TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 142 kord(a)
Alla laetud 24 kord(a) alates 1.01.2018

(0.1 MB)

Pealkiri Põlevkivi koospõletamine teist tüüpi kütustega CO2 heitmete vähendamise eesmärgil. Joint combustion of oil shale with different kinds of fuel to decrease СО2 emissions. Совместное сжигание сланца с другими видами топлива с целью снижения выбросов CO2 
Autor Rassadkin, Kirill 
Märksõnad koospõletamine, põlevkivi, puidukütus, generaatorigaas, CO2 heitmete vähendamine, diplomitööd
co-firing, oil shale, wood fuel, producer gas, reducing CO2 emissions, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Zguro, Antonina 
Kaitsmiskuupäev 10.06.2016 
Keel rus 
Õigused Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Virumaa College of Tallinn University of Technology 
Allüksus Keemiatehnoloogia lektoraat
Teaching Unit of Chemical Technology