TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

TTÜ Kirjastus

Teadmiseks doktorantidele

TTÜ lõputööd digikogus

 

TTÜ raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu eelkõige TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. TTÜ-s kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.

Publikatsioonide avaldamisel arvestame autoriõiguse seaduse ja Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtetega.

Digikogus avaldamine parandab õppematerjalide kättesaadavust. Digikogus olevad materjalid on leitavad interneti otsimootoreid kasutades ning lingid digiteeritud teavikute ja doktoritööde täistekstidele lisatakse e-kataloogi ESTER.
TTÜR digikogu on  ühinenud üleeuroopalise dissertatsioonide portaaliga DART-Europe, open access repositooriumiga OpenDOAR ja Eesti E-Varamu portaaliga.

TTÜR digikogu on enamjaolt vaba juurdepääsuga, kuid autori soovil on võimalik rakendada ka juurdepääsupiiranguid.

Digikogus avaldamiseks või lõputööde sisestamiseks vajaliku kasutajakonto loomiseks kirjutage aadressile digi@lib.ttu.ee või helistage tel. 620 3554.