliste parameetrite kvantitatiivne analüüs Luria vahelduvate seeriate testis. Quantitative Analysis of the Kinematic Features for the Luria’s Alternating Series Test
Koženkina, Julia; Nõmm, Sven ; Toomela, Aaro  // 06.06.2016

Kolmekihilise veebirakenduse arhitektuuri analüüs ning arendamine kandidaadi haldussüsteemi jaoks. Analysis and Implementation of a Three-tier Architecture for the Candidate Management System
Djomin, Valentin; Tšukrejeva, Jekaterina  // 06.06.2016

Käe radiaalarteri pulsilaine arvutimudel multisensoorika arendamiseks. Computer model of pulse wave in radial artery for the development of multisensorics
Mustkivi, Heidy; Gordon, Rauno ; Kõiv, Hip  // 06.06.2016

Küberkaitset puudutavate juhendite ja standardite võrdlev analüüs tuumaelektrijaamade jaoks. A Comparative Analysis of Cybersecurity Guidelines and Standards for Nuclear Power Plants
Hunter, Eve; Ottis, Rain ; Kantola, Harry  // 06.06.2016

Maa magnetvälja simulaator Kuubik-satelliidi testimiseks. Earth magnetic field simulator for Cube satellite test environment
Parve, Kristjan; Koel, Ants ; Priidel, Eiko  // 06.06.2016

Masinloetavate avaandmete esitamine Lennuameti näitel. Presentation of the machine-readable open-data by example of Civil Aviation Administration
Karuauk, Kajar; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Masinloetavate avaandmete esitamine Lennuameti näitel. Presentation of the machine-readable open-data by example of Civil Aviation Administration
Karuauk, Kajar; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Mehimata lennuk Raspberry Pi 2 ja Navio baasil – side ja telemeetria. Unmanned plane using Raspberry Pi 2 and Navio – communication and telemetry
Liba, Andres; Gordon, Rauno  // 06.06.2016

Nõuete halduse protsessi parendamine elektroonikaettevõttes lähtudes CMMI-DEV mudelist. Improving the Requirements Management Process Based on the CMMI-DEV Model in an Electronics Company
Kasak, Markus; Piho, Gunnar  // 06.06.2016

Nõuete halduse protsessi parendamine elektroonikaettevõttes lähtudes CMMI-DEV mudelist. Improving the Requirements Management Process Based on the CMMI-DEV Model in an Electronics Company
Kasak, Markus; Piho, Gunnar  // 06.06.2016

Ohu modelleerimise raamistik kodu mängukonsoolidele. Threat Modeling Framework for Home Gaming Consoles
Kapten, Kristo; Bahsi, Hayretdin  // 06.06.2016

PDF’i allkirjastamise üleminek uuele KSI vormingule. Migrating PDF Signing to New KSI Format
Kulla, Rando; Priisalu, Jaan ; Truu, Ahto  // 06.06.2016

PHP raamistike võrdlus veebiarendusega tegeleva ettevõtte näitel. The comparison of PHP frameworks following the example of a web development company
Viskar, Rene; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Piletimüügi infosüsteemi analüüs Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori näitel. The Analysis of a Ticketing Information System Based on the Example of the Academic Male Choir of Tallinn University of Technology
Hoop, Alan; Rava, Karin  // 06.06.2016

Piletimüügi infosüsteemi analüüs Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori näitel. The Analysis of a Ticketing Information System Based on the Example of the Academic Male Choir of Tallinn University of Technology
Hoop, Alan; Rava, Karin  // 06.06.2016

Pilliõppe jälgimise veebirakenduse arendamine. Development of an Instrument Practice Tracking Web Application
Eivak, Oliver; Irve, Jaagup  // 06.06.2016

Pilvandmetöötluse võimalused telekommunikatsiooni ettevõtetele Telia Eesti AS näitel. Cloud Computing opportunities for telecommunication companies, by example of Telia Eesti AS
Krause, Markko; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Pilvandmetöötluse võimalused telekommunikatsiooni ettevõtetele Telia Eesti AS näitel. Cloud Computing opportunities for telecommunication companies, by example of Telia Eesti AS
Krause, Markko; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Pooljuhtkomponentide läbilöögipinge tester. Tester of semiconductor components’ breakdown voltage
Endrik, Salak; Koel, Ants ; Priidel, Eiko  // 06.06.2016

Portatiivse päikeseelektrisüsteemi mõõtur. Portable solar power system meter
Siilbek, Tanel; Haldre, Eero  // 06.06.2016

PostgreSQL andmebaasisüsteemi põhine metaandmetega juhitavate veebirakenduste kiirprogrammeerimise keskkond. A PostgreSQL-based Rapid Development Environment for the Metadata-driven Web Applications
Raidma, Rait; Eessaar, Erki  // 06.06.2016

Programmeeritav kaamera liikumissüsteem. Programmable camera motion system
Kivi, Joel; Haldre, Eero  // 06.06.2016

Protsessimootorite valiku metoodika. Process Engine selection methodology
Põldmäe, Edvard-Sander; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

R3AD - Arhitektuur UAV'ide riikide õhuruumi lisamiseks. R3AD - an Architecture to Include UAVs in National Airspace
Gasteiger, Florian; Maennel, Olaf Manuel  // 06.06.2016

React Native raamistiku kasutamine mobiilirakenduse UNIspotter näitel. The Usage of React Native’s Framework in the Example of UNIspotter
Kärner, Mikk; Kerse, Roger  // 06.06.2016

Regressioonitestimise protsessi analüüsi ja hindamise meetodite arendamine. Developing Methods for Analysis and Evaluation of Regression Testing Process
Aravina, Margarita; Tepandi, Jaak  // 06.06.2016

Restoran Tokumaru müügiprotsessi modellerimine, simulatsioon ja protsessi kaevandamine. Tokumaru restaurant sales process modeling, simulation and process mining
Kalamets, Reigo; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Restoran Tokumaru müügiprotsessi modellerimine, simulatsioon ja protsessi kaevandamine. Tokumaru restaurant sales process modeling, simulation and process mining
Kalamets, Reigo; Õunapuu, Enn  // 06.06.2016

Restoranide tellimuste esitamise moodul kasutades NFC tehnoloogiat. Ordering module for restaurants using nfc tehnologies
Heinsalu, Rivo; Kerse, Roger  // 06.06.2016

Süsteemi peakasutaja rolli analüüs Elisa Eesti AS näitel. The Analysis of Superuser Role in Company Elisa Eesti Ltd
Põllumäe, Jasper; Rava, Karin  // 06.06.2016

Tallinna Tehnikaülikooli tantsutüdrukute eesmärkide ja saavutuste haldamise süsteemi arendus ja hübriid mobiilirakendus. Development of a Management System for Goals and Results for Tallinn University of Technology Cheerleaders and a Hybrid Mobile Application
Viinamäe, Allar; Piho, Gunnar  // 06.06.2016

Tarkvara arendusprotsessi parendamine Tieto Estonia AS projekti näitel. Software process improvement in Tieto Estonia AS's project
Vahur, Kaar; Roost, Mart  // 06.06.2016

Tarkvara arendusprotsessi parendamine Tieto Estonia AS projekti näitel. Software Process Improvement in Tieto Estonia AS's Project
Kaar, Vahur; Roost, Mart  // 06.06.2016

Tarkvara jaotamise infosüsteemi disainimine ja realiseerimine. Design and Implementation of an Information System for Distributing Software
Goltjajev, Vladislav; Eessaar, Erki  // 06.06.2016

Teavituste infosüsteemi analüüsi koostamine. Compiling an Analysis of Notifications Information System
Püümann, Mihkel; Rava, Karin  // 06.06.2016

Teavituste infosüsteemi analüüsi koostamine. Compiling an Analysis of Notifications Information System
Püümann, Mihkel; Rava, Karin  // 06.06.2016

Tervishoiu teemalise asjade interneti projekti turbeanalüüs. Security Analysis on Healthcare IoT Project
Yano, Sho; Maennel, Olaf Manuel  // 06.06.2016

Tootja otsemüüki vahendav veebirakendus – Hernekuller. Company's direct sales web application – Hernekuller
Grigorjev, Andre; Irve, Jaagup  // 06.06.2016

TP929M raadio kontroller. TP929M Radio Controller
Saarna, Rasmus; Haldre, Eero  // 06.06.2016

Turniiri läbiviimise teek ja selle kasutamine Gomoku võistluse näitel. Library for Tournament Conducting and Gomoku Tournament Realization Using It
Brukvin, Aleksandr; Luberg, Ago  // 06.06.2016

Turvalisuse riskianalüüs digitaalsete skeemide kasutamisel Kolumbias. Security Risk Assessment to the Use of Digital Charting in Colombia
López, Juan Manuel Rodríguez; Norta, Alexander Horst  // 06.06.2016

Töölaua rakenduse kasutajaliidese migreerimine veebi kasutades Liquid Web Application lähenemist. Migrating desktop application user interface into the web using Liquid Web Application approach
Pappe, Juko; Kumlander, Deniss  // 06.06.2016

Unlimited Media OÜ kodulehe analüüs ja realisatsioon. Unlimited Media OÜ Homepage Analysis and Realization
Viirna, Mari; Rava, Karin  // 06.06.2016

Uuring hääletusprotsessi kontrollitavuse rakendamise võimalustest (väljavaadetest) Eesti e-hääletussüsteemis. A Study into the Prospects of Implementing End to End Verifiability in Estonian i-Voting
Kizhakkedathil, Nisham; Tammet, Tanel ; Zuravljovs, Vadims  // 06.06.2016

Veebilehe sõiduplaan.tallinn.ee kasutatavuse analüüsimine, parendamine ja testimine. Usability analysis, improvement and testing of sõiduplaan.tallinn.ee webpage
Eensoo, Marleen; Švartsman, Inna  // 06.06.2016

Veebilehe sõiduplaan.tallinn.ee kasutatavuse analüüsimine, parendamine ja testimine. Usability analysis, improvement and testing of sõiduplaan.tallinn.ee webpage
Eensoo, Marleen; Švartsman, Inna  // 06.06.2016

Veebiteenust kasutava kasutaja tegevuste jälgimise ja salvestamise rakendus. Web Service Based Event Data Gathering System
Madisson, Mart; Liivrand, Raul  // 06.06.2016

Võimsustarbe indikaatori väljatöötamine seinakontaktile. Development of Power Consumption Indicator for Wall Socket-Outlet
Villers, Gabriel; Kasemaa, Argo  // 06.06.2016

Võimsusvõimendi. Power amplifier
Kont, Mehis; Pikkov, Mihhail  // 06.06.2016

Ühe valdkonna modelleerimine kasutades erinevaid arhetüüpide hulkasid. Modeling a Domain by Using Different Sets of Archetypes
Toomast, Kelly; Eessaar, Erki  // 06.06.2016

Ülevaate parandamine veebirünnete kampaaniast küberkaitse õppustel. Improving Web Attack Campaign Overview in Cyber Defense Exercises
Raik, Karl Kristjan; Lang, Elar ; Ottis, Rain  // 06.06.2016

Andmekaeve reeglisüsteemi ajakulu optimeerimine. Data Mining Rule System Time Consumption Optimization
Kaarn, Urmas; Kuusik, Rein  // 03.06.2016

Andmete maskimine ja kasutajaõigused andmeaidas andmete kaitsmiseks. Data Masking and User Rights in Data Warehouse to Protect Data
Jalakas, Ott; Ševtšenko, Eduard  // 03.06.2016

Dokumendivahetusviiside klassifikaatori rakendamise analüüs ja vastavus reaalelu nõuetele. Document Exchange Classification Methods in Analysis of Implementation and Compliance with the Requirements of Real Life
Panov, Aleksei; Pappel, Ingrid  // 03.06.2016

Kasutajatoe tarkvara keemia katselaboratooriumi tööprotsessides TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskuse katselabori näitel. User support software in chemistry laboratory work processes implementation based on TUT Oil Shale Competence Center
Popov, Sergei; Tšukrejeva, Jekaterina  // 03.06.2016

Maksumuste redutseerimine ründepuudele põhinevas kvantitatiivses riskianalüüsis. Сost reduction in attack tree based quantitative security assessment
Hents, Maria; Lenin, Aleksandr  // 03.06.2016

Raamistikupõhine Raportite süsteemi kaardistamine AS Sertifitseerimiskeskuses Smart-ID projekti näitel. Framework Based Architecture of Reporting System Based on Smart-ID Project in AS Sertifitseerimiskeskus
Nõmmik, Alvar; Veskioja, Tarmo  // 03.06.2016

Relatsioon- ja graafandmebaasi võrdlemine konkreetse veebipõhilise rakenduse peal. Comparative Analysis of Relational and Graph Database Behavior on the Concrete Web Application
East, Oleg; Pappel, Ingmar  // 03.06.2016

Turvalise MOOC infosüsteemi õpilase vaate kasutajaliidese arendamine. The secure MOOC information system's student view interface development
Nogteva, Kristina; Tšukrejeva, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 03.06.2016

