TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 103 kord(a)
Alla laetud 15 kord(a) alates 1.01.2018

(0.1 MB)

Pealkiri Resortsinooli ja alküülresortsinoolide baasil kondensatsioonivaikude analüüs õhekihikromatograafia meetodi abil. Using method of thin layer chromatography for analysis condensation resins based on resorcinol and alkylresorcinols. Использование метода тонкослойной хроматографии для анализа конденсационных смол на основе резорцина и алкилрезорцинов 
Autor Panfilova, Anastasia 
Märksõnad õhekihikromatograafia, alküülresortsiinid, kondensatsioonivaikud, oligomeerid, ilmuti, skanner, densitomeeter, diplomitööd
thin layer chromatography, alkylresorcinols, condensation resins, oligomers, scanner, developer, densitometer, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Grigorieva, Larisa 
Kaitsmiskuupäev 12.06.2015 
Keel rus 
Õigused piiratud ligipääs
limited access 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Virumaa College of Tallinn University of Technology 
Allüksus Keemiatehnoloogia lektoraat
Teaching Unit of Chemical Technology