TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Mis on TTÜR digikogu?

TTÜ Kirjastus

TTÜ lõputööd digikogus

 

 1. Vähemalt üks kuu enne kaitsmist esitage TTÜ Kirjastusele
 • valmis doktoritöö Microsoft Wordi failivormingus .doc või .docx (pildid JPEG või TIFF vormingus) Envelope B5 formaadis (17,6 x 25 cm), veerised ülal ja all 2 cm, vasakul ja paremal 2,5 cm. Töö võite esitada mälupulgal või saata aadressile mirjam.piik@ttu.ee;
 • publikatsioonid eraldi failidena (näiteks .pdf, .doc või .docx failina);
 • korraldus kaitsmisele lubamise kohta.

Vormikohase tellimiskirja doktoritöö kirjastamiseks peab kirjastusele esitama teaduskonna struktuuriüksuse juht.

 1. Täitke ja allkirjastage autorileping kahes eksemplaris: doc (arvutis täidetav); pdf (printimiseks) ning tooge see kas kirjastusse, raamatukogu infolauda või ruumi LIB-221 raamatukogu 2. korrusel. Lepingu võib raamatukogusse saata ka postiga aadressile Akadeemia tee 1, 12618 Tallinn või ülikooli sisepostiga (kantseleis U01-226).
  Lepingu üks eksemplar tagastatakse doktorandile, kui raamatukogu direktor on sellele alla kirjutanud.
  Samuti võite lepingu digiallkirjastada ja saata aadressile digi@lib.ttu.ee.
 2. Vähemalt üks kuu enne kaitsmist peab doktoritöö olema avaldatud TTÜ raamatukogu digikogus. Doktoritöö lõpliku trükifaili edastab raamatukogule TTÜ kirjastus. Kui Teil on vaja oma doktoritöö varem avalikustada, saatke see pdf-vormingus aadressile digi@lib.ttu.ee või tooge raamatukogusse ruumi LIB-221.
  Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul avaldatakse digikogus doktoritöö lühikokkuvõte.

  Doktoritöö kaitsmisteade avaldatakse ülikooli veebilehel.
  Pärast kaitsmist lisab raamatukogu lingi doktoritöö elektroonilisele versioonile ka e-kataloogi ESTER.

Täpsem info:
Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord

Kinnitatud rektori 25.10.2017 käskkirjaga nr 111

Küsimustega saab pöörduda: digi@lib.ttu.ee või tel. 620 3554  Katri Mägi (LIB-221).