E-toimiku avalikele kohtuandmetele ligipääsu võimaldamise lahendus. Solution to Enable Public Access to E-File Public Court Records
Auväärt, Mihkel; Roost, Mart  // 01.06.2016

Elektroonilise õpiobjekti koostamine. The Design of Electronical Learning Objects
Hint, Alvar; Tšukrejeva, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 01.06.2016

IBM Watson Tradeoff Analytics teenuse integreerimine AHP meetodiga. Integrating IBM Watson Tradeoff Analytics service with the AHP method
Kosk, Harald; Veskioja, Tarmo  // 01.06.2016

Kinnistusraamatu teadete veebipäringusüsteemist Kinnistuportaali viimise analüüs. Analysis of Sending Land Register Notifications Through Immovables Portal
Kiik, Dorel; Õunapuu, Enn ; Saartee, Piret  // 01.06.2016

Kuluefektiivse konfiguratsioonihalduse andmebaasiga automaattuvastussüsteemi loomine ettevõtte ITIL protsesside toetamiseks. Creating a Cost Efficient Autodiscovery System with Automatic CMDB Integration to Support ITIL Workflows
Solovjova, Tatjana; Tšukrejeva, Jekaterina  // 01.06.2016

Projekti ajakava malli loomine SAP Activate metoodika põhjal. Developing a Project Schedule Template Based on SAP Activate Methodology
Kangro, Maia-Lii; Rava, Karin  // 01.06.2016

Protsesside kirjeldamise korra ning selle kasutamise metoodika välja töötamine ERP keskkonna juurutamiseks. Establishing principles and methodology for creating business process models for ERP implementation
Ott, Sander; Pappel, Ingrid ; Saarmann, Monika  // 01.06.2016

Ravitööd toetava infosüsteemi reeglipõhine otsustustoe tugisüsteem. Rule-Based Decision Support System for Clinical Information System
Jürimaa, Villu; Tepandi, Jaak  // 01.06.2016

Tehnoloogilise platvormi muutmine majandustarkvara arendusprojektis EKTACO AS näitel. Changing Technology Platform in Business Software Project as an Example of EKTACO AS
Laur, Martin; Õunapuu, Enn ; Tamme, Risto  // 01.06.2016

Väliskliendi litsentsihalduse protsesside analüüs ja optimeerimine Telia Eesti AS-is Microsofti SPLA-litsentside näitel. Analysis and optimisation of licence management processes for external customers in Telia Eesti AS based on Microsoft SPLA-licenses
Türk, Tuuli; Õunapuu, Enn  // 01.06.2016

"KEGLER" mobiilrakenduse arendus. "KEGLER" Mobile Application Development
Sinkin, Artjom; Tšukrejeva, Jekaterina  // 31.05.2016

Enterprise Agile raamistiku valik Microsoft Dynamics toodete juurutamisel. Enterprise Agile Framework Select for Microsoft Dynamics Software Implementations
Žukova, Maria; Rava, Karin  // 31.05.2016

Infokvaliteet Eesti Energia ASi kliendiinfosüsteemi portaalis. Information Quality in Eesti Energia AS Customer Information System's Portal
Kaasik, Henry; Lohk, Ahti  // 31.05.2016

Internetipangas lepingu sõlmiva kliendi tuvastamise mudel: Swedbanki andmete näitel. Customer Acquisition Predictive Model: An Example of Swedbank Internet Bank
Sarap, Olga; Liiv, Innar ; Tänav, Eveli  // 31.05.2016

Kesklabori uuringueelsete protsesside ümberkujundamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla näitel. Redesign of Laboratory Pre-examination Processes at East Tallinn Central Hospital
Kuningas, Helle-Reet; Piho, Gunnar ; Podošvilev, Kelli  // 31.05.2016

Konfiguratsioonihaldus ühendatud IT asutuses. Configuration Management in United IT Centre
Lindjärv, Martin; Piho, Gunnar ; Hiie, Indrek  // 31.05.2016

Logide halduse analüüs IT ühendasutuse näitel. Log Management Analysis by Example of Shared IT Services Centre
Vasarik, Aarne; Noormaa, Margus ; Torim, Ants  // 31.05.2016

Uudne kaheastmeline autentimislahendus: IT-analüüs ja väljatöötamine Nordea panga näitel. Modern two factor authentication solution: IT-analysis and implementation on the example of Nordea Bank
Kandelin, Margus; Liiv, Innar  // 31.05.2016

Veebilehtede käideldavuse ja kasutatavuse hindamine erivajadustega inimestele avaliku sektori veebilehtede näitel. Web Usability and Accessibility Evaluation of Estonian Public Sectors´ Websites Considering the Needs of People with Disabilities
Ainsalu, Oliver; Tšukrejeva, Jekaterina  // 31.05.2016

Ärianalüüsi protsessi kujundamine ja rakendamine värbamissüteemi tarkvara loomiseks IGNITE OÜ näitel. The formation and implementation of business analysis process for creating the recruitment system at Ignite OÜ
Sahradyan, Seda; Tšukrejeva, Jekaterina  // 31.05.2016

Analüüsi protsess ja selle täiustamine ettevõttes Net Group OÜ. Analysis Process and its Improvement in Company Net Group OÜ
Rahamägi, Maria; Tšukrejeva, Jekaterina  // 30.05.2016

Efektiivne XBRL töötlemine IFRS vastavate finantsaruannete esitamiseks. Effective XBRL Processing for Submission of IFRS-Compatible Financial Reports
Pudov, Vadim; Õunapuu, Enn  // 30.05.2016

Infosüsteemi teenindusvõimekuse tõstmine Eksamite infosüsteemi näitel. The Service Cabability Enchancement of Infomation System in the Example of Examination Information System
Lendsaar, Marek; Õunapuu, Enn  // 30.05.2016

Organisatsiooni sensorid: võrdlev analüüs, edasiarendus, eksperiment. Organizational Sensors: Comparative Analysis, Enhancement, Experiment
Vihman, Lauri; Liiv, Innar  // 30.05.2016

Platvormist sõltumatu voogedastussüsteem partnervõrgus telesarjade näitel. Platform Independent Streaming in Peer-to-Peer Network: A Case Study of TV Series
Laht, Priit; Õunapuu, Enn  // 30.05.2016

Reliisihalduse tööriista nõuete analüüs finantsettevõttes. Analysis of Release Management Tool Requirements in a Financial Services Company
Romanenko, Inger; Tšukrejeva, Jekaterina ; Leito, Tuuli  // 30.05.2016

Riskijuhtimise integreerimine Elektrilevi OÜ juhtimisse ja protsessidesse. Integration of Risk Management Into Management and Processes of Elektrilevi OÜ
Ilisson, Heiki; Rava, Karin  // 30.05.2016

Tööaja regulatsiooni ja loovuse mõjutegurid: küsitlusuuringu disain, metodoloogia ja tehniline ülesehitus. Drivers of Working Time Regulation and Creativity: Design, Methodology and Technical Solution of the Survey
Virkebau, Marko; Kuusik, Rein ; Hazak, Aaro  // 30.05.2016

Ärianalüüsi portaali loomine SEB Baltikumi näitel. Development of the BI portal in SEB Baltic
Poklad, Alina; Leis, Paul  // 30.05.2016

XMB foorumitarkvara moderniseerimine Eesti Ladaklubi veebifoorumi näitel. Modernising the XMB Forum Software by the Example of Eesti Ladaklubi Web Forum
Adoberg, Allar; Tšukrejeva, Jekaterina  // 30.05.2016

TTÜ nanosatelliidi asendikontrollsüsteemi tarkvara arhitektuur ja arendusvahendite API. Software architecture and development tools API for attitude control system of TUT nanosatellite
Org, Peeter; Rebane, Martin  // 23.05.2016

2-mõõtmeliste valgusefektide teegi projekteerimine ja realisatsioon. Design and Realization of 2D Lighting Effects Library
Varus, Jaanus; Liivrand, Raul ; Allik, Kaarel  // 21.01.2016

Arvutitehnika instituudi raamatukogu veebiteenuse platvormi arendus ja Android mobiilirakendus. Development of a web service platform and Android application for the library of Department of Computer Engineering
Talts, Siim; Robal, Tarmo  // 21.01.2016

DevOps printsiipide rakendamise analüüs TransferWise'i näitel. Analysis of the Implementation of DevOps Principles Based on the Example of TransferWise
Rush, Liis; Rava, Katrin  // 21.01.2016

Digilugu tervise infosüsteemi patsiendiportaali kasutatavuse analüüs ja ettepanekud selle parendamiseks. Usability Analysis of Digilugu Healthcare Information System's Patient Portal and Suggestions for Its Improvement
Izjumski, Dmitri; Murtazin, Kristina  // 21.01.2016

Failide majutus pilveteenusena. Hosting files in the cloud
Jõearu, Rain; Viies, Vladimir  // 21.01.2016

Flash rakenduse suitsutestide automatiseerimine erinevate platvormide jaoks kasutades SikuliX ja teisi abitööriistu. Smoke tests automation of Flash based application on different platforms using SikuliX and other supportive tools
Tamming, Natalja; Tšukrejeva, Jekaterina  // 21.01.2016

Infosüsteemi loomine ettevõttele Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudtee vigade haldamiseks. Creating an Information System to Company Edelaraudtee Infrastruktuuri Ltd for Managing Railway Defects
Taube, Henri; Rava, Karin  // 21.01.2016

ITIL meetodite juurutamine veebimajutuse äriga tegelevas väikeettevõttes X. Implementing ITIL Framework in Company X's Web Hosting Business
Taro, Toomas; Tšukrejeva, Jekaterina  // 21.01.2016

Monotoonsete süsteemide andmekaevealgoritmi paralleelne realisatsioon Apache Spark abil. Implementation of monotone systems data mining algorithm using Apache Spark
Puulmann, Silver; Rebane, Martin  // 21.01.2016

Orica Eesti OÜ ostuosakonna tellimuste süsteemi analüüs. Analysis of Orica Eesti Ltd Purchasing Department's Ordering System
Safronova, Irina; Rava, Karin  // 21.01.2016

Praktilised meetodid programmeeritava loogikakontrolleri tarkvara testimiseks. Practical Methods for Testing Software of Programmable Logic Controllers
Ploompuu, Indrek; Torim, Ants  // 21.01.2016

Reapõhise ja veerupõhise andmete salvestamise võrdlus kahe SQL-andmebaasisüsteemi näitel. A Comparison of Row Storage and Columnar Storage in the Example of Two SQL Database Management Systems
Puustusmaa, Siim; Eessaar, Erki  // 21.01.2016

RFID-l põhinev laenutussüsteem ATI raamatukogule. RFID based lending system for the ATI library
Krause, Aleks; Leier, Mairo ; Azad, Siavoosh Payandeh  // 21.01.2016

Sotsiaalmeediast isikuandmete masskogumise meetodid Facebooki näitel. Facebook Harvesting as an Example of Massive Scraping of Personal Data from Social Media
Mikli, Jens Kaspar; Tammet, Tanel  // 21.01.2016

Splento startupi veebilehe analüüs ja disain. Splento startup website analysis and design
Kuusma, Ljubov; Murtazin, Kristina  // 21.01.2016

SQLite ORM teek Androidile. SQLite ORM library for Android
Kinks, Siim; Ernits, Juhan-Peep  // 21.01.2016

Statistikaameti majandusüksuste statistilise registri põhiprotsesside analüüs ja modelleerimine GSBPM ja GSIM mudelite alusel. Analysing and Modeling of Statistics Estonia Statistical Business Register Processes using GSBPM and GSIM Models
Bogdanovitš, Frederik; Rava, Karin  // 21.01.2016

Sõduriandmete haldamise infosüsteemi analüüs. Soldier Information System Analysis
Naaris, Indrek; Rava, Karin  // 21.01.2016

Tallinna lasteaiakoha taotlemise optimeerimine. Application Optimization for a Place in Kindergarten in Tallinn. Оптимизация приложения для детского сада в Таллинне
Grunina, Tatjana- Aleksandra; Tšukrejeva, Jekaterina  // 21.01.2016

Vahendite valik e-õppele. The Selection of Tools for E-learning. Выбор инструмента для электронного обучения.
Tšihhajev, Dmitri; Viies, Vladimir  // 21.01.2016

Veebi- ja andmebaasipõhise metamodelleerimise vahendi üleviimine andmebaasi trigeritel põhinevaks süsteemiks. Transforming a Web-Based and Database-Based Metamodelling Tool into a Database Triggers Based System
Põlluste, Andro; Eessaar, Erki  // 21.01.2016

Agendi teekonna ja tegevuste planeerimine strateegiamängus. Agent Pathfinding and Action Planning in a Strategy Game
Rondo, Markus; Irve, Jaagup  // 20.01.2016

Andmebaasi skeemi muudatuste verifitseerimise rakendus. Database schema update verification tool
Kossik, Sergei; Allik, Kaarel  // 20.01.2016

