TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 1218 kord(a)
Alla laetud 600 kord(a) alates 1.01.2018

(1 MB)

Pealkiri Gender as an Element of Marriage Capacity in the Context of National and Supranational Law in the European Union. Sugu kui abieluvõime element liikmesriigi ja EL õiguses 
Valdkond Social Sciences I
Sotsiaalteadused I 
Autor Joamets, Kristi 
Märksõnad Marriage, marriage capacity, family life, Estonian legislative process, hierarchy of laws, family law, EU family law, values and law, culture and legal system, law in a changing society, harmonisation of EU family laws, EU policy in family law, rule of law, right to marry, human rights and marriage, free movement of EU citizens, cross-border family relations, proportionality principle, EU and national law, cultural justification, cohabitation, Estonian marriage law, evolution of marriage law, dissertations,
abielu, abieluvõime, perekonnaelu, Eesti õigusloome protsess, õigusaktide hierarhia, perekonnaõigus, EL perekonnaõigus, väärtused ja õigus, kultuur ja õigussüsteem, õigus muutuvas ühiskonnas, EL perekonnaõiguste harmoniseerimine, õigusriik, õigus abielluda, inimõigused ja abielu, Euroopa kodanike vaba liikumine, ülepiirilised perekonnasuhted, proportsionaalsus, EL ja liikmesriigi õigus, kultuurile tuginev põhjendus, kooselu, Eesti abieluõigus, abieluõiguse areng, dissertatsioonid 
Väljaandja TUT Press
TTÜ Kirjastus 
Juhendaja Kerikmäe, Tanel ; Roots, Lehte 
Kaitsmiskuupäev 07.10.2014 
Identifikaator ISBN 9789949236732 (publication)
ISBN 9789949236749 (pdf)
ISSN 1406-4790 
Keel eng 
Asutus Tallinn University of Technology
Tallinna Tehnikaülikool 
Teaduskond Faculty of Social Sciences
Sotsiaalteaduskond 
Instituut / kolledž Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 
Allüksus Chair of Public Management and Policy
Haldusjuhtimise ja halduspoliitika õppetool