TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 127 kord(a)
Alla laetud 34 kord(a) alates 1.01.2018

(0.1 MB)

Pealkiri Resortsinooli ja alküülresortsinoolide baasil formaldehüüdivaba vaikude sünteesi võimaluse uurimine. Investigation of formaldehyde-free resins synthesis possibility on the basis of resorcinol and alkylresorcinols. Исследование возможности синтеза бесформальдегидных смол на основе резорцина и алкилрезорцинов 
Autor Jašitševa, Tamara 
Märksõnad resortsiin, formaldehüüdivaba, alküülresortsiinid, 5-metüülresortsiin, HONEYOL 80 fraktsioon, süntees, ditsüklopentadieen, stürool, vaigud, diplomitööd
resins, resorcinol, formaldehyde-free, synthesis, 5-methylresorcinol, fraction HONEYOL 80, styrene, dicyclopentadiene, alkyl-resorcinols, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Grigorieva, Larisa 
Kaitsmiskuupäev 08.06.2016 
Keel rus 
Õigused Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Virumaa College of Tallinn University of Technology 
Allüksus Keemiatehnoloogia lektoraat
Teaching Unit of Chemical Technology