IT projekti kinnitamise protsessi juurutamine kindlustusettevõte X näitel. Project approval process implementation based on insurance company X
Agafonova, Natalia; Rava, Karin  // 20.01.2016

Mitmikmängu „Snake“ juhtimine brauseripõhiselt. Browser Based Control for Multiplayer "Snake" Game
Savi, Oliver; Irve, Jaagup  // 20.01.2016

Paralleel arvutused graafika kaartidel CUDA näitel. Parallel computations on graphics cards using CUDA
Soekov, Erik; Kääramees, Marko  // 20.01.2016

Rakendus asutuse digitaalse templi operatsioonideks. Application for operations with the digital stamp of the institution
Martmaa, Fred; Piho, Gunnar  // 20.01.2016

Tarkvara kasutajate lahkumise põhjuste leidmine software as a service idufirma Fleep näitel. Understanding user churn in software as a service start-ups with a case study methodology
Kanter, Johannes; Horst Norta, Alexander ; Oja, Kaarel  // 20.01.2016

Tarkvaraarenduse hanke analüüs ja hankimise protsessi parendamine Riigi Kinnisvara AS-is tuginedes CMMI-ACQ mudelile. Analysis of a Software Development Procurement and Improvement of the Acquisition Process in State Real Estate Ltd based on the CMMI-ACQ Model
Milling, Martin; Piho, Gunnar  // 20.01.2016

UI-testide parandamine ja loomine, kasutatud tööriistade ja testtsükli ajakulu analüüs AS Eesti Telekomi veebirakenduse näitel. The process of fixing and creating UI-tests, analysis of the tools used and the duration of the test cycle on the example of AS Eesti Telekom web application
Sams, Rauno; Tšukrejeva, Jekaterina  // 20.01.2016

Universaalse krüptovaluuta rahakotiteenuse arendamine Bitplexus näitel. Development of Universal Cryptocurrency Wallet Services: A Case Study of Bitplexus
Neemre, Priidu; Õunapuu, Enn ; Liivrand, Raul  // 20.01.2016

Valdkonnamudelite arhetüüpidel põhinev loomine Enterprise Architect CASE vahendis. Archetype-based Creation of Domain Models in the Enterprise Architect CASE Tool
Vainomäe, Caroline; Eessaar, Erki  // 20.01.2016

Veebiteenuste tehnoloogiate analüüs ja realisatsioon. Web service analysis of the technologies and implementation. Анализ технологий для веб-сервиса и его реализация
Šumilov, Aleksander; Allik, Kaarel  // 20.01.2016

Võimalused CRM mudeli rakendamiseks raamatupidamisettevõtte kliendihaldusprotsessides. Options for Implementing a CRM Model in the Customer Management Processes of an Accounting Company
Ulm, Kristi; Piho, Gunnar  // 20.01.2016

Ärihoone liftide kaugjuhtimise mobiilirakendus. Mobile Remote Control Application for Elevators in Office Blocks. Мобильное приложение для удалённого управления лифтом коммерческого здания
Eller, Vitali; Allik, Kaarel  // 20.01.2016

DNS turvalisus: alternatiivide analüüs ja Android DNSSEC- teadlik brauser. DNS Security: Analysis of Alternatives and an Android DNSSEC-Aware Browser
Calderoni, Ennio; Ringkjob, Truls Tuxen  // 18.01.2016

Kahefaktoriliste autentimismeetodite turvalisuse kasutuslihtsus. Usable Security of Two Factor Authentication Methods
Talvoja, Kadri; Priisalu, Jaan  // 18.01.2016

Sisemiste ohuvektorite haldamine infoühiskonnas. Addressing Insider Threat Vectors in an Information Society
Wojtkowiak II, Jesse Deboise; Norta, Alexander Horst ; Pihelgas, Mauno  // 18.01.2016

Suunatud andmepüügi avastamine sotsiaalmeedia meepoti meetodiga. A social media honeypot method to detect spearphishing
Marzelas, Panagiotis; Maennel, Olaf Manuel  // 18.01.2016

Turbeinfo ja sündmuste halduse süsteemi (SIEM) vältimise ja vältimise avastamise meetodite analüüs. Analysis of Security Information and Event Management (SIEM) Evasion and Evasion Detection Methods
Zeinali, Seyed Morteza; Blumbergs, Bernhards  // 18.01.2016

Digitaalse lõhe mõju ühiskonnale Türgi näitel. The Effects of the Digital Divide in the Society and Analysis of Digital Divide in Turkey
Ayaes, Selin; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 13.01.2016

Kaasaegsed riigid vajavad poliitikasuuniseid taaktehnoloogiate tekkimise ennetamiseks, et hoida IKT kulud kontrolli all. Modern governments need No Legacy Policy to keep ICT cost under control
Rahe, Aet; Kotka, Taavi  // 13.01.2016

IKT baasmõistete modelleerimine mitte-IKT kliendi vaates ontoloogial põhineva vahendi arendusega. Modelling of basic ICT concepts from the perspective of non-ICT client for ontology-based tool
Kann, Taavi; Robal, Tarmo  // 08.09.2015

Atmega328 mikrokontrolleril põhinev UV-A LED lambi prototüüp geellaki polümeriseerimiseks. UV-A LED Lamp On Atmega328 Microcontroller for Gel Lack Polymerisation
Kotkasets, Gunnar; Aarna, Margit  // 17.06.2015

Laboratoorse töö juhendi koostamine mikroprotsessori Parwan testprogrammide projekteerimiseks. Laboratorial operating instructions for test programme design using Parwan microprocessor
Bendi, Harri; Ubar, Raimund-Johannes ; Jasnetski, Artjom  // 17.06.2015

Tarkvaraarendaja ja tarkvara tellija ootused teineteisele: mõju projekti tulemustele. Software Developer and Customer Expectations towards each other an its Impact to Project Results
Ristisaar, Monika; Robal, Tarmo ; Ojastu, Deniss  // 17.06.2015

Veebi kasutajaliideste navigatsioonimustrite uurimine arvuti- ja mobiilplatvormidel. Comparison of user interface patterns on desktop and mobile platforms
Sammelsaar, Silva; Marenkov, Jevgeni ; Robal, Tarmo  // 17.06.2015

Androidi pangarakenduse loomine Monese näitel. Android bank application - Monese
Peterson, Kaspar; Kerse, Roger  // 16.06.2015

Androidi rakenduse loomine Apache Cordova platvormil. Building an Android application on Apache Cordova platform
Himma, Hannes; Irve, Jaagup  // 16.06.2015

F# tüübipakkuja andmevahetuskihile X-tee. F# Type Provider for Data Exchange Layer X-Road
Põldma, Janno; Irve, Jaagup  // 16.06.2015

Javassistil põhinev tüübikindel Java baitkoodi modifitseerimise teek. Type-safe Java bytecode modification library based on Javassist
Laanela, Sven; Grigorenko, Pavel  // 16.06.2015

Koolituste haldamise süsteem keeles Java. A System for Managing Trainings in Java Language
Lutsar, Maarja; Irve, Jaagup  // 16.06.2015

Lennuinfo sõnumite terminal. Flight information messages terminal
Rüütel, Egle-Riin; Irve, Jaagup  // 16.06.2015

Logifailide töötlemise ja visualiseerimise rakendus: võrdlus, analüüs ja arendus. Log files processing and visualization application: comparison, analysis and development
Kokka, Chris; Luberg, Ago  // 16.06.2015

Rallimeeskonna juhtimise mäng Androidi platvormil: RSRally Manager. The rally team management game on the Android platform: RSRally Manager
Reile, Rauno-Sten; Halling, Evelin  // 16.06.2015

Skisofreenia simuleerimise Androidi mobiilirakendus Corona SDK abil. Schizophrenia simulation Android mobile application made with Corona SDK
Valdmann, Madis; Irve, Jaagup  // 16.06.2015

Soovitussüsteemide rakendamine tööpakkumisele sobiva töötaja leidmiseks Töötukassa iseteeninduskeskkonnas. Applying an Implementation of Recommendation System to Estonian Unemployment Insurance Fund's Self-Service Portal that Suggests Best Matching Employers for Available Vacancies
Mänd, Rauno; Halling, Evelin  // 16.06.2015

Toitumisrakendus sportlastele. Calorie counter for athletes
Saarest, Hans–Toomas; Irve, Jaagup  // 16.06.2015

Analüütiline mitmetasandiline Anti-Aliasing. Analytic Layered Anti-Aliasing
Gerassimov, Georgi; Kääramees, Marko  // 15.06.2015

Asukoha tuvastamise meetodid eakate inimeste heaolu järelvalveks. Localization methods for elderly people assistance
Nilsen, Christel; Hollstein, Thomas ; Tammemäe, Kalle ; Leier , Mairo  // 15.06.2015

Biitsepsi elektromüogrammi visualiseerimine LED indikaatoril. Vizualising the electromyogram of the biceps on a LED indicator
Koha, Aleks; Gordon, Rauno  // 15.06.2015

Digitaalne süütesüsteem sisepõlemismootorile. Digital ignition system for internal combustion engine
Raudik, Hendrik; Kasemaa, Argo  // 15.06.2015

Digitaalselt juhitav phaser. Digitally controllable phaser
Uibo, Karl; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Eesti sündmuste andmete kogumise ja väljastamise teenus ning seda kasutav Androidi rakendus. A service of gathering and delivering Estonian events data and an Android application that uses it
Harjo, Liis; Luberg, Ago  // 15.06.2015

Facebookiga integreeritud autojagamise rakendus Androidi platvormil. Car sharing application for Android platform.
Ardel, Janis; Luberg, Ago  // 15.06.2015

Finantslikviidsuse planeerimise otsustusabi süsteem. Decision support system for financial liquidity planning
Kaju, Erik; Robal, Tarmo  // 15.06.2015

Helisagedussignaalide kolmeribaline filter. Three-frequency band filter for sound frequency signals
Ebber, Lauri; Pikkov, Mihhail ; Martin, Jaanus  // 15.06.2015

HEVC arvutuslike tuumade implementeerimine DRRA-l. Implementation of HEVC Computational Kernels on DRRA
Janson, Karl; Tajammul, Muhammad Adeel  // 15.06.2015

Kaalutud juhuslike vektoritega testimismeetodite uurimine. Research on Weighted Pseudo-random Testing
Indus, Viljar; Ubar, Raimund-Johannes  // 15.06.2015

Kaasaskantav metallidetektor. Portable metal detector
Puntussov, Jan; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Kaevu veetaseme mõõtmisseade. Device for measuring water level in well
Pino, Jüri; Kasemaa, Argo  // 15.06.2015

Köögikubu juhtimine mikrokontrolleri baasil. Microcontroller-based kitchen hood control
Hiie, Alfred; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Madalpääs filtriga basskõlari võimendi. Subwoofer amplifier with low-pass filter
Laul, Rauno; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Minitrelli pöörlemissageduse regulaator. Rotational Frequency Controller of a Rotary Tool
Kalmist, Henri; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Mitme roboti koostööstseeni jälgimine. Multi-robot Collaboration Scene Tracking
Lepp, Elgar; Kanter, Gert  // 15.06.2015

Mobiilirakendus kulude jälgimiseks ostutšekkide skaneerimise funktsionaalsusega. Expense tracking mobile application with receipt scanning functionality
Kaskman, Roman; Kerse, Roger  // 15.06.2015

MT9P031 baasil kaamera. Camera based on MT9P031
Stennikov, Aleksandr; Kasemaa, Argo  // 15.06.2015

Neuroliides. Neural interface. Нейроинтерфейс
Proškin, Erik; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Õppejõudude hindamise rakenduse REST API ja kasutajaliides kasutades Spring ja AngularJS raamistikke. Teacher rating application's REST API and user interface using Spring and AngularJS frameworks
Mets, Marko; Irve, Jaagup  // 15.06.2015

Piccolo F28069 A/D muunduri omaduste hindamine. Evaluation of Piccolo F28069's A/D Converter Properties
Aare, Marek; Haldre, Eero  // 15.06.2015

Piltide pertseptuaalse räsimise rakendamise metoodikaid. Possible Application of Perceptual Image Hashing
Popkov, Viktor; Viies, Vladimir  // 15.06.2015

Programmi koosteprotsessi automatiseerimine QuickBuildi abil. Build Automation in QuickBuild
Tali, Taavi; Irve, Jaagup  // 15.06.2015

Puutetundliku LCD ekraani lisaplaat Pelltechi pelletipõletile. Touchscreen LCD Extension Board for a Pelltech Pellet Burner
Koplimets, Erki; Pikkov, Mihhail ; Martin, Jaanus  // 15.06.2015

Rahaplaneerimisrakenduste kasutajaliidesed ja kasutatavus. User interfaces and usability of budget planning applications
Laantee, Caroliina; Irve, Jaagup  // 15.06.2015

Robotium integratsioonitestide juurutamine Sentab rakenduse näitel. Robotium integration tests implementation on the example of Sentab application
Elias, Martti; Markvardt, Maili  // 15.06.2015

