TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

TalTechi raamatukogu digikogu

Kirjastamine

Teadmiseks doktorantidele

TalTechi lõputööd digikogus

 

Publikatsioonide avaldamisel TTÜR digikogus tuleb arvestada autoriõiguse seaduse ning vastavate TTÜ õigusaktidega:

 

TTÜR digikogusse kuuluvad materjalid on autoriõiguse kaitse all. Digikogus publitseerimiseks on vaja sõlmida leping.

Autori soovil digiteeritud teaviku kopeerimisvõimalus välistatakse, võimalik on rakendada ka muid juurdepääsupiiranguid.