TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 63 kord(a)
Alla laetud 15 kord(a)

(0.1 MB)

Pealkiri Põlevkivibensiinist divesiniksulfiidi ja merkaptaanide ekstraktsiooni täidiskolonni arvutus. Calculation of packed extraction column for purifying oil-shale gasoline from sulfuretted hydrogen and mercaptans. Расчёт насадочной экстракционной колонны для очистки сланцевого бензина от сероводорода и меркаптанов. 
Autor Soboleva, Maria 
Märksõnad põlevkivibensiin, ekstraktsioon, täidiskolonn, divesiniksulfiid, merkaptaan, diplomitööd
oil-shale gasoline, packed column, hydrogen sulphide, mercaptan, diploma theses 
Kirjeldus Lühikokkuvõte
Abstract 
Juhendaja Grigorieva, Larisa 
Kaitsmiskuupäev 08.06.2018 
Keel rus 
Õigused Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit. 
Asutus Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology 
Teaduskond Inseneriteaduskond
School of Engineering 
Instituut / kolledž Virumaa kolledž
Virumaa College 
Allüksus Reaal- ja tehnikateaduste keskus
Centre for Science and Engineering