Signalisatsiooni juhtimine. Burglar Alarm Managment. Управление сигнализацией
Kobernjuk, Anna; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Sportlio – Django raamistikul sotsiaalvõrk sportlastele. Sportlio – social Network for athletes on Django framework
Peetersoo, Madis; Irve, Jaagup  // 15.06.2015

Sudoku abiline Android rakendusena. Sudoku assistant as Android application
Laanisto, Indrek; Ellervee, Peeter  // 15.06.2015

Tarkvara arendamine Tehnolabori kütuseanduri FLS kalibreerimiseks. Software Framework for Fuel Sensor FLS Calibration
Renel, Joonatan; Ellervee, Peeter ; Vinter, Toomas  // 15.06.2015

VST heliefektide ülesehitus ja arendamine JUCE raamistikul. Construction of VST audioeffects and development based on JUCE framework
Oolup, Matis; Irve, Jaagup  // 15.06.2015

Võimsusvõimendi. Power Amplifier
Kangur, Madis; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Võimsusvõimendi. Power amplifier
Kukumägi, Priit; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Võimsusvõimendi. Power Amplifier
Mölder, Sven-Erik; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Võimsusvõimendi. Power amplifier. Усилитель мощности
Nikolajev, Aleksandr; Pikkov, Mihhail  // 15.06.2015

Õhu CO2 sisalduse mõõteseade. Device for measuring CO2 concentration in air
Aron, Denry; Pikkov, Mihhail ; Jaanus, Martin  // 15.06.2015

Animatsioonid infosüsteemi analüüsimudelite kohta. Animations About Analysis Models of Information Systems
Baumann, Kristine; Eessaar, Erki  // 12.06.2015

Apache Cassandra andmebaasisüsteem ja sellele ühe rakenduse migreerimine. Cassandra Database Management System and Migrating an Application to it
Tall, Marten; Eessaar, Erki  // 12.06.2015

Contiki operatsioonisüsteem Atmeli mikrokontrolleril. Contiki Operating System on Atmel Microcontroller
Vainola, Artur; Ruberg, Priit  // 12.06.2015

Digitaalsüsteemide isetestimine kombineerides pseudojuhuslikku ja pseudoammendavat testimise meetodit. Built-in Self-Test in Digital Systems by Combining Pseudoexhaustive and Pseudorandom Testing
Einroos, Erki; Ubar, Raimund-Johannes  // 12.06.2015

Java rakenduste ühiktestimise alternatiivraamistike empiiriline analüüs ja võrdlus AHP meetodil. Empirical analysis and comparison of alternative Java unit testing frameworks using AHP method
Tambre, Kris; Rebane, Martin  // 12.06.2015

Java veebirakenduse reaktsiooniaja optimeerimine kasutades vahemälu. Java web application response time optimization using cache
Liiv, Henri; Liivrand, Raul  // 12.06.2015

Javascripti praktilisus disainimustrite kasutamisel. Efficiency of javascript using design patterns
Kõbu, Peeter; Veskioja, Tarmo  // 12.06.2015

Juhtmevaba multipistiku integratsioon olemasoleva lahendusega. Wireless smartcord integration with existing smarthome solution
Kasepuu, Mihkel; Leier, Mairo  // 12.06.2015

Kaardirakenduse kasutajasõbralikkuse analüüs, arendus ja uuringud. Usability analysis and development of a mapping application
Tibar, Märt; Tammet, Tanel  // 12.06.2015

Kasutajatoe protsesside parendamine SMIT-i näitel. Help Desk Process Improvement in the Example of SMIT
Kadarik, Martin; Markvardt, Maili  // 12.06.2015

Kriitilised edutegurid konkurentsivõimelise iseteeninduse loomisel liisinguettevõtte näitel. Critical success factors of a competitive self-service based on the example of leasing company
Kikkas, Kadri-Triin; Treier, Tarvo  // 12.06.2015

Leap Motion'i joonsümboli hindamine. Gesture evaluation for Leap Motion
Kohtla, Maria; Irve, Jaagup  // 12.06.2015

Meetod uudiste voogude tonaalsuse hindamiseks. Method for analyzing tonality of news feeds
Laanemäe, Kaur; Lohk, Ahti  // 12.06.2015

Mitme Kinecti kasutamine pööramisliigutuse registreerimiseks. Multi-Kinect system for acquisition of turning motion
Lissenko, Helena; Nõmm, Sven ; Ernits, Juhan-Peep  // 12.06.2015

Monoliidi migreerimine mikroteenuste arhitektuurile: TransferWise'i näide. Migrating the Monolith to a Microservices Architecture: the Case of TransferWise
Risthein, Erko; Liivrand, Raul  // 12.06.2015

Mõned disainimustrid klassifikaatorite esitamiseks SQL andmebaasides. Some Design Patterns for Representing Reference Data in SQL Databases
Vellemaa, Aleksandra-Salome; Eessaar, Erki  // 12.06.2015

Müügiandmete visualiseerimine ettevõtte aruandlusmooduli näitel. Sales data visualization based on the example of company’s reporting module
Palts, Kristel; Treier, Tarvo  // 12.06.2015

NBSF projekti eesmärkide analüüs ja täidetuse hindamine. NBSF project goals analysis and fulfillment evaluation
Kammer, Kristel; Torim, Ants  // 12.06.2015

Parallellne metaheuristiline meetod üldistatud orienteerumisülesannete lahendamiseks. A Parallelized Metaheuristic for Generalizations of the Orienteering Problem
Järv, Priit; Tammet, Tanel  // 12.06.2015

Raadioside moodulite mõõtmised nutikodu lahenduste jaoks. Measuring of wireless modules for smart home solutions
Kartašev, Mart; Leier, Mairo  // 12.06.2015

Raspberry Pi-l põhinev liikumistuvastusega videojälgimissüsteem. Raspberry Pi based surveillance system with motion detection
Toodre, Jan; Leier, Mairo  // 12.06.2015

Sudoku lahendaja. Sudoku solver. Решатель судоку
Bocharov, Ivan; Ellervee, Peeter  // 12.06.2015

Tarkvara komponendi ergiatarbe hindamine erinevatel sagedustel. Evaluating software power consumption at different frequencies
Lass, Keijo; Ruberg, Priit  // 12.06.2015

Tarkvaraline pokkerimängija loomine kasutades Weka klassifikaatoreid. Creating poker player using Weka's classifiers
Pottmann, Elar; Ellervee, Peeter  // 12.06.2015

Teenuse juhtimise mõõdikud suuremahulises tarkvaraarenduse tugiteenuste meeskonnas. Service management metrics for a large-scale Engineering Services Team
Ester, Märten; Kumlander, Deniss  // 12.06.2015

Visuaalsel tagasisidel põhinev robotmanipulaatori juhtimine. Robot Manipulator Control Based on Visual Feedback
Ukkivi, Jürgen; Kanter, Gert  // 12.06.2015

Võrguühenduseta toimiva veebirakenduse lahenduse analüüs ning selle rakendamine virtuaaltahvli rakenduse näitel. The Analysis of Offline-capable Web Application Solution and its Implementation Based on Whiteboard Application
Novik, Risto; Luberg, Ago  // 12.06.2015

Väärtpaberite ostu-müügi vormide kasutatavuse analüüs ja parendamine LHV Panga näitel. Stock trading online forms usability analysis and improving for LHV Bank
Tammesalu, Kristel; Ivask, Jekaterina ; Vanem, Pirjo  // 12.06.2015

4D inimese kehal põhinev dünaamilise rindkere modelleerimise süsteem bioimpedantsi simulatsiooni jaoks. Dynamic thorax modelling system for bioimpedance simulation based on 4D human phantom
Konovalova, Irina; Gordon, Rauno  // 11.06.2015

Automatiseeritud testide tasuvus EMT e-teeninduse näitel. Profitability of Automated Tests on the Example of EMT Self-service
Lepik, Sander; Piho, Gunnar ; Linno, Hannes  // 11.06.2015

Dokumendiregistri avaliku vaate kasutatavuse parandamine Amphora dokumendiregistri näitel. Improving Usability of Document Register's Public View In Example of Amphora Document Register
Loss, Merten; Pappel, Ingmar  // 11.06.2015

Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu äriprotsesside analüüs rahvusvahelise liidestuse võimaldamiseks eduGAINi vahendusel. Business Processes Analysis of Estonian Academic Authentication and Authorization Infrastructure to Enable Interfederating Through eduGAIN
Pilt, Piiu; Õunapuu, Enn  // 11.06.2015

Ettevõtte intsidendihaldussüsteemi sidumine Recommy tagasiside süsteemiga kasutades veebiteenuseid .NET platvormil. Company's incident management and Recommy feedback system integration over web services on .NET platform
Rannak, Reigo; Robal, Tarmo  // 11.06.2015

GSH meetodi kasutamine infosüsteemide analüüsis. Applying GSH method to analysis of information systems
Erro, Laura; Torim, Ants  // 11.06.2015

Hinnapakkumiste koostamiseks mõeldud veebilehekülg ning Androidi hübriidrakendus. Webpage and Android Hybrid Mobile Application for Creating Estimates
Piel, Leo Kristopher; Kerse, Roger  // 11.06.2015

Kahefaasiline lineaarse keerukusega lagoritm rikete kollapseerimiseks digitaalskeemides. Double phase fault collapsing with linear complexity in digital circuit
Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes  // 11.06.2015

Koduakvaariumi jälgimissüsteem. Home Aquarium Monitoring System
Lääne, Joan; Kasemaa, Argo  // 11.06.2015

Kudedele sarnaste elektrijuhtivustega materjalide disainimine ja valmistamine. Developing tissue phantom materials with required electric conductivities
Kõiv, Hip; Gordon, Rauno  // 11.06.2015

LHV Panga e-arvete kasutatavuse analüüsimine, parendamine ja testimine. Usability analysis, improvement and testing of LHV Bank’s e-invoices
Vene, Helen; Ivask, Jekaterina ; Vanem, Pirjo  // 11.06.2015

Lühisõnumite liikluse suunamine läbi koduvõrgu – protsessi analüüs Tele2 Eesti AS näitel. SMS Homerouting - Proccess Analysis based on Example of Tele2 Eesti AS.
Bentsler, Natalja; Rava, Karin  // 11.06.2015

Meetod ja vahendid hingamise mõju uurimiseks südamerütmi muutlikusele. Methodology and setup for investigation of the influence of breathing on the heart rate variability
Mert, Erdil Recai; Paul, Annus  // 11.06.2015

Microsoft Azure'i kasutamine avaliku sektori pilve loomisel Eesti näitel. Development of Estonian public sector cloud using Microsoft Azure
Kappak, Taavi; Viies, Vladimir  // 11.06.2015

Näotegevuse intensiivsuse EMG analüüs. EMG analysis of facial activity intensity
Verma, Ojasvi; Märtens, Olev  // 11.06.2015

Pilvandmetöötlus Euroopa Liidus Eesti näitel. Estonian example of cloud computing in the European Union
Mängel, Tanel; Viies, Vladimir  // 11.06.2015

Pilvandmetöötluse rakendused. Cloud computing applications
Kann, Anett; Viies, Vladimir  // 11.06.2015

Püsimagnetitega sünkroonmootori juhtkontrolleri riistvara arendus. Permanent magnet synchronous motor controller hardware development
Karu, Joonas; Kasemaa, Argo  // 11.06.2015

Rimi Eesti Food AS-i jaekaubandusketi äriprotsesside analüüs, optimeerimine ja automatiseerimine. Analysis, Optimization and Automation of Business Processes in Rimi Eesti Food AS retail trade
Kiviväli, Ken; Kelder, Irina  // 11.06.2015

Selenium-põhise veebi testide automatiseerimine raamistiku arendus. Selenium-based web test automation framework development
Strelkov, Kirill; Allik, Kaarel  // 11.06.2015

Silmaga juhitav söömist abistav robot puuetega inimestele (riistvara). Eye Controllable Meal Assistance Robot for Disabled People (hardware)
Kibbal, Katrin; Gordon, Rauno  // 11.06.2015

Silmaga juhitav söömist abistav robot puuetega inimestele (Tarkvara). Eye Controllable Meal Assistance Robot for Disabled People (Software)
Lensment, Martin; Gordon, Rauno  // 11.06.2015

Sudoku lahendaja. Sudoku solver
Uuspõld, Hans Miikael; Ellervee, Peeter  // 11.06.2015

Targa kodu põhimõtted, analüüs ja laiendused Yoga süsteemi näitel. Smart house principles, analysis and extensions based on Yoga system
Kalvi, Greta; Õunapuu, Enn  // 11.06.2015

TREsPASS rakendustööriistade integreerimine. Integration of the TREsPASS Toolset and the ISKE Tool
Plaskovitskaja, Vlada; Lenin, Aleksandr  // 11.06.2015

Valgusdioodidel valgusti fotostuudiole. LED luminaire for photostudio
Liiksmann, Raido; Kasemaa, Argo  // 11.06.2015

Valguse sujuva muutmise tagamine valgustussüsteemis. Guaranteeing smooth light changing in lighting system
Künstler, Joonas; Liivrand, Raul  // 11.06.2015

