TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 167 kord(a)
Alla laetud 22 kord(a) alates 1.01.2018

(0.3 MB)

Pealkiri Eri maardlate põlevkivi lagunemise kineetika uurimine termogravimeetria meetodi abil. Analysis of the Kinetics of Decomposition of Oil Shales from Different Deposits by Thermogravimetrical Method. Исследование кинетики разложения горючих сланцев различных месторождений методом термогравиметрии 
Autor Sakharova, Daria 
Märksõnad termogravimeetriline analüüs, termokeemiline muundamine, kineetika, aktiveerimisenergia, termolüüs, diplomitööd
thermochemical conversion, thermogravimetrical analysis, thermal destruction, thermaldecomposition kinetics, activation energy, thermolysis, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Pihl, Olga ; Tšepelevitš, Maria 
Kaitsmiskuupäev 12.06.2015 
Keel rus 
Õigused piiratud ligipääs
limited access 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Virumaa College of Tallinn University of Technology 
Allüksus Keemiatehnoloogia lektoraat
Teaching Unit of Chemical Technology