TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 150 kord(a)
Alla laetud 21 kord(a) alates 1.01.2018

(0.1 MB)

Pealkiri Pargi 110/6 kV alajaama moderniseerimine. Модернизация подстанции Pargi 110/6 кВ. Modernization of the substation Pargi 110/6 kV 
Autor Zverev, Sergei 
Märksõnad alajaam, moderniseerimine, lahuti, lühisti, lahklüliti, kõrgepinge, voolutrafo, pingetrafo, kombilüliti elegaasiga, diplomitööd
substation, modernization, disconnecter, isolater and short-circuiter, high voltage, current transformer, voltage transformer, combined electric gas switch, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Utt, Jüri 
Kaitsmiskuupäev 16.01.2017 
Keel rus 
Õigused Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Virumaa College of Tallinn University of Technology 
Teaduskond Inseneriteaduskond
School of Engineering 
Allüksus Reaal- ja tehnikateaduste keskus
Centre for Science and Engineering