Veebirakendus TOP Ujumisklubi treeningrühmade ja raamatupidamisülesannete haldamise ühildamiseks. Web application for integration of TOP Swimclub’s training group management and accounting tasks
Jürisoo, Kristjan; Kerse, Roger  // 11.06.2015

WhiteDB C# API loomine ja jõudluse analüüs. WhiteDB C# API development and performance analysis
Reinus, Andrei; Rebane, Martin  // 11.06.2015

Agentorienteeritud lähenemisviis rakenduste arendamisele. Agent-Oriented Approach to Application Development
Jermakov, Aleksandr; Ivask, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 10.06.2015

Andmebaasi arendamisega seotud mudeliteisenduste täiustamine Enterprise Architect CASE vahendis. Improving Database Development Related Model Transformations in Enterprise Architect CASE Tool
Nekrassova, Marina; Eessaar, Erki  // 10.06.2015

Andmebaasi disaineri töökoha realiseerimine PostgreSQL andmebaaside disaini kontrollimise süsteemi jaoks. Implementing Database Designer Workplace for a System that Checks the Design of PostgreSQL Databases
Vanaveski, Marko; Eessaar, Erki  // 10.06.2015

Andmebaasi loogilise ja füüsilise disaini antimustrite esinemine mõnedes vaba tarkvara poolt kasutatavates SQL-andmebaasides. Appearance of Logical and Physical Database Design Antipatterns in Some SQL Databases Used by Free Software
Lapõnin, Arne; Eessaar, Erki  // 10.06.2015

Andmete logimise ja presenteerimise süsteemi optimeerimine. Optimizing the system of logging and presenting data
Kuurberg, Karmo; Liivrand, Raul  // 10.06.2015

Esteri infosüsteemi analüüs ja ettepanekud kasutatavuse parendamiseks. Analysis of Esters' info-system and suggestions for its improvement
Valgepea, Natalia; Ivask, Jekaterina  // 10.06.2015

Infosüsteem restoranidele, kasutades Microsoft.NET tehnoloogiad. Information system for restaurants using Microsoft.NET technologies. Информационная система для ресторанов, используя технологии Microsoft.NET
Semjonov, Aleksander; Allik, Kaarel  // 10.06.2015

Koolitustarkvara valimine ja hindamine. Learning Management System Selection and Evaluation
Mikk, Sarah Marion; Liivrand, Raul  // 10.06.2015

Meeles kaart veebirakendus tudengitele. Mind map web application for students
Tukmakov, Konstantin; Pappel, Ingmar  // 10.06.2015

Põhjendatud arhitektuurivalikud mitmel platvormil töötava mobiilirakenduse arendamiseks "Online chess tournaments" rakenduse näitel. Grounded architectural decisions for the development of multi-platform mobile application. Case study of "Online chess tournaments" application.
Muhhamedjanova, Elina; Rebane, Martin  // 10.06.2015

SQL lausete veateadete headuse analüüs kolme erineva andmebaasisüsteemi näitel. Analysis of the Goodness of SQL Error Messages in the Example of Three Different Database Management Systems
Põlluste, Klaus-Kristjan; Eessaar, Erki  // 10.06.2015

Veebikeskkonna “LW Films” IT lahenduste ja kasutusmugavuse analüüs ning parendamine. The analysis and improvement of usability and technical solutions of web environment „LW Films“
Aleksejuk, Roman; Ivask, Jekaterina  // 10.06.2015

Veebirakenduse kliendi osa arhitektuur ja arendamine kasutades AngularJS raamistikku. Web application front end architecture and development using AngularJS framework
Nazmutdinov, Stanislav; Liivrand, Raul  // 10.06.2015

Õppeinfosüsteemi õpingukavade allsüsteemi üliõpilase töökoha veebiliidese prototüüpimine. Prototyping the Web Interface for Students in case of the Study Plan Subsystem of a Study Information System
Kask, Kaspar; Eessaar, Erki  // 10.06.2015

Andmebaasi optimeerimine ning selles toimuvate operatsioonide jõudluse analüüs ühe Oracle andmebaasi näitel. Database Optimization and Analysis of Performance of Operations in it in the Example of an Oracle Database
Rodionov, Dan; Eessaar, Erki  // 09.06.2015

Animatsioonid andmebaasi normaliseerimise kohta SQL-andmebaaside näitel. Animations About Database Normalization in the example of SQL Databases
Metsvahi, Katre; Eessaar, Erki  // 09.06.2015

Arendusprotsessi ja selle tulemite kvaliteedi parandamise võimalikkuse analüüs Swedbank ASi projekti „Makselink“ andmestiku põhjal. Analysis of the Possibility to Improve the Quality of the Development Process and its Outcomes on the Basis of the Dataset of the Swedbank AS Project „Payment Request“
Puusemp, Ingrid; Treier, Tarvo  // 09.06.2015

Esietenduste piletite müügile ilmumisest teatamine emaili kaudu. Notification for appeared tickets for premiere of a new film by mail.
Tsarjov, Aleksandr; Allik, Kaarel  // 09.06.2015

Isikliku aja korraldamise programmi väljatöötamine. Development of personal time management program. Разработка программы для организации личного времени
Gvozdeva, Aljona; Allik, Kaarel  // 09.06.2015

Isikunimede analüüs, parsimine ja vormindamine Eesti, Saksamaa ja Suurbritannia nimede näitel. Analysis, Parsing and Formatting of Personal Names on the Example of Estonia, Germany and the United Kingdom
Mõtshärg, Liisi; Piho, Gunnar  // 09.06.2015

LEGO tüüpi roboti C keeles programmeerimise kursus. Course of programming LEGO robot type using C language
Trohhalev, Roman; Allik, Kaarel  // 09.06.2015

OS Windows graafilise redaktori funktsionaalsuse arendus. Development of functionality of the simple graphics editor for OS Windows. Разработка функционала простого графического редактора для ОС Windows
Malõšev, Sergei; Allik, Kaarel  // 09.06.2015

Sisuhaldussüsteemi valimine kodulehe loomiseks lähtudes tellija soovidele ning kasutades lihtsaid ja efektiivseid lahendusi. Choosing content management system for creating a website based on customer's requests using simple and effective solutions.
Kapitan, Ilya; Ivask, Jekaterina  // 09.06.2015

Tarkvara modulaarse laiendamise võimalus CMS-i näitel. Software Modular Extensibility On A Central Management System Example
Babuškin, Stanislav; Allik, Kaarel  // 09.06.2015

Turvalise veebirakenduse disain. Turvalise veebirakenduse disain
Pure, Ivo; Liivrand, Raul  // 09.06.2015

Ühistranspordi positsioneerimise infosüsteem. Public transport positioning information system. Инфосистема позиционирования общественного транспорта
Rozanov, Ilja; Allik, Kaarel  // 09.06.2015

Ühiskondlikest probleemidest teavitamise infosüsteemi „Märkaja“ analüüs. Analysis of the Information System "Märkaja" for Notifying of Social Problems
Oruste, Karli; Treier, Tarvo  // 09.06.2015

Alarmide halduse protsessi analüüs ja optimeerimine AS Eesti Telekom näitel. The Event Management process analyze and optimization based on AS Eesti Telekom
Elias, Piret; Õunapuu, Enn  // 08.06.2015

CASE vahendite Enterprise Architect ja DB-MAIN võrdlemine tervishoiuasutuse infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteemi projekteerimise näitel. Comparing CASE Tools Enterprise Architect and DB-MAIN in the Example of Designing Scheduling Subsystem of a Healthcare Institution's Information System
Kabin, Kai; Eessaar, Erki  // 08.06.2015

Dokumendivahetuskeskuse haldusprotsesside optimeerimine ja automatiseerimine. Optimization and automation of Document Exchange Centre's management processes
Tammemäe, Lauri; Õunapuu, Enn  // 08.06.2015

E-residentsus – kuidas kaasata välisettevõtjaid Eestisse ettevõtteid avama? E-residency – Attracting Foreign Entrepreneurs to Open Businesses in Estonia
Tampere, Terje; Sirendi, Regina  // 08.06.2015

E-õpete süsteemide kasutusmugavuse testimine uue e-õppe süsteemi kasutusmugavuse kriteeriumite väljaselgitamiseks. E-course system usability testing with the purpose of understanding requirements for creating a new e-course system
Bugaeva, Olga; Ivask, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 08.06.2015

E-õppe infosüsteemide analüüs uue e-õppe infosüsteemi eesmärgimudeli loomiseks. E-learning systems' analysis in order to create a goal model for a new e-learning system
Turbina, Jelena; Ivask, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 08.06.2015

Eesti e-riigi arendusprojektide tasuvusanalüüsid. Ootused, vajadused ja puudused. Analyses of Return on Investments in Estonian eGovernment Development Projects. Expectations, Needs and Shortcomings
Kulm, Kairit; Õunapuu, Enn ; Rozov, Janek  // 08.06.2015

Hotelli broneerimise süsteem: analüüs. Hotel Reservation System: Analysis
Pavlov, Ilja; Õunapuu, Enn  // 08.06.2015

Mobiilirakenduse API. API for mobile application
Rohi, Rait; Liivrand, Raul  // 08.06.2015

Rahakoti funktsionaalsuste ID-kaardile ja nutitelefonile lisamise analüüs. An analysis for connecting wallet functionalities with ID-card and smartphone
Pikkar, Ardo; Õunapuu, Enn  // 08.06.2015

Sakala Tööstusautomaatika OÜ kauba tellimise protsessi analüüs, optimeerimine ja automatiseerimine. The Analysis, Optimization and Automation of the Goods Ordering Process in Sakala Tööstusautomaatika OÜ
Kurilo, Anastasija; Õunapuu, Enn  // 08.06.2015

Soovitused Palestiina e-valitsusele parima infoturve haldussüsteemi suhtes. Suggesting the best Information Security Management System for Palestinian e-Government
Shahwan, Mohammed A. M.; Nyman-Metcalf, Katrin  // 08.06.2015

Teenuste sisseostmise vahenduskeskkond lennundusettevõtte näitel. Service Brokering Environment for an Airline
Nõukas, Rein; Norta, Alexander  // 08.06.2015

Tervikluse analüüs: pilveteenuse pakkujal. Analysis of Integrity: Cloud Service Provider Case
Poola, Oskar; Buldas, Ahto  // 08.06.2015

Testimise parendamise meetodid andmeaidas. The improvement of data warehouse testing
Vaupere, Helen; Ivask, Jekaterina ; Saar, Silver  // 08.06.2015

Veebirakenduse regressioontestimise automatiseerimine Protractor raamistiku abil. Web Application Regression Testing Automation using Protractor Framework. Исследование автоматического веб тестирования на примере использования фреймворка Protraсtor
Bezdušnaja, Vera; Rava, Karin  // 08.06.2015

Ühendhäirekeskuse projekti raames realiseeritavate sündmusliikide ja uute küsimustike analüüs. The Analysis of the new Functionality of Questionnaires and the Types of Emergency Reports in the Estonian Emergency Response Centre
Tamberg, Triinu; Piho, Gunnar  // 08.06.2015

Agentorienteeritud modelleerimise töövahendi graafilise kasutajaliidese kavandamine ja realisatsioon. Design and Development of a Graphical Tool for Agent-Oriented Modelling
Sapožnikov, Aleksandr; Taveter, Kuldar ; Mahunnah, Msury  // 04.06.2015

Ajaandmete haldamise üks võimalik käsitlus PostgreSQL andmebaasisüsteemi näitel. One Possible Approach of Temporal Data Management Using PostgreSQL Database Management System as an Example
Laasik, Sander; Eessaar, Erki  // 04.06.2015

Alustava ettevõtte Tallinna Suveniir OÜ äri- ja IT strateegia. Business and IT strategy for start-up company Tallinna Suveniir OÜ
Ertis, Helen; Rava, Karin  // 04.06.2015

Äriteabe lekete ennetamise lahendused Eestis. Implementation of Corporate Data Leakage Prevention in Estonia
Tychina, Artur; Ringkjob, Truls  // 04.06.2015

Autojuhi tuvastamine sõitude koordinaatide analüüsi ja masinõppe abil. Driver Identification by Trip Analysis and Machine Learning
Beregov, Sergei; Veskioja, Tarmo  // 04.06.2015

Automatiseeritud raamistik iOS rakenduste turvamiseks. An Automated Framework for Securing iOS Applications
Dalton, Olga; Kerse, Roger ; Ottis, Rain  // 04.06.2015

Infosüsteemide ümberkorraldus ja arendusmeeskondade agiliseerumine PRIA näitel. The restructuring of information systems and adoption of agile methodologies in development teams by the Estonian Agricultural Registers and Information Board (ARIB)
Teder, Jane; Rava, Karin  // 04.06.2015

Infoturbe inimfaktori hindamismeetod. Evaluation Method for Human Aspects in Information Security
Mäses, Sten; Klooster, Aare ; Ottis, Rain ; Randmann, Liina  // 04.06.2015

