VIITAMISE ENESETEST

1. küsimus

Autoriõiguse seadus lubab vabalt kopeerida:

ametlikke tekste

juturaamatuid

veebiartikleid

õpikuid


järgmine küsimus