TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 143 kord(a)
Alla laetud 16 kord(a) alates 1.01.2018

(0.1 MB)

Pealkiri Põlevkivis sisalduvate karbonaatide lagunemise seaduspärasuste uurimine. Studies of decomposition regularities of oil shale carbonates. Исследование закономерностей разложения сланцевых карбонатов 
Autor Burko, Maria 
Märksõnad ülemine kütteväärtus, jääk pärast põletamist kalorimeetrilises pommis, lagunemata karbonaatide süsinikudioksiid, korrelatsioonitegur, diplomitööd
gross calorific value, residue of burning in bomb calorimeter, non-decomposed carbonates carbon dioxide, correlation ratio, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Pihl, Olga ; Tšepelevitš, Maria 
Kaitsmiskuupäev 12.06.2015 
Keel rus 
Õigused piiratud ligipääs
limited access 
Asutus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Virumaa College of Tallinn University of Technology 
Allüksus Keemiatehnoloogia lektoraat
Teaching Unit of Chemical Technology