Infrapunasignaalidega juhitavate seadmete juhtimine nutiseadmega. Controlling infrared remote controlled devices with a smartphone
Telga, Ilmar; Õunapuu, Enn  // 04.06.2015

Kasutaja vajaduste analüüsi protsessi täiustamine AS Nortalis. User needs analysis process improvement at AS Nortal
Laanmets, Janne; Järv, Natalia  // 04.06.2015

Kiirsuhtlusprogrammi TorChat turvaanalüüs. Security Analysis of Instant Messenger TorChat
Viigipuu, Rain; Norta, Alexander ; Paršovs, Arnis  // 04.06.2015

MongoDB ja JSON tüüpe kasutava PostgreSQLi jõudluse võrdlemine. Performance Comparison of MongoDB and PostgreSQL with JSON types
Maksimov, Dmitri; Eessaar, Erki  // 04.06.2015

Veebi rakenduste jõudluse analüüsimise metoodika ja optimeerimise meetodid. Methodology for Web Application Performance Analysis and Methods to Improve it
Gudz, Alexey; Henno, Jaak  // 04.06.2015

Veebi sisu süstimisrünnete praktiline labor. Hands-on laboratory on web content injection attacks
Räis, Anti; Lang, Elar ; Ottis, Rain  // 04.06.2015

JavaScript raamistikude analüüs ja võrdlus struktureeritud SPA rakendustes. The analysis and comparison of JavaScript frameworks in structured SPA applications
Rumjantsev, Jevgeni; Liivrand, Raul  // 03.06.2015

Konfigureeritav tarkvarakomponent õlireostuse mõõtetulemuste töötlemiseks ja andmeülekandeks ning selle erinevate arendusjärkude võrdlus. Configurable software component for processing and data transfer of oil spill measurements and comparison of its different versions
Pirsi, Liina; Liivrand, Raul  // 03.06.2015

Lõputööde haldamise süsteemi projekteerimine, realisatsioon ja juurutamine Tallinna Tehnikaülikooli informaatikainstituudis DHS Amphora baasil. The Theses management system design, realization and implementation based on DMS Amphora for the Tallinn Technical University Department of Informatics
Karu, Anneli; Pappel, Ingmar  // 03.06.2015

Maslow teooria tõlgendamine e-õppe süsteemis. Interpretation of Maslow's theory on the e-learning system. Интерпретация теории Маслоу в системе е-обучения
Tatjana, Šelepanova; Ivask, Jekaterina ; Murtazin, Kristina  // 03.06.2015

Meditsiini proovide automaatne tuvastamine kasutades OpenCV tehisnägemise raamistiku. Automatic recognition of medical samples using OpenCV computer vision framework. Автоматическое распознавание медицинских проб с помощью библиотеки компьютерного зрения OpenCV
Filonenko, Aleksandr; Ivask, Jekatirina  // 03.06.2015

Parandusprotsessi ümber projekteerimine ja tootlikkust parendava tarkvara arendus. Repair Process Reengineering and Performance Improving Software Development
Matvejeva, Vassilina; Ševtšenko, Eduard  // 03.06.2015

Pärandsüsteemi moderniseerimine E-Notari veebiteenuse põhjal. Legacy System Modernization based on E-Notary Web Service
Senkiv, Andrei; Kumlander, Deniss  // 03.06.2015

Pöördotsingu suurima kliki leidmise algoritm ülevärvimise teel. Reversed Search Maximum Clique Algorithm Based on Recoloring
Porošin, Aleksandr; Kumlander, Deniss  // 03.06.2015

Sõidukite numbrituvastussüsteemi loomine EuroPark Estonia OÜ-le. Developing vehicle license plate recognition system for Europark Estonia OÜ
Rõa, Alar; Liivrand, Raul  // 03.06.2015

Andmeanalüüsi vahendite loomine Eesti Rahvusringhäälingu meediahaldussüsteemi näitel. Development of data analysis tools on the example of Estonian Public Broadcasting media asset management system
Rüütel, Kairi; Õunapuu, Enn  // 02.06.2015

Anomaaliate tuvastamine sensorandmetest Marinexplore.org näitel. Outlier Detection on Marinexplore.org Sensor Data
Allikmaa, Kristian; Torim, Ants ; Karpištšenko, André  // 02.06.2015

AS Eesti Telekom andmeaida lahendus ja selle analüüs. AS Eesti Telekom data warehouse solution and its analysis
Valdmees, Priit; Ševtšenko, Eduard  // 02.06.2015

Automatiseerimisvahendi valik mobiilirakenduse testimiseks agiilses keskkonnas. The selection of automation tool for mobile application testing in agile environment
Kasvand, Liina; Ivask, Jekaterina  // 02.06.2015

IT teenuste halduse parendamine telekommunikatsiooni ettevõtte rakendusteenuste osakonna näitel. IT service management improvement by example of application services department of a telecommunications company
Siim, Raul; Piho, Gunnar  // 02.06.2015

Microsoft Dynamics AX standardlahendusel loodud käibedeklaratsiooni lisa sobivus maksupettuse automatiseeritud tuvastamisel. Suitability of VAT declaration appendix generated in Dynamics AX environment for automated VAT fraud detection
Kotta, Palle; Õunapuu, Enn  // 02.06.2015

Modera IT teenuste halduse parendamisest. Improving IT Service Management in Modera
Hanson, Ruth; Tepandi, Jaak  // 02.06.2015

Muuseumide infosüsteemi andmemudeli kaardistus lähtudes CIDOC CRM mudelist. Mapping the data model of information system of museums to CIDOC CRM model
Spelman, Kristi; Täks, Ermo  // 02.06.2015

Salvestatud protseduuride ja kolmekihilise arhitektuuri analüüs. Analysis of Stored Procedures and Three-Layer Architecture
Kokla, Reio; Torim, Ants  // 02.06.2015

Siseministeeriumi väärteo- ja kriminaalmenetluse infosüsteemi kaasajastamine. Modernisation of the Ministry of Interior Misdemeanor and Criminal Information System
Järvi, Mart; Õunapuu, Enn  // 02.06.2015

Agiilse agent-orienteeritud modelleerimise hindamine järelmaksu tarkvara arenduse baasil. Evaluating agile agent-oriented modelling advantages based on customer factoring system development
Rootsi, Hannes; Tenso, Tanel ; Norta, Alexander  // 01.06.2015

Andmelao vajaduste analüüs ja arhitektuurilise lahenduse väljatöötamine Siseministeeriumi valitsusala asutuste näitel. Business needs for implementing a data warehouse and elaboration of its architectural composition in the institutions of Ministry of Interior
Saare, Sigrid; Ševtšenko, Eduard  // 01.06.2015

Arendusprotsessi täiustamine ja juurutamine ettevõttes ByteLife Solutions OÜ. Improvement and implementation of development process of ByteLife Solutions OÜ
Roomet, Anna-Liisa; Piho, Gunnar  // 01.06.2015

E-kaubanduse protsesside väljatöötamine ja rakendamine Kaubamaja Aktsiaseltsis. Development and implementation of e-commerce proccesses in Kaubamaja AS
Lepp, Katrin; Õunapuu, Enn  // 01.06.2015

Haridusasutuste vabale tarkvarale ülemineku protsessi analüüs Tallinna Haridusameti pilootprojekti näitel. Analysis of educational establishments’ migration to open source software on the example of the pilot project of the Tallinn City Educational Department
Saveli, Sander; Kikkas, Kaido  // 01.06.2015

Meediakanali muusikavoo tasakaalustamise otsustusmudelid. Decision-making models of balancing music flow in a media channel
Söönurm, Marko; Veskioja, Tarmo  // 01.06.2015

Meetmeid tarkvara hallatavuse parendamiseks. Measures to increase software manageability
Viigipuu, Raul; Rava, Karin  // 01.06.2015

Mobiilse kasutajaliidese analüüs ja loomine dokumendihaldussüsteemi Delta näitel. User interface analysis and creation using the example of document management system Delta
Salumets, Anneli; Järv, Natalia  // 01.06.2015

Scrum testimisprotsessi struktureerimine Ignite OÜ näitel. Structuring of Scrum testing process on the example of Ignite OÜ
Licht, Nelli; Tepandi, Jaak  // 01.06.2015

Veebilehtede kasutatavuse hindamine elektrimüügi ettevõtete näitel. Web Usability Evaluation of Electricity Providers’ Websites
Lauk, Kadi; Ivask, Jekaterina  // 01.06.2015

Ankurmodelleerimise mudelite realisatsiooni generaator PostgreSQL jaoks. A Generator for Generating Implementation of Anchor Modelling Models in PostgreSQL
Saal, Elari; Eessaar, Erki  // 23.01.2015

Logimise arendusnõuete analüüs ja spetsifitseerimine Eesti riigiasutuste näitel. Logging Requirement Analysis and Specification for Development Based on governmental Institutions of Estonia
Hallas, Tiit; Peekma, Mait ; Lepik, Toomas  // 23.01.2015

Mobiilimaksed kasutajat autentimata: juhtumianalüüs Swedbanki näitel. Mobile payments without user authentication: Swedbank case study
Trifonov, Vadim; Tepandi, Jaak  // 23.01.2015

Mobiilse rakenduse arendus kasutades agiilset agent-orienteeritud modelleerimise metoodikat. Mobile App Development Using Agile Agent-Oriented Modelling
Vorontsova, Irina; Norta, Alexander Horst ; Tenso, Tanel  // 23.01.2015

Sotsiaalse võrgustiku mobiilse rakenduse analüüs ja arendamine mootorrattaklubide liikmete jaoks. Analysis and development of a social networking mobile application for members of motorcycle clubs
Gvozdkov, Alexander; Luberg, Ago  // 23.01.2015

Turismiobjektide tagide semantika analüüs, otsing ja visualiseerimine. Tourist Sites Tags Semantic Analysis, Search and Visualization
Sibrits, Margus; Tammet, Tanel  // 23.01.2015

Andmebaasi haldamise süsteemi valikukriteeriumid Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele. Selection Criteria of the Database Management System for Estonian Small and Medium Sized Enterprises
Dmitrijev, Oleg; Viies, Vladimir  // 22.01.2015

Arenduskomplekt AVR baasil. AVR Based Development Kit. Макетная плата на базе AVR
Kašin, Andrei; Viies, Vladimir  // 22.01.2015

Digitelevisiooni võimalused ja tulevik. The future of digital television and its opportunities
Bõstrov, Igor; Viies, Vladimir  // 22.01.2015

Födereerunud X-tee süsteemide konfiguratsioonihalduse analüüs. Analysis of Configuration Management in Federated X-Road Systems
Saarmäe, Riin; Freudenthal, Margus ; Täks, Ermo  // 22.01.2015

Kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri infosüsteemi analüüs. Information System Analysis of Prisoners, Detainees and Remand Registry
Oruste, Asko; Rava, Karin  // 22.01.2015

Loomeliitude Infosüsteem. Artistic Associations Information System
Jegi, Janis; Viies, Vladimir  // 22.01.2015

Programmikoodi refaktoriseerimine ja optimeerimine C# näitel. Code refactoring and optimization on the example of C#
Salumaa, Janar; Robal, Tarmo  // 22.01.2015

Rakenduste funktsionaalsuse tagamine platvormi vahetusel. Ensuring Applications Functionality After Software Platform Change
Tuulik, Sander; Viies, Vladimir  // 22.01.2015

Reaalajas failide haldamine lõppkasutaja poolse sünkroniseerimisega kasutades tekstiredaktorit. Real-Time File Management with End User Side Synchronization Through Editor
Uutma, Ivo; Liivrand, Raul  // 22.01.2015

Targa maja süsteemide kaugjuhtimine. Remote management for smart house systems
Adams, Reinis; Ellervee, Peeter  // 22.01.2015

Teksti sisestamise soovitussüsteem REST teenuste ja graafandmebaasi toel. Text autocompletion and prediction REST service based on a graph database.
Gužovski, Ilja; Liivrand, Raul  // 22.01.2015

Veebibrauseri valik nutiseadmete kasutajatele. Web Browser Selection for Mobile Device Users
Leinberg, Thu-Hanna; Viies, Vladimir  // 22.01.2015

Veebirakenduse loomine õppetegevuse haldamise lihtsustamiseks. Creation of Web-Application to Facilitate the Management of Learning Activity
Menšenin, Jevgeni; Ivask, Jekaterina  // 22.01.2015

Agiilsete praktikate rakendamine IT arenduse idufirmades. Implementation of Agile Methodology Practices in IT Startup Companies
Muuga, Erkki; Rava, Karin  // 21.01.2015

Assessment of integration possibilities of the TREsPASS toolset into the ISKE Tool. Assessment of Integration Possibilities of the TREsPASS Toolset into the ISKE Tool
Plehhanova, Jelena; Lenin, Aleksandr  // 21.01.2015

Hierarhiliste andmete esitamine SQL-andmebaasides kolme disainilahenduse näitel. Representing Hierarchical Data in SQL Databases in the Example of Three Design Solutions
Krönström, Katerina; Eessaar, Erki  // 21.01.2015

