TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 371 kord(a)
Alla laetud 36 kord(a) alates 1.01.2018

(0.2 MB)

Pealkiri Parkimismaja tasuvus- ja riskianalüüs AS Tallinna. Lennujaam näitel. Cost-benefit Analysis and Risk Assessment of Parking House (based on the Example Of AS Tallinna Lennujaam) 
Autor Tang, Kadri 
Märksõnad tasuvusanalüüs, nüüdispuhasväärtus, kasumiindeks, sisemine tulumäär, tasuvusaeg, majanduslik lisaväärtus, investeeringutasuvus, riskianalüüs, SWOT, PEST, diplomitööd
cost-benefit analysis, net present value, profitability index, internal rate of return, payback period, economic value added, return on investment, risk assessment, SWOT, PEST, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Krumm, Kristo 
Kaitsmiskuupäev 07.06.2016 
Keel est 
Õigused Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2021
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 30.05.2021. Not available at academic unit 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž
Tallinn College of Tallinn University of Technology