TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 403 kord(a)
Alla laetud 268 kord(a) alates 1.01.2018

(1 MB)

Pealkiri Pikaajalise finantsinvesteeringu tasuvusanalüüs ja ettevõtte tegevuse parendamise võimalused OÜ Pajula Hambaravi näitel. Feasibility of long – term financial investment opportunities and corporate activities improvement on the example of Pajula Hambaravi OÜ 
Autor Järve, Silja 
Märksõnad suhtarvude analüüs, kulu-maht-kasum analüüs, kapitalihind, nüüdispuhasväärtus, kasumiindeks, sisemine tasuvuslävi, majanduslik lisandväärtus, kaalutud keskmine kapitalihind, tasuvusaeg, diplomitööd
ratio analysis, cost-volume-profit analysis, cost of capital, net present value, profitability index, internal rate of return, economic value added, weighted avarage cost of capital, payback period, diploma theses 
Juhendaja Krumm, Kristo 
Kaitsmiskuupäev 11.06.2015 
Keel est 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž
Tallinn College of Tallinn University of Technology