Klienditoe töö automatiseerimine Directo OÜ näitel. Customer Support Automation by Directo OÜ Example
Roost, Irina; Tepandi, Jaak  // 21.01.2015

Klienditoe töö automatiseerimine Directo OÜ näitel. Customer Support Automation by Directo OÜ Example
Roost, Irina; Tepandi, Jaak  // 21.01.2015

Lasteaia infosüsteemi analüüs Tallinna Lasteaed Vesiroosi näitel. Kindergarten's Information System Analysis by Example of Tallinn Kindergarten "Vesiroos"
Raudsepp, Janne; Rava, Karin  // 21.01.2015

NFC kasutusega kliendirakendus Androidile Spordikeskuse Teras näitel. Sports Center application for Android using NFC - Spordikeskus Teras AS
Boikova, Natalja; Liivrand, Raul  // 21.01.2015

Projektijuhi ja agiilse juhendaja rolli võrdlus tarkvara arendusprojektides. Comparison of the Roles of Project Manager and Agile Coach in Software Development Projects
Uus, Aive; Rava, Karin  // 21.01.2015

TTÜ Geenitehnoloogia instituudi vivaariumi infosüsteemi analüüs ja modelleerimine. Analysis and Modelling of Vivarium Information System for TUT Department of Gene Technology
Varkki, Anna; Piho, Gunnar  // 21.01.2015

Vaadete mõju päringute täitmisplaanide koostamisele kahe andmebaasisüsteemi näitel. The Influence of Views to the Creation of Query Execution Plans in the Example of Two Database Management Systems
Kašnikova, Darja; Eessaar, Erki  // 21.01.2015

Bioimpedantsiga vere pulsilaine kuju mõõtmine unearterite pealt intrakraniaalse rõhu hindamiseks. Blood pulse waveform measurement from carotid arteries using bioimpedance for intracranial pressure assessment
Kilk, Anton; Gordon Rauno  // 20.01.2015

Sülearvuti toiteseade. Laptop power supply
Liin, Aleksander; Pikkov, Mihhail  // 20.01.2015

Hübriidne toiteallikas. Hybrid роwеr supply
Knyazev, Andrey; Pikkov, Mihhail  // 12.09.2014

IEEE 802.15.4 raadiopersonaalvõrgul põhinev tark valgustuse juhtimissüsteem. Smart LED Illumination Control System Based on an IEEE 802.15.4 Wireless Personal Area Network
Saagim, Elary; Hollstein, Thomas ; Ruberg, Priit  // 05.09.2014

Eesti Vabaõhumuuseumi kaardirakendus Androidile. Estonian Open Air Museum Map Application for Android
Samuel, Triin; Irve, Jaak  // 18.06.2014

Kahemõõtmeline mobiilimäng Unity mängumootori abil. 2D Mobile Game with the Help of Unity Game Engine
Rüstern, Stefan Jaanus; Kerse, Roger  // 18.06.2014

Kaugjuhitavliides Kantaris meediamängijale. Remote interface for Kantaris mediaplayer
Lukanenok, Jaak-Alo; Halling, Evelin  // 18.06.2014

Kohanevate hinnangutega liitmustreid kasutav iseõppiv Gomoku mängija ja mängimiseks realiseeritud raamistik. Self-teaching Gomoku player using composite patterns with adaptive scores and the implemented playing framework
Kulikov, Jaroslav; Luberg, Ago  // 18.06.2014

Sightsmap Androidi rakendus. Sighstsmap Android Application
Nikkari, Tauri; Tamet, Tanel  // 18.06.2014

Testandmete generaatori realiseerimine graafilise kasutajaliidese testimiseks. Realization of Test Data Generator for Testing Graphical User Interfaces
Mumma, German; Markvardt, Maili  // 18.06.2014

Veebiliides andmebaasiteegile WhiteDB. Web Interface for Database Library WhiteDB
Hütt, Mai-Liis; Tammet, Tanel  // 18.06.2014

Aspektorienteeritud programmeerimise kasutamine AspectJ näitel. Aspect-Oriented Programming with AspectJ
Artjuh, Jaroslav; Torim, Ants  // 17.06.2014

Erinevatest algallikatest Eesti sündmuste automaatse kaevandamise ja ühtsele andmekoosseisule viimise laiendatav süsteem. Extendable data mining system for automatic gathering and structurising of Estonian event information from different sources
Kell, Oliver; Luberg, Ago  // 17.06.2014

Kohanduva disainiga veebiliides NanoID näitel. NanoID Web Interface as an Example of Responsive Design
Kapanen, Elina; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Liikumissensorite andmete kuvamine ja selle sünkroniseerimine videoga Javascripti ja HTML5 API abil. Displaying Data Received from Motion Sensors and Synchronising this with Video through Use of HTML5 API and Javascript
Semenov, Vadim; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Neljamõõtmelise tulistamismängu mootor. Game Engine for Four-Dimensional First-Person Shooter
Krutov, Jevgeni; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Peaaegu reaalajaline Eesti asukohtade kohanev andmetöötlus Foursquare teenuse abil. Adaptive near real-time data processing of Estonian locations using Foursquare service
Batõrjev, Dmitri; Luberg, Ago  // 17.06.2014

Spordialaliidu infosüsteem. Information System for Sports Association
Lelumees, Rasmus; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Startup projektide arendus: nende võrdlev analüüs koos mõjuga sotsiaalmajanduslikele valdkonnale Facebooki näitel. Start-up Projects Development: Their Comparision with an Influence to the Sotcioeconomic Domain on the Example of Facebook. Развитие стартап проектов: их сравнительный анализ и влияние на социально-экономическую сферу на примере Facebook
Smirnov, Daniil; Elmik, Lea  // 17.06.2014

Strateegiamäng SDL2 vahenditega. A Strategy Game Using SDL2
Rosenberg, Kristof Mikael; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Tarkvaraarendaja vahendid veebibrauserites. Developer Tools in Web Browsers
Mänd, Marek; Õunapuu, Enn  // 17.06.2014

Tööaja graafiku moodustamise automatiseerimise võimaluse analüüs firma X näitel. Analysis of Possibility to Automate the Process of Creating Work Schedules: a Case Study of Company X. Анализ необходимости автоматизации процесса составления рабочего графика на примере фирмы X
Razdorskaya, Angelica; Õunapuu, Enn  // 17.06.2014

Uuringute määramise modelleerimine erakorralise meditsiini osakonnas Ida-Tallinna keskhaiglas. Modeling of Provision for Referral to Treatment in the Emergency Department at East-Tallinn Central Hospital
Degtjarjova, Irina; Õunapuu, Enn  // 17.06.2014

Wikipedia artiklite hindamine masinõppe algoritmidega. Assessing Article Quality in Wikipedia Using Machine Learning Algorithms
Aljand, Raigo; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Õppeinfosüsteemi prototüübi kasutajakeskne disain ja kasutajatestid. User Centric Design and Usability Testing of Study Information System Interface Prototype
Kobeleva, Angelina; Irve, Jaagup  // 17.06.2014

Andmebaasi tiražeerimise kooskõlalisuse jälgimise vahend Äriregistri näitel. A Tool for Monitoring Consistency of Database Replication Based on the Example of Business Register
Kulla, Rauno; Eessaar, Erki  // 16.06.2014

Automatiseeritud liiniseisakute registreerimissüsteemi arendamine ettevõttes Stoneridge Electronics AS. The Development of Automated Production Line Stop Registration System at Stoneridge Electronics AS
Karu, Taavi; Milatškov, Milko ; Pikkov, Mihhail  // 16.06.2014

Elektrikitarri eelvõimendi heli kasuliku moonutamisega signaali piiramise teel. Preamplifier for the electric guitar with creating useful distortions of sound by clipping the signal
Sinijärv, Sander; Parve, Toomas  // 16.06.2014

Elektrivormeli toite- ja lülitusmooduli väljatöötamine. Development of the power distribution module for electric formula
Suursalu, Sander; Kasemaa, Argo  // 16.06.2014

GPS mooduli realisatsioon ja analüüs SiRFStar IV kiibi baasil. The realization and analysis of a GPS module based on the SiRFStar IV chip
Lužkov, Kristjan; Märtens, Olev  // 16.06.2014

Helisignaali spektri analüsaator. Audio spectrum analyzer
Smirnov, Aleksei; Pikkov, Mihhail  // 16.06.2014

Jälgimiselektroonika "targale" nõelale. Electronics for smart needle
Nugis, Marianne; Ristolainen, Asko ; Pikkov, Mihhail  // 16.06.2014

Kaugjuhitav voolu jälgimisega lüliti. Remote Controlled Switch with Current Monitoring
Raik, Karl Kristjan; Kasemaa, Argo  // 16.06.2014

Kolmeribaline filter helisagedusvõimendile. The three-band filter for audio-frequency amplifiers
Kibkalo, Aleksei; Pikkov, Mihhail  // 16.06.2014

Riigihangete teavitussüsteem. Public Procurement Notification System
Sõber, Elion; Pappel, Ingmar  // 16.06.2014

Sularahakeskuse tehingute automatiseerimine. The Automation of the Transactions of Sularahakeskus
Põldmäe, Edvard-Sander; Rava, Karin  // 16.06.2014

Tensoandurite signaalide mõõtmise seade. Device for Measuring Signals from Strain Gauges
Moorast, Ahto; Liik, Mart ; Pikkov, Mihhail  // 16.06.2014

Toitlustusettevõtete broneerimissüsteemi lahendus. Booking Solution for Catering Companies
Auväärt, Mihkel; Liivrand, Raul  // 16.06.2014

E-poe kaupade transpordiprotsessi analüüs. Analysis of E-shop Goods Transportation Process
Perederi, Antonina; Rava, Karin  // 13.06.2014

Kutseeksami läbiviimise protsessi automatiseerimine Eesti Massööride Liidus. Automating the Process of Vocational Exam
Toivar, Henri; Õunapuu, Enn  // 13.06.2014

Reklaamiagentuuri veebilehe kujundamine ja analüüs. Analysis and Creation of a Website for an Advertising Agency. Анализ и создание веб-сайта для рекламного агентства
Džalilova, Kristina; Elmik, Lea ; Paluoja, Rein  // 13.06.2014

Tarkade maja lahenduste võrdlus. Comparison of Smart House Solutions
Pajuste, Roland; Õunapuu, Enn  // 13.06.2014

Tele2 mobiilpakettide soovitussüsteemi modelleerimine. Modeling of the Tele 2 Mobile Package Recommender System
Šelepanova, Tatjana; Õunapuu, Enn  // 13.06.2014

TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna praktikakorraldussüsteemi nõuete analüüs ja prototüüpimine. TTU Faculty of Information Technology Practice Management System Requirements Analysis and Prototyping
Rätsep, Mirjam; Rava, Karin  // 13.06.2014

Äriarhetüüpidel tuginev üldine mudel kirjete leidmiseks ettevõtte infosüsteemis. Business Archetypes Based General Search Model
Tammer, Triinu; Piho, Gunnar  // 13.06.2014

3D Laserskännerite uurimine. Researching 3D Laser Scanners
Soon, Kaarel; Märtens, Olev  // 12.06.2014

Ajuödeemi ja hematoomi tuvastamine kasutades pöörisvoolusid. Detection of cerebral edemas and hematomas using eddy currents
Ehanurm, Madis; Gordon, Rauno  // 12.06.2014

Alalispinge regulaatorid. DC regulators
Pyatibratov, Aleksandr; Pikkov, Mihhail  // 12.06.2014

Autonoomne mehitamata lennuk taktikalise süsteemide süsteemi komponendina. Autonomous Unmanned Aerial System as a Component in a Tactical System of Systems
Kaugerand, Jaanus; Preden, Jürgo-Sören  // 12.06.2014

Eelreguleeritud madala pingelanguga pingeregulaator. Post Regulation Low Drop Out (LDO) Regulator
Alabert, Tauno; Kasemaa, Argo  // 12.06.2014

FIR-filtrite rakendamine helisüsteemides. Application of FIR Filters to Audio Systems
Liin, Alfred-Arnold; Märtens, Olev  // 12.06.2014

Hingamissageduse monitooring UWB signaalidega. Respiration Rate Monitoring with UWB Signals
Priidel, Eiko; Annus, Paul  // 12.06.2014

Kahedimensiooniline veakindel marsruutimine võrk-kiibil baseeruvatel mitmiktuum arhitektuuridel. Fault-Tolerant 2D-Routing in Network-on-Chip based Many-Core Architectures
Rostok, Rando; Hollstein, Thomas ; Payandeh Azad, Siavoosh  // 12.06.2014

Kaughallatav meenemedalite automaat. Remotely Manageable Souvenir Coin Machine
Mäehans, Hannes; Land, Raul  // 12.06.2014

MP3 mängija professionaalseks kasutamiseks. MP3 Player for Professional Use
Polukainen, Juho; Kasemaa, Argo ; Tasuja, Thomas  // 12.06.2014

MSP430 platformil baseeruv sensorvõrk. MSP430 Based Wireless Sensor Network
Kautlenbach, Sven; Märtens, Olev  // 12.06.2014

Mõnede ebaotstarbekate SQL päringute optimeerimine Oracle ja PostgreSQL andmebaasisüsteemides. Optimization of Some Unpractical SQL Queries in Oracle and PostgreSQL Database Management Systems
Baum, Jaan; Eessaar, Erki  // 12.06.2014

Pöördpendli juhtimine NXT 1.0 komplektiga. Inverted Pendulum Control on NXT 1.0 Set
Vidjajev, Nikolai; Rähni, Andres  // 12.06.2014

Reoveepumpla automaatika algoritm Unitronics Vision 230 kontrolleril. Sewage pumping station automation algorithm conducted on Unitronics Vision 230 controller
Kukk, Margus; Rähni, Andres  // 12.06.2014

Kasutajamugavuse hindamine Tallinna Tehnikaülikooli õppeinfosüsteemi näitel kasutades heuristilist ning silmade jälgimise meetodit. Evaluating the Usability of the Studies Information System of Tallinn University of Technology by Using Eye Tracking and Heuristic Methods
Liblik, Oskar; Ivask, Jekaterina  // 11.06.2014

Normaliseerimine läbi väärtustamise andmetüüpidele. Normalisation by evaluation for data types
Maarand, Hendrik; Chapman, James  // 11.06.2014

PostgreSQL´is kaskokindlustuse infosüsteemi loomine. Creating a Casco Insurance Infosystem in PostgreSQL
Kosk, Harald; Liivrand, Raul  // 11.06.2014

Postifoto portaali analüüs. Postifoto Portal Analysis
Jemeljanova, Aleksandra; Rava, Karin  // 11.06.2014

Tootmisettevõtte infosüsteemi analüüs ja disain. Analysis and Design of a Manufacturing Company
Rull, Madis-Siim; Torim, Ants  // 11.06.2014

Veebipõhise annetuskeskkonna analüüs ja disain. The Analysis and Design of a Web-Based Donation Environment
Jauk, Liisbet; Liivrand, Raul  // 11.06.2014

Ärimodelleerimise määratlemine RUP põhjal. Determination of Business Modeling by Example of RUP
Põdder, Gerda; Rava, Karin  // 11.06.2014

Ühendatud aadressiandmete haldamine ja otsimine ohutuskriitilises süsteemis. Unified Location Data Management and Search in a Safety Critical System
Ojamaa, Olavi; Ernits, Juhan-Peep ; Lump, Peeter  // 11.06.2014

Antiviirusest möödapääsemine Locked Shields 2014 raames. Antivirus evasion in the context of Locked Shields 2014
Tetlov, Tanel; Ottis, Rain ; Blumbergs, Bernhards  // 10.06.2014

Autentimisega veebirakenduste testide automatiseerimine. Test automation for web applications with authentication
Lattikas, Piret; Ojamaa, Andres  // 10.06.2014

Automatiseeritud turvatestimise lahendus Skype´i veebirakendustele. Automated security testing solution for web applications in Skype
Kiigemaa, Martin; Lang, Elar ; Ottis, Rain  // 10.06.2014

Detecting Malware by Machine Learning
Tsuchimoto, Kazuaki; Lepik, Toomas  // 10.06.2014

Eesti e-valimiste süsteemi turvaanalüüs ründepuude metoodikate näitel. Security Analysis of the Estonian I-Voting System Using Attack Tree Methodologies
Torn, Tanel; Kotkas, Vahur  // 10.06.2014

Eesti veebirakenduste turvavigade analüüs. Analysis of vulnerabilities in Estonian web applications
Volt, Liivi; Lang, Elar ; Ottis, Rain  // 10.06.2014

Ekvivalentsiklassidepõhise klasteranalüüsi realiseerimine. Realization of Equivalence Class Based Clustering
Pruks, Meelis; Kuusik, Rein ; Lind, Grete  // 10.06.2014

Hariduslik Mäng Küberturbes: Mängu Kontseptsioon. Educational Computer Game for Cyber Security: Game Concept
Sõmer, Tiia; Ottis, Rain  // 10.06.2014

Kaugloetavate elektriarvestite IKT riskianalüüs. ICT Risk Assessment of Smart Electricity Meters
Till, Eerik; Vain, Jüri ; Kuhi, Kristjan  // 10.06.2014

Keskhallatav võrguliikluse genereerimise keskkond küber-õppuste tarbeks. Centrally Managed Network Traffic Generation for Cyber Exercises
Naumanis, Erki; Ernits, Margus  // 10.06.2014

Kinnistusraamatu kinnistamisdokumentide menetluste ja registriosadega sidumise analüüs. Linkage of Land Registration Procedures
Rikko, Karet; Õunapuu, Enn  // 10.06.2014

Lean startup konkurendid.ee näitel. Startup on the Example of Konkurendid.ee
Benrot, Rain; Õunapuu, Enn  // 10.06.2014

Paindliku veebidisaini arendamine weprint.ee näitel. Durloping responsive web design on the example of weprint.ee
Neero, Renald; Järv, Natalia  // 10.06.2014

RESTful API implementeerimine EuroPark infosüsteemi näitel. Implementing the RESTful API based on the EuroPark information system
Ivanisenko, Sergei; Liivrand, Raul  // 10.06.2014

Ründaja profileerimise jõudluse analüüs kvantitatiivses turvariskide analüüsis. Performance analysis of attacker profiling in quantitative security risk assessment
Kraft, Mai; Lenin, Aleksandr  // 10.06.2014

Sündmuste haldamise ning aktiivse kaitse raamistik väikeettevõttele. Event Management and active defense framework for small companies
Kont, Markus; Vaarandi, Risto  // 10.06.2014

Äripoole kaasatus infosüsteemi juurutusprojektides. Business Side Involvement in Information System Implementation Projects
Kana, Ruth; Rava, Karin ; Paluoja, Rein  // 10.06.2014

Andmebaasitehnoloogia valik mobiilseadmele Party Starter näitel. Choosing database tehnology for mobile applications on the exaple of Party Starter
Süld, Mart-Indrek; Pappel, Ingmar  // 09.06.2014

Avaandmete rakendamine Eesti avalikus sektoris. Applying Open Data in Estonian Public Sector
Tikk, Mihkel; Tepandi, Jaak  // 09.06.2014

CMS´ide võrdlus ja analüüs arendaja vaatenurgast. CMS comparison and analysis from the perspective of a developer
Babinets, Vladimir; Järv, Natalia  // 09.06.2014

ID-kaardi baastarkvara teekide automatiseeritud regressioonitestimise raamistiku edasiarendus. Modernisation of automated regression testing framework of ID-card software libraries
Dvinskihh, Ksenija; Tepandi, Jaak  // 09.06.2014

Intelligentse süsteemi optimaalse käitumise arendamine ja õpetamine golfipallide kogumiseks. Development and teaching of intelligent system’s behavior for collecting goflballs
Pristsepov, Maksim; Liivrand, Raul  // 09.06.2014

Kinnistusraamatusse kantud isikuandmete ajakohastamise automatiseerimise ärianalüüs. Business analysis of automated update of persons' data saved in Land Register
Paadik, Loori; Raspel, Priit ; Rava, Karin  // 09.06.2014

Positiivse mobiilse kasutajakogemuse disain TTU ÕIS-i rakenduse näitel. Designing for Positive Mobile User Experience: The Case Study of TUT SIS app.
Viksne, Ksenia; Järv, Natalia  // 09.06.2014

Projektijuhtimise valdkonna analüüs Eesti Tarbijateühistute Keskühistu näitel. The analysis of the field of project management based on Estonian Consumers' Co-operatives
Vain, Kristel; Rava, Karin  // 09.06.2014

Virtuaallaborite süsteemi i-Tee rakendamine IT Kolledži õppeaines \"I395 - Andmesalvestustehnoloogiad\". Application of the Distance Laboratory System i-Tee at the IT College Course \"I395 - Information Storage Technologies\"
Loodus, Katrin; Kikkas, Kaido  // 09.06.2014

Balti-ülese kliendisuhete halduse infosüsteemi CRM juurutamine SEB Pangas. Implementation of common CRM for the Baltic States in SEB Bank
Volossanova, Julia; Leis, Paul  // 06.06.2014

CASE vahendite poolt pakutavad andmemudelite kontrollimise võimalused. Possibilities Provided by CASE Tools to Check Data Models
Merivald, Triin; Eessaar, Erki  // 06.06.2014

Data Documentation Initiative standardi kasutuselevõtt Statistikaametis. Implementation of the Data Documentation Initiative at Statistics Estonia
Kulla, Kaia; Tepandi, Jaak  // 06.06.2014

ITILi juurutamise analüüs ja IT teenuste kataloogi koostamine Maa-ametis. Analysis of ITIL Implementation and Compilation of IT Service Catalogue in Estonian Land Board
Teiter, Kristian; Rava, Karin  // 06.06.2014

Meeskonna arendamine üleminekul agiilse lähenemise kasutamisele. Team Development Rava in Transformation to Agile Approach Usage
Rohtla, Kati; Rava, Karin  // 06.06.2014

Mobiilse konverentsirakenduse prototüübi väljatöötamine. Developing a Prototype of a Mobile Conference Application
Suba, Marta; Kruus, Helena  // 06.06.2014

MONSA algoritmiperekonna reeglisüsteemi katteülesande lahendamine. Realisatsioon Javas. Solving rule set optimisation problem of the MONSA family of algorithms and implementation in Java
Rebane, Martin; Kuusik, Rein ; Lind, Grete  // 06.06.2014

Patsiendi-keskne vaade ühele tervisehoiuasutuse süsteemile. Patient-Centered View, on One the Health-Care System
Bašmakova, Jevgenija; Liivrand, Raul  // 06.06.2014

PostgreSQL SQL lausete paindlikuks muutmiseks mõeldud infosüsteemi kavandamine. Designing an Information System for the Flexible Modification of PostgreSQL SQL Statements
Voronova, Janina; Eessaar, Erki  // 06.06.2014

Suuremahuliste andmete analüüs Apache Spark hajussüsteemi näitel. Data analytics on the example of cluster computing framework Apache Spark
Suurna, Erkki; Õunapuu, Enn  // 06.06.2014

Algoritmi ja ekspertsüsteemi arendus piltide tekstituvastuseks. Development of an Algorithm and Expert System for Image Text Recognition
Rüga, Rauno; Tepandi, Jaak  // 05.06.2014

Avaliku sektori IT projektide hankeprotsessi analüüs. Procurement Analysis in the Public Sector IT Projects
Kirmet, Jaanus; Õunapuu, Enn  // 05.06.2014

Elioni toodete valdkonna veebiteenuste parendamine. Elion's product domain web services improvement
Karolin, Peeter; Tepandi, Jaak ; Kolk, Raino  // 05.06.2014

GoF disaini mustrite avastamine formaalse konseptianalüüsi meetodil. Inferring GoF design patterns through Formal Concept Analysis
Opristsenko, Sergei; Torim, Ants  // 05.06.2014

Infosüsteemi arendamine allhanke korras, seadmete rendiga tegeleva ettevõtte näitel. Outsourced Information System development, illustrated by company specialized in equipment rental
Kabin, Kristjan; Elmik, Lea ; Paluoja, Rein  // 05.06.2014

Majatehase protsesside analüüs. Processes analysis of house factory
Murel, Merike; Õunapuu, Enn  // 05.06.2014

Mõnede SQL-andmebaasisüsteemide võimekusest SQLi keelelise liiasuse silumisel. On Capability of Some SQL Database Management Systems to Smooth Language Redundancy in SQL
Männil, Mattias; Eessaar, Erki  // 05.06.2014

Telekommunikatsiooni ettevõtte tootepakkumiste ärireeglite haldussüsteemi realiseerimine kasutades Drools reeglimootorit. Implementation of Telecommunication Company Product Offerings Business Rule Management System Using Drools Rule Engine
Karolin, Natalie; Tepandi, Jaak  // 05.06.2014

Digitaalskeemide funktsionaalse isetestimise kvaliteedi parandamine. Improvement of the Functional Selftest Quality for Digital Circuits
Mägi, Gunnar; Ubar, Raimund ; Kostin, Sergei  // 02.06.2014

GSM teenuste juurutamine virtuaalse mobiilsidevõrgu operaatoritele. Impementation of GSM services for Mobile Virtual Network Operators
Kolstova, Jana; Viies, Vladimir  // 02.06.2014

Kasu standarditest IT projektides. Efficiency from Using Standards for IT Projects
Marenkov, Mihhail; Viies, Vladimir  // 02.06.2014

TSVde arvu mõju hindamine 3D kiipvõrkudes. Evaluation of the Impact of the Number of TSVs in 3D NoCs
Alnek, Jaanus; Jervan, Gert  // 16.04.2014

Automatic layout of large-scale graphs. Suuremahuliste graafide automaatpaigutus
Vali, Joonas; Grigorenko, Pavel  // 30.05.2013